Etiqueta: JPDnU

Constitució Mesa Sectorial d’Educació

Eleccions sindicals 2022

Ahir, dilluns 16 de gener de 2023, després que els resultats de les eleccions sindicals docents hagin estat en quarantena (recordem que les eleccions es varen celebrar el passat 1 de desembre), es constituí la Mesa Sectorial d’Educació amb caràcter extraordinari, amb la presència per part de l’Administració del conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, la directora general de personal docent, Rafaela Sánchez, els cap de departament Manel Gacias i Albert Flores i la cap del servei de Provisió Maria Antònia Alzamora, amb un únic punt en l’ordre del dia: constitució de la Mesa Sectorial d’Educació (MSE).

Què és la Mesa Sectorial d’Educació?
És l’òrgan encarregat d’exercir les funcions i les competències que s’estableixen en el capítol IV del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Quines competències té la MSE?
La MSE és competent per a la negociació, en el marc de la normativa bàsica, dels assumptes que afecten directament o indirectament les condicions sociolaborals del personal docent, com per exemple, els criteris sobre condicions de treball, les retribucions, l’oferta d’ocupació (oposicions), la gestió i convocatòria d’interins, el calendari laboral, l’horari, les jornades i els permisos entre d’altres.

Qui en forma part?
En formen part, a més dels representants de l’Administració educativa, les organitzacions sindicals que hagin obtingut el 10 % o més dels representants a les Juntes de Personal Docent no Universitari (JPDnU) de les diferents illes.
Segons el cens electoral de les passades eleccions corresponia escollir un total de 89 representants: 41 per a la JDPDnU de Mallorca, 25 per a la d’Eivissa i Formentera i 23 per a la de Menorca.
Així, atenent-nos a la normativa vigent, en la constitució d’aquesta MSE sols hi prengueren part els sindicats que varen assolir aquest mínim del 10% (8’9 representants) en les passades eleccions: STEI (29), ANPE (19), UOB (11) i UGT (9). Al marge d’aquests, pel fet de tenir la consideració de sindicat més representatiu a nivell estatal (d’acord amb la Llei Orgànica 11/1985 de llibertat sindical), malgrat no *superar el 10%, també és present a aquesta MSE el sindicat CCOO (6). No fa falta dir que des d’UOB Ensenyament consideram aquesta circumstància com una perversió de la representativitat sindical.

Fruit dels resultats obtinguts en les darreres eleccions, cal posar en valor el que UOB Ensenyament ha aconseguit: per tercera legislatura consecutiva, ser present a la MSE – com a tercera força sindical – per continuar defensant tot el col·lectiu docent. Gràcies a aquesta nova fita podrem seguir reivindicant entre d’altres, la millora de les condicions sociolaborals dels nostres companys i companyes, la millora de la qualitat del nostre sistema educatiu i la presència del català dins l’ensenyament públic a les Illes Balears.
A més, la presència a la MSE ens permetrà seguir amb una pràctica que s’ha convertit en el tret diferencial d’UOB Ensenyament respecte a la resta de forces sindicals: la compartició de tots els esborranys que es treballen en les MSE. D’aquesta manera tots els companys i companyes hi podran dir la seva fent-nos arribar les aportacions que creguin oportunes.

Quantes meses sectorials hi ha? És el mateix la Mesa Sectorial que la JPnDU?
De MSE només n’hi ha una, i és la Mesa Sectorial d’Educació de les Illes Balears amb les competències que hem exposat anteriorment.
Pel que fa a les JPDnU, n’hi ha tres: la de Mallorca, la de Menorca i la d’Eivissa i Formentera. Les JPDnU són els òrgans on es reuneixen tots els representants sindicals escollits cada quatre anys. Com a norma, es reuneixen trimestralment de manera ordinària, i segons el context i la urgència, de manera extraordinària segons decisió autònoma de cada junta.

Instruccions eleccions sindicals

Eleccions sindicals 2018

Dimarts 13/11/18 passaren per mesa les instruccions per a les eleccions sindicals 2018.

Els apoderats i interventors amb horari d’horabaixa podran quedar al recompte de vots.

Els equips directius rebran instruccions específiques. Estaran obligats a penjar i reenviar per correu intern la publicitat electoral que els enviïn els sindicats.

