Etiqueta: Assemblea de docents

El Parlament aprova la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears!

Circular 129/2019

Dia històric ahir al Parlament! El plenari va aprovar la Proposició de llei per la qual es crea el Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, una iniciativa pionera i sense precedents a tot l’Estat, amb 37 vots a favor (PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i El Pi), 21 abstencions (PP i Ciudadanos) i cap vot en contra. El Col·legi serà d’adscripció voluntària i defensarà els interessos i drets professionals dels docents, des de l’etapa d’infantil fins a la universitària, en matèries com la formació, qüestions pedagògiques, currículums, accés a la professió docent, etc.

Recordam
que l’Assemblea de
Docents
va presentar la iniciativa a la Conselleria de Presidència el
febrer de 2017 amb
gairebé 1.500 signatures que reclamaven el col·legi, i ha comptat amb el suport de les associacions de
docents Edu 21 de Menorca, Associació Professional de Docents d’Eivissa i
Docents per la Democràcia de
Mallorca.

Des d’Unió Obrera Balear agraïm als grups parlamentaris
MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i
Mixt-Gent x Formentera la iniciativa legislativa, que fou registrada al Parlament dia 20 de juny del
2018, i al PSIB, El Pi i els diputats Xelo Huertas, Montserrat Seijas, i Salvador Aguilera pel seu vot a favor. A la nota de premsa del Parlament hi trobareu un resum del recorregut de la tramitació.


El debat en sessió plenària va comptar amb les intervencions dels dos grups que han mantingut esmenes vives i vots particulars per al Ple: Juan Manuel Lafuente (Popular), amb 3 esmenes i Salvador Aguilera (Mixt), amb 1 vot particular. Tot seguit han intervingut en torn a favor o en contra de les esmenes mantingudes: Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanovas (Socialista). Les esmenes i el vot particular han estat rebutjats.

QUÈ ÉS EL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS?

El Col·legi Professional de Docents és una figura clau per defensar amb entitat jurídica la
professionalitat i
dignitat col·lectiva dels docents, menystingudes quan es fan i desfan
lleis i normatives sense consens amb la comunitat educativa.

És una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té com a tasca ordenar i vigilar l’exercici de la professió
respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. Des
del moment que un col·legi professional és una corporació de dret
públic es converteix en un ens col·laborador del Govern i de l’Administració de les Illes Balears el qual s’ha de consultar
mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’informes, l’elaboració
d’estadístiques, etc. Tot això, a més de participar en els òrgans
assessors o consultius de les administracions públiques.

Un col·legi professional de docents no entra en col·lisió amb els sindicats, que cobreixen les reivindicacions de caire sociolaboral, i sí en canvi omple uns buits existents
com són la col·laboració amb les universitats en l’elaboració de
currículums, la capacitació dels futurs titulats i la seva incorporació a
l’activitat professional mitjançant les accions formatives pertinents;
la col·laboració en la formació permanent del professorat a través
d’activitats de formació tècnica i de perfeccionament professional; la
participació en l’avaluació del professorat i la carrera professional i
en l’elaboració del model de les proves de les oposicions; vetllar pel
prestigi professional, l’ètica i la dignitat de la professió docent;
salvaguardar la independència i la integritat de la professió, etc.

Qualsevol reforma educativa que es vulgui portar endavant té el fracàs assegurat si no parteix de la base de consultar, escoltar i tenir en compte en tot moment l’opinió dels professionals
que estan en contacte permanent amb l’alumnat i les famílies. S’ha
demostrat una i altra vegada que no tenen futur les reformes educatives
creades dins un despatx, per persones
alienes a la professió o, en el millor dels casos, per professionals que
fa molts d’anys que no exerceixen o que han perdut el contacte directe
amb les aules. El col·legi professional també hauria de ser consultat en
aquest aspecte.

RECULL DE PREMSA

Nota de premsa del Parlament:

Última Hora:

Europa Press:

Diari de Balears:

AraBalears:

Diario de Mallorca:

El Col·legi de Docents fa una passa més al Parlament de les Illes Balears

 UH, 24.10.2018

Circular 113/2018

El passat dimarts el Ple del Parlament va prendre en consideració la Proposició de llei presentada pels grups parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt (Gent per Formentera), Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. Ara el text continuarà amb la seva tramitació amb període d’esmenes, ponència, comissió i nou plenari.

