Comunicat de l’Associació Professional de Docents d’Eivissa sobre instruccions per al 3r trimestre

Davant la publicació ahir dijous 16 d’abril de la Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 18 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter
extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19,
per avaluar l’aprenentatge dels alumnes
a les diferents etapes d’ensenyament no
universitari de les Illes Balears, i la seua posterior presentació en roda de premsa,
comunicam el següent:

 • Al llarg d’aquesta darrera setmana hem conegut per diferents filtracions que el
  procés de
  redacció d’aquestes instruccions ha estat realitzat d’una forma que no
  ajuda a la necessària confiança mútua i col·laboració entre l’administració i els
  docents. Hem pogut comprovar com la Conselleria d’Educació ha optat per enviar
  l’esborrany d’aquestes instruccions a determinats director/es de centres a títol
  individual.
  En cap moment la Conselleria d’Educació ha cercat la participació
  de la Comunitat Educativa
  d’una forma representativa i tenint en compte les
  principals entitats on estan representades les veus de docents i direccions de
  centres (associacions de directors de primària, associacions de directors de
  secundària, associacions de docents… Tampoc ho ha fet amb els sindicats
  d’educació. Desconeixem quin criteri ha seguit la Conselleria per elegir aquestes
  persones.

 • A més, la Conselleria ha advertit a aquests directors/es que aquest document era
  totalment confidencial i que en el cas què pertanyessin a alguna entitat educativa,
  no podien fer partícips els seus membres, i que havien de realitzar les aportacions
  de manera individual.

 • A més, i com ve sent habitual, han deixat de banda als docents en general. No
  oblidem que els mestres i professors som els que hem estat en contacte amb
  alumnes i famílies, els que estam preparant i corregint les activitats en aquest
  període tan complicat, els que coneixem de primera mà les diferents situacions que
  podem trobar-hi i els que ens encarregarem d’aplicar aquestes instruccions a partir
  de dilluns.

 • De la mateixa manera, han obviat la participació de l’APDE, fet de per si greu i
  que s’accentua per la promesa realitzada el febrer de 2018 pel Conseller March,

quan ens va assegurar que seríem consultats davant qualsevol aspecte que

tingués a veure amb la nostra professió.

Denunciam que el Conseller March va faltar a la veritat ahir dijous 16 d’abril, ja

que a la seua compareixença de premsa (exactament al minut 11:09 d’aquest
enllaç
https://www.youtube.com/watch?v=5qEENJ2M4x8) va afirmar que “les
instruccions (referint-se a la resolució que presentava) que hem pact…, hem
intentat consensuar amb la comunitat educativa en funció d’així com és possible en
aquests moments, però no són instruccions pròpies de Conselleria, hem intentat
treballar amb directors, amb famílies, etc. […] És una cosa de tots i demanam
l’acord, el consens, la col·laboració de tothom per fer possible que aquesta qüestió
no vagi en contra dels estudiants…”
. Ens sembla intolerable que el Conseller realitzi
aquesta afirmació, que està totalment allunyada de la realitat dels esdeveniments i
que és un engany tant per la ciutadania com per la premsa de les Illes Balears.

En resum, reiterem la denúncia d’aquest modus operandi de la Conselleria d’Educació
i les declaracions del Conseller basant-nos en:

 • eleccions personals sense criteris establerts,

 • demanar confidencialitat per un document que hauria de ser redactat

  amb el màxim de participació possible,

 • no demanar opinió ni contribució a les associacions educatives ni als

  sindicats,

 • no acomplir, una vegada més, la promesa del mateix conseller a l’APDE

  de demanar-nos opinió en tots els temes que com a professionals de

  l’educació ens correspongui opinar,

 • i la falta de transparència en tot el procés.

  Censuram aquestes formes de procedir de la Conselleria, una Conselleria que fa
  bandera d’un diàleg que
  no demostra amb la comunitat educativa, com a tal, i que
  ha perdut una excel·lent oportunitat, en aquests temps tan difícils, de realitzar
  un procés participatiu, democràtic, obert i transparent, permetent la participació
  dels docents,
  que estan directament implicats i en primera línia donant resposta a la
  situació actual, per tal de facilitar una participació i presa de decisions per poder
  ajudar de la millor manera possible els nostres estudiants.