Hi ha centres que han llevat els taulers d’anuncis sindicals, això és il·legal i s’ha de denunciar a la mesa electoral coordinadora. Si coneixeu algun cas per favor avisau. Des d’UOB hem demanat que Inspecció Educativa ho revisi i actuï d’ofici.

Pregam que també vigileu que les direccions dels centres reenvien al claustre via correu intern la informació sindical i publicitat electoral.

Avui, dijous 15 de novembre, s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es dicten instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha d’elegir les juntes de personal docent no universitari de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa-Formentera: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10901/615733/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Resolucions de la Junta de Personal

Publicam les resolucions aprovades per la Junta de Personal Docent no Universitari que hem rebut:

Anirem publicant les resolucions aprovades pendents que ens vagin arribant.

Plenari de la Junta de Personal

Ahir dematí es va dur a terme al CEP de Palma el plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari. S’hi van prendre els següents acords:

 • Aprovar una valoració de l’inici de curs.
 • Reclamar la convocatòria immediata del grup de treball per elaborar el nou decret de Fons Social i equiparar els drets dels diferents sectors.
 • Adherir-se al manifest de la Coordinadora d’Entitats per la Democràcia en defensa de la democràcia i els drets fonamentals a Catalunya.
 • Aprovar un escrit de repulsa a la repressió policial a Catalunya.
 • Aprovar una convocatòria de concentració-manifestació per un finançament just i un pressupost d’Educació de més de mil milions.

Tot d’una que la Junta ens faci arribar els documents aprovats els penjarem al nostre blog.

La Junta de Personal no demanarà la retirada de l’article 19 dels PGE

Ahir dimecres va tenir lloc un plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari.

Des d’UOB, i en compliment de l’acord assembleari de dia 2 de juny, hi vam presentar una  proposta de resolució on reclamàvem la retirada de l’article 19 del projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 2017 (Proposta 1), o bé la seva no aplicació als sectors d’Educació i Sanitat per la seva condició de serveis públics essencials (Proposta 2, en cas de no aprovar-se la Proposta 1).

Recordem que l’article 19 continua fixant en el seu primer apartat el límit de la taxa de reposició del 100%, cosa que impossibilitaria, de prorrogar-se en futurs pressuposts, la convocatòria d’oposicions massives per arribar al 8% de taxa d’interinitat en tres anys tal com s’ha compromès el Govern espanyol. El límit dels tres anys de contractació del segon apartat s’ha suprimit de l’esborrany arran d’una “correcció d’errades” publicada al butlletí del Senat, sens dubte fruit de la mobilització en contra de la mesura.

La votació de la nostra proposta de resolució va donar els següents resultats:

Proposta 1:

 • 4 SÍ (UOB)
 • 23 NO (resta de sindicats)
 • 1 abstenció.

Proposta 2:

 • 4 SÍ (UOB)
 • 20 NO
 • 4 abstencions.

Les dues propostes per tant van quedar desestimades. Ara queda per veure la redacció final dels pressuposts, que es preveu per a finals de juny o primers de juliol.

A la mateixa sessió del plenari s’aprovà una resolució de crítica al Pacte per l’Educació (vegeu esborrany), que s’aprovà amb el nostre vot en contra perquè vam considerar que cada sindicat ja havia tingut l’oportunitat de manifestar públicament la seva postura al respecte, i una altra de reclamació d’inversió en Educació (vegeu esborrany) que s’aprovà per unanimitat. Informarem dels textos definitius quan la Junta els faci públics.

També s’acordà demanar una mesa sectorial per tractar les reivindicacions dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica, que es veuen perjudicats pels criteris de quota, normativa d’itineràncies, etc. Des d’UOB vam fer arribar a la Junta els documents amb aquestes reivindicacions i vam fer constar en acta que compten amb el nostre suport.

La Junta de personal reclamarà estabilitat per als interins i la planificació de futures oposicions

La Junta de personal docent no universitari, reunida en sessió plenària ahir dematí, va aprovar per unanimitat reclamar una mesa sectorial a la Conselleria per estudiar mesures d’estabilitat per als interins i la planificació dels futurs concursos-oposició, davant la manca d’oposicions durant sis anys, les deficiències del procés selectiu actual i els perjudicis que aquest causa als docents.