Amb la presa en consideració s’ha fet una passa important però cal no baixar la guàrdia. És important tenir en compte que mentre duri la tramitació de les llei continuarà la campanya de recollida de suports.

La iniciativa legislativa va ser defensada al Ple per Josep Castell (Més per Menorca), Laura Camargo (Podem) i Agustina Vilaret (Més per Mallorca) i va rebre el suport del PSIB-PSOE, representat pel diputat Enric Casanova, i de Salvador Aguilera (Grup Mixt). La diputada de Gent per Formentera va disculpar la seva assistència. Tot seguit es va aprovar amb els següents vots:

  • 32 a favor (MÉS per Menorca, Podem, MÉS per Mallorca, El Pi, PSIB-PSOE, Grup Mixt-Huertas, Grup Mixt-Seijas, Grup Mixt-Aguilera)
  • 2 en contra
    (Ciudadanos)
  • 18 abstencions (Grup Mixt-Àlvaro Gijón i PP).

Recordam que la proposta de fer el Col·legi Professional de Docents va sorgir de l’Assemblea de Docents, va recollir l’adhesió de gairebé 1.500 signatures i a hores d’ara ja hi ha vint centres educatius i un CEP que han aprovat la moció de suport impulsada per l’Associació Professional de Docents d’Eivissa, el
Moviment Menorca Edu XXI, l’Associació Docents per a la Democràcia de
Mallorca
i Docents Associats de Formentera (vegeu la relació de centres al final d’aquesta nota).

Per contra, els sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT no han donat suport a la iniciativa. Fa pensar que aquests sindicats hagin quedat descol·locats i alineats amb Ciudadanos davant una proposta que va sorgir de l’Assemblea de Docents.

Des d’UOB felicitam i donam les gràcies als partits que dimarts van votar a favor.

Vegeu AQUÍ la nota de premsa del Parlament.

 Imatge: Assemblea de Docents

CENTRES ADHERITS A LA MOCIÓ DE SUPORT AL COL·LEGI DE DOCENTS (ACTUALITZAT A 23 D’OCTUBRE)

– CEIP Robines (Binissalem), per unanimitat.

– IES Llucmajor, 94 vots a favor i cap en contra.

– IES Sineu, majoria absoluta i només dos vots en contra.

– CEIP Can Raspalls de Sant Jordi (Eivissa)

– CEP Eivissa, per unanimitat.

– CEIP L’Urgell, de Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa)

– CEIP Sant Jordi, de Sant Jordi de ses Salines (Eivissa)

– CEIP Mestre Duran d’Alaior (Menorca), una sola abstenció.

– IES Santa Margalida, per unanimitat.

– CEPA Camp Redó, 17 vots a favor i 5 abstencions.

– CEPA Sud (Campos), per unanimitat.

– IES Balafia (Eivissa).

– CEPA Joan Mir i Mir, de Maó, per unanimitat.

– IES Binissalem, suport unànime.

– IES Pau Casesnoves (Inca), Sí: 90. No: 2.

– CEPA Son Canals (Palma)

– L’IES Xarc, de Santa Eulària, per unanimitat.

– CEIP L’Urgell (Eivissa).

– IES Algarb (Eivissa).

– IES Damià Huguet (Campos), per àmplia majoria.

– CEIP S’Olivera de Santa Eulària (Eivissa), per unanimitat

UOB dóna suport a la proposició de llei del col·legi de docents

 

Cartell de l’Assemblea de Docents (maig 2016)

Circular 94/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, dóna suport a la proposició de llei
per a la creació d’un col·legi professional de docents

que
Més per Menorca va presentar ahir dimecres al Parlament.
Agraïm als diputats Josep Castells i Nel Martí les gestions realitzades i
convidam
la resta de forces polítiques, sindicats i docents
a sumar-s’hi. Agraïm també als grups parlamentaris del Pi, (Jaume Font i
Maria Antònia Sureda), Podem (Salvador Aguilera i Laura Camargo) i Gent
per Formentera (Sílvia Tur) que s’hagin mostrat sensibles a la demanda. 