  Quant al document en si, volem expressar, que recull una part de les
  consideracions que la pròpia APDE ha elaborat amb la participació dels seus

associats. Considerem positiva la flexibilització promoguda en els diferents aspectes
en aquest període lectiu no presencial per tal d’afavorir a l’alumnat. Tot i això trobem
a faltar alguna referència a diferents aspectes que no s’han pres en consideració i
que, al nostre parer, són necessaris remarcar. Ho fem per aquesta via, ja que com
hem dit no se’ns ha donat l’oportunitat de col·laborar en la seva redacció:

 1. Elcursescolar2019-20noseràuncursperdut.S’hanpogutcompletar
  gairebé dos trimestres i se segueix realitzant el procés des de casa.
  Volem destacar els altres aprenentatges que faran els nostres alumnes
  aquest curs: empatia, paciència, organització del dia a dia, autonomia a
  casa, responsabilitat amb la realització d’algunes tasques, regulació
  emocional, autoavaluació…

 2. Que la NORMATIVA EN VIGOR, des de fa temps, és clara respecte
  de l’excepcionalitat de la repetició de curs
  . A més, ni personalment,
  ni social, ni pedagògica és una mesura que pugui afavorir a l’estudiant o
  al seu aprenentatge. Esperem que no sigui una declaració que es
  converteixi en flor d’un dia i que ens serveixi per replantejar-nos aquest
  aspecte.

 3. Que les mesures que s’han explicitat en aquest document que han
  d’acompanyar la repetició de curs (
  pla específic de reforç per
  l’alumnat que repeteix) ja estaven presents a les diferents
  normatives
  i ja es realitzaven als centres. Caldria especificar el
  seguiment del seu compliment.

 4. Que l’estructura en espiral del currículum a l’estat espanyol (es
  repeteixen continguts els diferents cursos, ampliant-los
  progressivament) assegura que no es quedin aspectes claus sense
  tractar.

 5. Que s’ha de fer especial èmfasi a les competències que es volen
  desenvolupar en l’alumnat, i quines s’han de reforçar en aquest 3er
  trimestre i l’inici del següent, fet que és d’especial rellevància, ja que així
  aconseguirem aprenentatges més integrals.

 6. S’hauria de valorar a les memòries de final de curs, no només aquells
  continguts que no s’han pogut tractar, sinó que s’haurien de
  destacar
  tots aquells continguts que de manera implícita i a causa del

confinament, sí que es treballen i que, sens dubte, contribueixen al
desenvolupament de les competències clau. Tots aquests aspectes es
poden tenir molt en compte i s’haurien de valorar amb més importància
per seguir el procés d’ensenyament-aprenentatge al setembre.

7. Pel que fa al punt del document on diu que s’haurà de dedicar el primer
trimestre a veure quins continguts essencials no s’han tractat en aquest
curs, recordar que això ja és així, ja que els centres dediquen les
primeres setmanes del curs a saber els
coneixements previs dels
infants
i joves, que serveixen com a punt de partida dels nous
aprenentatges. Per això, volem remarcar que l’avaluació inicial del curs
2020-21, juntament amb la informació de les memòries del curs 2019-
2020 haurà de servir per detectar els objectius, competències i/o
continguts no consolidats al curs anterior i que, amb la informació
obtinguda, els equips docents hauran d’elaborar unes programacions
d’aula que permetin reforçar i consolidar els aspectes essencials del
currículum del curs anterior així com assolir els aspectes essencials del
següent curs. Serà una bona oportunitat per a destriar els aspectes
realment essencials del currículum.

8. Nos’haespecificatprouperpartdelaConselleriad’Educacióelprocés
d’avaluació i qualificació de la 3a avaluació: les instruccions no detallen
clarament on arriben les atribucions de la Conselleria i on comença
l’autonomia dels centres. Deixa als equips educatius i als departaments
la definició dels aspectes essencials del currículum, i no queda clar que
passa si alguns d’aquests aspectes essencials no s’han treballat en el
1er o 2on trimestre. S’han de treballar en el 3er?

Quedam a la seua disposició per qualsevol aclariment.
Atentament,

Associació professional de Docents d’Eivissa.

APDE

AQUÍ trobareu l’accés al comunicat dins el blog de l’APDE