Per altra banda s’acordà que la representant de la Junta al Consell assessor del calendari escolar, que avui es reunirà per debatre els models de calendari proposats per la Conselleria, vetlli perquè es respectin els drets sociolaborals.

Plenari de la Junta de Personal

Avui dematí ha tingut lloc al CEP de Palma el plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari. A l’espera de disposar de l’acta oficial vos informam que s’hi han pres els següents acords:

 • Acta del plenari de 28 de setembre: Els representants d’UOB hem fet constar que les tres abstencions a la proposta de mobilització del 26 d’octubre contra la LOMCE van ser nostres. Ens abstinguérem perquè no es va voler esperar l’Assemblea de Docents, que l’endemà s’havia de reunir per prendre una decisió al respecte.
 • Interins afectats pel canvi de normativa: Els representants de la Junta defensaran la necessitat de compensar la nota d’expedient dels interins S a una propera reunió on hi participarà el director general de Política Universitària i Ensenyament Superior, la Direcció General de Personal Docent, el degà de la Facultat de Pedagogia de la UIB, una representació de la plataforma d’interins i una de la Junta. El director general de Política Universitària té un estudi publicat que
  conclou que la nota mitjana dels graus actuals és superior a la de les titulacions anteriors. La manera de fer la compensació es preveu que es tracti en mesa sectorial.
 • Calendari escolar: S’ha acordat demanar a la Conselleria que aporti arguments pedagògics a la seva proposta de passar a juliol els exàmens de setembre, que cada illa pugui decidir el seu calendari escolar i fer constar el problema que suposaria trobar habitatge de lloguer a Eivissa el mes de juliol.
 • Acció a favor del CEIP Anselm Turmeda: En cas que s’admeti a tràmit la querella contra els docents es convocarà una concentració de suport davant el centre.

Dins el torn obert de paraules s’ha aprovat instar la Conselleria a solucionar els problemes de baixes temperatures il·legals als centres de Menorca i efectuar el contracte del domini punt cat per a la web de la Junta.

Tots els acords s’han pres per unanimitat.

Junta de personal: desaprovam la valoració d’inici de curs

Dimecres passat va tenir lloc el plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari, on entre altres temes s’havia de tractar la valoració d’inici de curs presentada per la presidència.

Els representants d’UOB vam votar en contra pel següents motius:

 • La valoració diu: “En el cas dels grups de 3 anys a infantil, però, en aplicació de les negociacions a les diferents Meses sectorials, es compleixen les ràtios de 20 alumnes per aula; o la proporció d’1 mestre per cada 20 alumnes si no s’ha produït el desdoblament“. 
 • No diu, emperò, que les ràtios de 20 alumnes per aula no es produeix a la totalitat de l’horari quan no es fa el desdoblament sinó amb mestres de suport, ni que a Primària se superen a molts centres les ràtios de 25  alumnes, o bé es fan desdoblaments a costa de suprimir aules de música, informàtica, biblioteques, etc.
 • La valoració diu: “La Junta de Personal valora de forma positiva, entre d’altres aspectes, la voluntat de diàleg de la Conselleria d’Educació, la posada en marxa de l’aixecament de la suspensió del reconeixement de nous sexennis per al funcionariat de carrera i l’actualització del cobrament dels sexennis que els pertoquen al professorat interí a partir del mes de setembre, així com també l’augment en les plantilles d’uns 200 professors més i la creació del DINAMICAT.
 • No diu, emperò, que els currículums LOMCE s’han imposat des de la Conselleria; que no hi ha hagut minimització dels efectes de la LOMCE tenint en compte la implantació de sis hores de lliure disposició a l’ESO, que han perjudicat les matèries artístiques; que la paga de Nadal que s’havia de cobrar el curs 15-16 continua pendent; o que la negociació de la reducció de les tres hores lectives dels majors de 55 anys en lloc de negociar-se s’han empitjorat a Primària. També estan pendents el servei propi de riscos laborals i el pagament de les ITs (es van tractar l’endemà en Mesa).
 • La valoració diu: “La millora i l’augment de les infraestructures educatives requereix de més recursos, a  través d’un sistema de finançament que no penalitzi les Illes Balears.”
 • No diu, emperò, que el Govern, per la seva banda, no ha recuperat per a Educació el 24% sobre el pressupost total autonòmic d’abans de Bauzá, incomplint l’Acord de governabilitat.