Recordam
que l’Assemblea de
Docents va presentar la iniciativa a la Conselleria de Presidència el
febrer de 2017, denegada en el seu moment, amb
gairebé 1.500 signatures que reclamaven el col·legi. A hores d’ara,
superades les objeccions, Més per Menorca ha presentat aquesta
proposició de llei que ja compta amb el suport de les associacions de
docents Edu 21 de Menorca, Associació Professional de Docents d’Eivissa i
Docents per la Democràcia de
Mallorca.

El col·legi professional de
docents és una figura clau per defensar amb entitat jurídica la
professionalitat i
dignitat col·lectiva dels docents, menystingudes quan es fan i desfan
lleis i normatives sense consens amb la comunitat educativa.

És una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té com a tasca ordenar i vigilar l’exercici de la professió
respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. Des
del moment que un col·legi professional és una corporació de dret
públic es converteix en un ens col·laborador del Govern i de l’Administració de les Illes Balears el qual s’ha de consultar
mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’informes, l’elaboració
d’estadístiques, etc. Tot això, a més de participar en els òrgans
assessors o consultius de les administracions públiques.

Un col·legi professional de docents no entra en col·lisió amb els sindicats, que cobreixen les reivindicacions de caire sociolaboral, i sí en canvi omple uns buits existents
com són la col·laboració amb les universitats en l’elaboració de
currículums, la capacitació dels futurs titulats i la seva incorporació a
l’activitat professional mitjançant les accions formatives pertinents;
la col·laboració en la formació permanent del professorat a través
d’activitats de formació tècnica i de perfeccionament professional; la
participació en l’avaluació del professorat i la carrera professional i
en l’elaboració del model de les proves de les oposicions; vetllar pel
prestigi professional, l’ètica i la dignitat de la professió docent;
salvaguardar la independència i la integritat de la professió, etc.

Qualsevol reforma educativa que es vulgui portar endavant té el fracàs assegurat si no parteix de la base de consultar, escoltar i tenir en compte en tot moment l’opinió dels professionals
que estan en contacte permanent amb l’alumnat i les famílies. S’ha
demostrat una i altra vegada que no tenen futur les reformes educatives
creades dins un despatx, per persones
alienes a la professió o, en el millor dels casos, per professionals que
fa molts d’anys que no exerceixen o que han perdut el contacte directe
amb les aules. El col·legi professional també hauria de ser consultat en
aquest aspecte.

Esperam que la proposició de llei sigui rebuda amb el màxim consens i aprovada pel Parlament de les Illes Balears.

Palma, 31 de maig de 2018

UOB reclama per a Educació el 30% del superàvit

Circular 92/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama al Govern balear que
destini a Educació el 30% dels 100 milions de superàvit que el ministeri
d’Hisenda

ha autoritzat a gastar.

Des d’UOB recordam que
el “Compromís d’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016”,
signat pel conseller Martí March el 14 de desembre de 2015, que va fer
possible l’aixecament de la vaga indefinida dels docents, establia que a
l’entorn d’un 30% de les millores de finançament i l’ampliació dels
marges de despesa que es produïssin al llarg de 2016 s’assignarien a la
Conselleria d’Educació, prèvia negociació amb els sindicats i reunió amb
l’Assemblea de Docents.

El setembre de 2016,
emperò, el conseller March
va dir en mesa sectorial que no hi havia hagut millora de finançament,
ni per aportació directa de
Madrid ni pel permís d’ampliació del dèficit del 0,4% al 0,7% del PIB, i
en conseqüència no hi hauria el 30% compromès. En canvi, a l’hora de la
veritat, el Govern va tancar el 2016 amb un dèficit de 270 milions de
euros que suposava el 0,5% del PIB.

Ja que
en aquella ocasió el Govern no va complir el compromís adquirit,
reclamam que el 30% del marge de despesa que s’acaba d’autoritzar es
destini a Educació amb la corresponent negociació en mesa sectorial.

Al
mateix temps continuam instant a destinar més de mil milions al
pressupost educatiu, tal com exigeix des de fa dos anys el Consell
Escolar de les Illes Balears, i el compliment de la promesa electoral
del PSIB-PSOE d’arribar a una inversió del 5% del PIB, en lloc de
mantenir-la estancada al voltant del 3%.

Palma, 25 de maig de 2018

L’Assemblea de Docents considera insuficient la proposta de pressupostos pel 2018 destinats a educació i demana al govern incrementar la partida per arribar al 5 % de PIB

 

 

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents: 

 

La Coordinadora de l’Assemblea de Docents lamenta que la despesa
prevista per educació al 2018 continui estancada al voltant del 3% del
PIB des de fa 10 anys i adverteix que les xifres no garanteixen els
recursos necessaris per tenir una educació pública de qualitat.

