UOB considera inútils i poc realistes les instruccions sobre atenció educativa

Circular 174/2020 – 2

A la mesa sectorial de divendres passat es va tractar com a segon punt de l’ordre del dia l’atenció educativa i els efectes acadèmics arran del confinament. Educació va publicar unes instruccions durant la mesa, com vam explicar a través de les xarxes, cosa que no va permetre analitzar-les ni negociar-les. UOB va fer constar la seva protesta per aquesta manera d’actuar de la Conselleria i tot seguit va manifestar el següent:

 • Educació s’hauria d’haver limitat a encoratjar i donar suport als docents, a desplegar una plataforma en línia amb continguts de mínims, i a deixar a les nostres mans decidir la millor manera de minimitzar els efectes del confinament. Una vegada més es demostra que no confien en la nostra capacitat i dignitat professional.
 • En lloc d’això no només cadascú s’ha hagut d’espavilar pel seu compte, sinó que les pressions d’Inspecció han sobrecarregat de feina docents i alumnes, provocant fins i tot les queixes de les famílies.
 • Les pressions d’Inspecció han arribat en algun cas a l’extrem de forçar a fer sessions de dues hores en línia amb criatures de tres anys.
 • No s’ha tingut en compte que hi ha famílies sense mitjans, o amb un sol ordinador i els pares amb tasques de teletreball.
 • No s’ha tingut en compte les matèries impossibles de fer a distància amb els mitjans disponibles, com música o dansa.

Entre altres coses, Martí March va destacar el següent:

 • El calendari escolar en general no es perllongarà.
 • Es possibilita que el 2n de Batxillerat acabi a a 10 de juny.
 • La suspensió de classes no ha de condicionar promocions ni titulacions, llevat de casos excepcionals justificats.
 • Els criteris per a l’avaluació final queden pendents d’una reunió a Madrid i les CCAA enviaran orientacions.
 • Inspecció dirà als centres que facilitin el repartiment de chromebooks als alumnes amb necessitats. Això torna a obrir la preocupació pels contagis. UOB ha demanat quines mesures de seguretat i prevenció pensa aplicar la Conselleria per al lliurament dels aparells.
 • Hi haurà un grup de treball a la Conselleria per gestionar els possibles abusos i maltractes dins les famílies que detectem aquests dies.

Pel que fa a les instruccions sobre atenció educativa i efectes acadèmics, consideram que no són realistes, ni tranquil·litzen ni donen el suport necessari. Tots els punts són obligacions a complir per part nostra i no donen cap recurs per dur la feina endavant. Diuen que la suspensió de les activitats lectives no ha de condicionar la titulació i promoció, i que això queda pendent d’una reunió amb el MEC. Pel que fa a l’ensenyament a distància, no es té en compte que hi ha alumnes amb necessitat de suport educatiu que no estan capacitats per seguir-lo, encara que se’ls deixi un ordinador si no en tenen. Tampoc expliquen com podem avaluar i qualificar sense modificar la programació prevista.

Ens podeu enviar els dubtes que vos sorgeixin i els traslladarem a la Conselleria.