OPOSICIONS 2018: mesa sectorial sobre fase de pràctiques

L’únic punt de l’ordre del dia de la Mesa Sectorial del passat 22/9/17 era l’esborrany de la regulació de la fase de pràctiques dels aprovats a les oposicions del 2017.

Sobre aquest esborrany no es proposaren modificacions significatives i es preveu que es publiqui la resolució al BOIB de demà 26/9/17. Us n’informarem tot d’una que es publiqui.

Al torn obert de paraula es comentaren diversos aspectes sobre interins, oposicions i EOEP entre altres. Us els detallam a continuació: 

INCIDÈNCIES OPOSICIONS 2017

  • Davant lelevat nombre de queixes que rebérem els sindicats durant la realització de les proves de les oposicions d’aquest estiu passat, sol·licitàrem a la Conselleria que es dugui a terme una Mesa per a revisar  els problemes detectats com ara la manca de claredat en els criteris de correcció, la impossibilitat de revisió d’examen o el fet que de les places convocades en quedàs un 30% sense adjudicar.
  • La D.G. de Personal Docent respongué que la decisió de convocar aquesta Mesa de revisió correspon al conseller  a qui faran arribar la petició i que al 2018 volen que el curs de preparació per als membres dels tribunals sigui més extens i s’hi remarquin els aspectes a millorar com ara el fet de no deixar places desertes, que no agrada a la D.G. de Personal Docent. 

OPOSICIONS 2018

  • La directora general de Personal Docent informà que aquest dimecres 27/9/17 el conseller es reunirà amb la Mesa  per informar de la seva proposta de places i especialitats a convocar en les futures oposicions. No s’avançà però cap informació sobre les línies d’aquesta proposta pel que fa a dates, xifres, cossos, etc. ni tampoc se’ns ha adjuntat cap document amb la convocatòria.
  • Pel que fa a aquest punt es reiterà la petició que les places d’una mateixa especialitat es treguin de manera escalonada, que el calendari d’oposicions es negociï a Mesa, que l’oferta de places es publiqui al més aviat possible i que no quedin places sense adjudicar, entre altres.

BASES GENERALS D’INTERINS

  • Davant el fet que les bases generals d’interins  s’han de revisar de cara al curs 2018-19 pel que fa a aspectes tan importants com el barem de mèrits que determina l’ordre dels aspirants a les llistes, demanàrem quan preveu la Conselleria començar a fer aquesta revisió a la qual cosa els representants de la DG de Personal Docent només contestaren que es començaran a convocar les meses al més aviat possible.

PACTE D’ESTABILITAT D’INTERINS

  • Davant la pregunta de si la Conselleria preveu realitzar un nou pacte d’interins a partir del curs 2018-19, la directora general de Personal Docent indicà que encara no se sap i que no es prendran decisions en aquest sentit fins que no es tengui clar les places a convocar en futures oposicions.

MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR

  • Pel que fa a les propostes d’actuació o canvi de normativa derivades del document sobre el model lingüístic escolar presentat a finals del curs passat per la comissió d’experts a la Conselleria, la resposta dels representants de la DG de Personal Docent fou que aquest tema correspon a la DG de Formació Professional i Formació del Professorat, la qual té previst convocar la Mesa.

EOEP

  • Recordàrem a la Conselleria que continua sense resposta la petició de dur a la Mesa les condicions laborals dels EOEP la regulació dels quals està patint modificacions sense que encara hagi passat per Mesa l’esborrany sobre un nou model d’orientació educativa que se’ns feu arribar el desembre del 2016
  • Segons la DG de personal docent, la convocatòria d’aquesta Mesa depèn de la D.G. d’Innovació i Comunitat Educativa a la qual derivaren la petició després de rebre-la. 
  • Recordam que la Junta de Personal Docent va demanar la mesa sectorial arran de la petició d’UOB.