 

Si trobau que l’educació surt cara, provau la ignorància (Robert Orben)

Avui
hem conegut el projecte de pressupostos del Govern de les Illes Balears
per al 2018. La previsió de despesa de la Conselleria d’Educació i
Universitat és de 935.008.458 euros, 65 milions d’euros més que el
darrer pressupost i, com de ben segur sentirem dir aquests dies, la
major d’un govern de Balears dedicada a l’educació.

Tanmateix,
més enllà de la publicitat institucional, en termes relatius constatem
que la despesa en educació així prevista continua en el 3.0% sobre el
PIB per al 2018. Ens trobam de nou igual que el curs passat, en què la
comunitat educativa demanava un increment de la inversió en educació per
anar més enllà del 3% sobre el PIB, indicador que a Balears s’ha
mantingut constant durant aquests darrers 10 anys, per davall del 4% de
l’estat i lluny del 5.5% de la mitjana dels països de la Unió Europea.

L’augment
de la despesa prevista de la CAIB en un 7.2% no es tradueix en la
mateixa proporció en la despesa prevista en educació (5.9%). Queden
enrere els compromisos electorals d’arribar a un 5% del PIB o de créixer
cada any un 10% en la inversió en ensenyament del total del pressupost,
i a una enorme distància del compromís assumit per aquest Govern en el
Pacte per a l’Educació, ara en tràmit al Parlament, d’arribar al 7% del
PIB. Recordam al Govern que per complir el seu compromís electoral
haurien d’incrementar la proposta fins a 1.549.000.000 d’euros i per
arribar al que signaren en el document d’Illes per un Pacte al voltant
de 2.169.000.000. Xifres significativament més altes a les que el Govern
dedica en aquesta proposta de pressupostos per al 2018.

Són uns
pressupostos que, en la línia dels darrers anys, no seran suficients per
atendre l’augment sobrevingut de matrícula, reduir el nombre d’alumnes
per aula, cobrir els costos del pla d’infraestructures, disposar de la
dotació necessària per atendre a la diversitat, finançar els esforços
d’innovació educativa dels centres i tantes altres necessitats. Uns
pressupostos que, en definitiva, no ens garantiran els recursos per
començar el canvi de tendència a les Balears cap a una educació pública i
de qualitat.

Comunicat de l’Assemblea de Docents sobre l’empresonament dels presidents de l’ANC i Òmnium

Reproduït del facebook de l’Assemblea de Docents:

L’Assemblea de Docents,
davant l’empresonament dels dirigents d’Òmnium i l’ANC, lamenta que la
violència política, judicial i policial dinamita la convivència a
l’Estat

L’Assemblea de Docents
vol manifestar la seva estupefacció, tristesa i rebuig davant la
vulneració constant dels drets civils que pateix la ciutadania per part
de les estructures de l’Estat. L’Assemblea no pot mirar cap a una altra banda quan tanquen persones per defensar idees. En aquest sentit, empresonar Jordi Cuixart -Òmnium Cultural- i Jordi Sánchez –Assemblea Nacional Catalana- equival a reprimir greument milions de catalans, que és el que representen, al marge de les insitucions.

L’escalada de violència policial, judicial i política contra la
ciutadania no té precedents en aquesta democràcia. I el més preocupant
és que aquesta repressió sobrepassa el marc legal i dinamita la
convivència a l’Estat espanyol, més enllà i tot del conflicte català.
L’arbitrarietat amb què l’Estat fa ús de la força és molt preocupant.

L’Assemblea
no pot mirar cap a una altra banda, molt manco quan s’aprofita el
conflicte diplomàtic amb Catalunya per envestir i desprestigiar l’escola
pública, una altra vegada, amb els mateixos arguments que ho feia el
Govern del PP a les Illes Balears la
passada legislatura. Per això, lamentam la radicalització de la dreta
espanyola i instam les forces polítiques a recuperar el seny i a dirigir
les energies en fomentar el debat, el diàleg i el consens.