La resta de sindicats va votar a favor excepte CCOO que es va abstenir.

Per altra banda es van tractar els punts següents:

– Aprovació de l’acta anterior

L’acta recull la proposta que vam fer al plenari de 29 de juny de reclamar a Conselleria no només una mesa sectorial per negociar el 30%, sinó també “un acord satisfactori amb l’Assemblea de Docents i els diferents col·lectius de la comunitat educativa”, que va obtenir:

 • Vots a favor: 5 (UOB)
 • Vots en contra: 25 (la resta de sindicats)

El text definitiu, que es limitava a copiar el que deia el document del compromís del Govern (“es mantindran reunions amb els diferents col·lectius de la comunitat educativa, entre els quals es troba l’Assemblea de Docents”), va obtenir:

 • Vots a favor: 25
 • Abstencions: 4 (UOB)

En aquell mateix plenari es va aprovar per consens la pàgina web de la Junta, una resolució sobre els problemes d’habitatge a Eivissa i una altra sobre ràtios. 

 

– Posicionament davant la LOMCE

 • Es va aprovar una resolució amb la introducció d’una esmena d’addició d’UOB: “Finalment instam la Conselleria a
  anunciar que no durà a terme les revàlides imposades pel Ministerio de
  Educación a fi de donar tranquil·litat a la
  comunitat educativa

– Exigència d’increment del pressupost d’Educació per a l’any 2017

 • Es va consensuar el text final que reclama una inversió de més de mil milions.

– Demanda d’accions a la Conselleria sobre sentències europees i interinitats

 • Es va consensuar el text que es farà arribar a Conselleria, on se li demana que es posicioni.

– Accions concretes contra la LOMCE durant el mes d’octubre.

 • Els representants d’UOB ens hi vam abstenir perquè es va proposar
  fer una enquesta “a la comunitat educativa” per coordinar la
  mobilització contra les revàlides, marginant el fet que l’endemà hi
  havia una Assemblea de Docents on s’havia de tractar el tema.

També s’acordà adquirir el domini .cat per a la web a proposta d’UOB i estudiar la possibilitat de fer els plenaris per videoconferència per evitar desplaçaments entre illes.

UOB proposarà a la Conselleria la seva incorporació immediata al Consell Escolar

La Junta de Personal Docent no Universitari, reunida el passat dimecres 30 de setembre al Centre de Professors de Palma, acordà per unanimitat demanar la recuperació de les places del Consell Escolar de les Illes Balears retallades arran del decret 5/2012. Entre aquestes places hi ha les dels vocals del grup a, de representants del professorat proposats pels sindicats, que han passat de set a quatre en el cas de la pública, i del grup f, de representants de les centrals sindicals, que han passat de dues a una.

Read More

UOB reclama la convocatòria de la Junta de Personal per renovar el Consell Escolar

UOB Ensenyament ha demanat a la presidència de la Junta de Personal Docent no Universitari que convoqui el plenari corresponent, que ja hauria d’haver tingut lloc en compliment de l’Article 9 del reglament, segons el qual s’ha de convocar cada tres mesos.

A la mateixa carta, UOB sol·licita la inclusió del punt Renovació dels representants dels grups a i f al Consell Escolar de les Illes Balears. Davant la nova etapa que s’obri al Consell Escolar, que suposarà un procés de reestructuració i ampliació de funcions acordat pel propi organisme (vegeu AQUÍ la notícia que publicàrem el 8 d’agost), des d’UOB exigim que la seva composició reflecteixi la correlació de forces sindicals actual, sorgida de les darreres eleccions.

Segons la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, el Consell és integrat per quinze grups de vocals. El grups designats pels sindicats són dos:

 • El grup a està format per deu representants del professorat proposats per les organitzacions sindicals en proporció a la seva representativitat, set dels quals han de correspondre al sector públic.
 • El grup f el formen dos representants proposats per les diferents centrals i organitzacions sindicals.

L’actual composició de la Junta de Personal Docent no Universitari, que presideix Cosme Orell (STEI), és la següent:

 • STEI 15
 • Alternativa 8
 • UOB 5
 • ANPE 5
 • CCOO 5
 • UGT 5

És a partir d’aquesta proporció, per tant, que demanam que es proposin els nous vocals del Consell Escolar.