Així
mateix, deploram la manca d’actuació de les forces de seguretat davant
les concentracions il·legals i violentes del 9 d’octubre a València; i
l’absència de reaccions davant les agressions a més de 400 càrrecs
electes de l’estat el passat 24 de setembre, a Saragossa. En aquest
sentit, acusam l’Estat de donar cobertura als feixistes, que actuen de
forma impune, al mateix temps que empresona ciutadans pacífics. Aquesta
arbitrarietat és molt i molt preocupant i genera un sentiment
d’indefensió davant les diferents maneres de mesurar.

Finalment,
volem transmetre una altra vegada que la tasca de mestres i professors
és ensenyar persones a créixer com a tals perquè puguin viure lliures i
amb pensament propi, en marcs de convivència i solidaritat. Per això,
ens preocupa el retrocés democràtic quant a la llibertat d’expressió que
estam vivint aquest temps i en manifestam la nostra més absoluta
condemna.

L’Assemblea de Docents exigeix al Govern transparència en les xifres de matriculació del curs vinent i una resposta a la creació del Col·legi Professional

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

L’Assemblea de docents exigeix transparència en les xifres de
matrícula pel curs vinent i reivindica  que l’accés a la informació del
nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada centre sostingut amb
fons públics ha de ser pública.

L’Assemblea exigeix una resposta a la sol·licitud de creació del
Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i avalada
per quasi 1500 proponents.

L’Assemblea  de Docents, reunida ahir 28 juny a les 18h a l’IES
 Binissalem, exigeix al Govern transparència en el coneixement de les
xifres de matrícula per al curs vinent, ja  que considera que l’accés a
la informació del nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada
centre sostingut amb fons públics ha de ser pública.

Demana als responsables de la Conselleria d’Educació que no ocultin la
realitat dels centres que tenen grups que superen els 25 alumnes a
infantil i primària i els 30 a secundària infravalorant aquesta situació
ocultant-la sota les xifres mitjanes.

Sol·licita al «Govern del Canvi» que no es limitin a  fer propaganda
institucional i donin a conèixer a la societat illenca i als
responsables d’educació estatals quines són les mancances reals quant a
infraestructures i professionals que patim al sistema educatiu de les
Illes, una situació que es cronifica dins d’un context social
d’increment de la població a Balears i amb l’experiència d’un augment de
més de 3600 alumnes durant el curs escolar 2016-17.

És per això que exigeix al Govern que treballi amb competència per
aconseguir la millora de finançament de la Comunitat Autònoma per
arribar a un  pressupost educatiu que doni resposta a les mancances en
l’àmbit de l’educació de les Illes Balears. A més a més reclama del
Govern que s’afanyi per complir amb els compromisos electorals quant a
percentatge del PIB que es dedica a educació. Afirma que no es pot
esperar a final de legislatura.

L’Assemblea exigeix una resposta ràpida i positiva a la sol·licitud de
creació del Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i
avalada per quasi 1500 proponents. Insta la Conselleria de Presidència
per tal que atengui la sol·licitud de creació i el requeriment
presentats escrupolosament en els tempos administratius adients i
demana que la petició passi al Parlament de les Illes Balears.

L’Assemblea reivindica un increment en la retribució del complement
d’insularitat dels docents de les Illes Balears per pal·liar les
conseqüències derivades de la doble i triple insularitat. D’aquesta
manera es contribuiria eficaçment a fer front a la problemàtica generada
amb l’increment dels costos en els preus dels lloguers dels habitatges,
situació especialment greu a Eivissa, Formentera i Menorca.

L’Assemblea recorda  que a finals del mes de juliol és previst que pugui
disposar de l’informe del Servei de Prevenció del Riscos Laborals,
basat en les inspeccions duites a termes a 13 centres de primària com a
conseqüència de les denúncies interposades per l’Assemblea a través
dels sindicats UOB i Alternativa. Les visites dels tècnics posen en
evidència, afirmen els observadors sindicals, que les xifres màximes se
superen amb escreix. Els docents  sol·licitaran un informe jurídic sobre
la legalitat dels criteris d’elaboració de quotes per al curs 2017-18 i
si escau, prendran les mesures legals pertinents.

Finalment, L’Assemblea de Docents demana que es canviï la normativa per
la qual es regeix el tribunal de les PBAU amb la finalitat que en la
convocatòria de setembre de 2017 els enunciats dels exàmens es doni
exclusivament en llengua catalana. L´única excepció hauria de ser per
als alumnes que estan exempts de l’assignatura de Llengua Catalana i
Literatura. Recorda que per poder presentar-se a les proves d’accés tots
els alumnes han d’haver aprovat el 2n de Batxillerat, evidentment amb
l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura inclosa. L’Assemblea
considera que la normativa que s’aplicà en la convocatòria de juny té
efectes molt negatius en el procés de prestigiar i normalitzar la
llengua pròpia de les Illes Balears.

Convocatòria de l’Assemblea de Docents per al 28/6/17

Us reproduïm la convocatòria de l’Assemblea de Docents.

Estimades companyes i companys,

Ja s’acosta el final de curs i des de la Coordinadora trobam que és el moment de fer una assemblea per fer una mica de balanç de com ha anat i de compartir amb vosaltres totes les actuacions que s’han anat fent al llarg dels darrers mesos.

Així vos convocam el dimecres 28 de juny a les 18:00 a l’IES Binissalem.

La nostra proposta d’ordre del dia seria la següent:

1.- Ràtios (denúncies a inspecció de treball, visites a centres…)

2.- Interins.

3.- Col·legi professional.

4.- Equiparació complement d’insularitat.

5.- Proves de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU).

6.- Pressupost 2017/18.

Si als vostres centres surten altres punt, ens podeu enviar suggeriments per a l’ordre del dia.

Esperam la vostra assistència i que animeu els vostres claustres. L’actualitat i les actuacions de la Conselleria al llarg del curs es mereixen que facem una ACTUACIÓ CONJUNTA DE FINAL DE CURS.

Atentament.

Coordinadora Assemblea Docents.

STEI i CCOO diuen que “no tenen constància” de ràtios il·legals

Davant
la notícia publicada avui al diari Última Hora, segons la qual STEI i
CCOO “no tenen constància d’aules amb excés d’alumnes”, i on els seus
representants afirmen que:

no
tenemos constancia de ninguna ràtio ilegal, excepto algún caso ante el
que se habrían tomado medidas. Hay que recordar que, en Infantil, la
LOMCE establece la ratio en 25 alumnos más un 10% de margen. En Baleares
hay un acuerdo por el que las clases de Infantil deben ser de 20
alumnos y si llegan a 25, hay que poner otro maestro, todo muy por
debajo de lo que establece la LOMCE
” (CCOO),

i que:

no
tenemos constancia de ninguna ratio ilegal, pero respetamos totalmente
la iniciativa de la Assemblea de Docents. Nos gustaria que la situación
fuese mejor, pero, de momento, nuestra información apunta a que se toman
medidas si se da una superación de la ratio en un grupo determinado
” (STEI),

informam la comunitat educativa del següent:

1.
Segons l’apartat 66 de LOMCE, les ràtios es poden incrementar en un 10%
només per necessitats immediates d’escolarització en període de
matrícula extraordinària. No existeix un “10% de marge” en general.

2. A les dades de matrícula de Conselleria del mes d’octubre, és a dir dies després
d’haver començat el curs, ja hi ha molts
grups que superen els 25 alumnes. Aquestes ràtios són il·legals si són de matrícula interna en període ordinari.

3.

A les mateixes dades hi ha grups que fins i tot superen aquest 10% i
per tant són il·legals. La denúncia que hem presentat a Inspecció de
Treball a instàncies de l’Assemblea de Docents correspon a 13 CEIP on hi ha grups amb aquestes xifres, encara
que hi ha molts més centres afectats com ja hem informat amb
anterioritat.

4.
Els criteris de quota, aprovats en mesa amb l’oposició d’UOB, permeten
grups a la matrícula ordinària de 27 alumnes a 6è d’infantil a 1r de
primaria, i de 28 alumnes als cursos de 2n, 3r, 4t i 5è de primària,
cosa que torna a incomplir la llei.

5. Posar “un altre
mestre” als grups saturats no és un desdoblament, sinó una mesura de
suport que no cobreix tot l’horari del grup ni arriba a tots els grups
afectats.

6. Posam a disposició de la comunitat educativa (Apimas, sindicats STEI i CCOO, etc) les dades oficials
de matrícula i de la denúncia interposada a Inspecció de Treball.

Dit això, ens veim obligats a
demanar-nos si la “ignorància” de la normativa i les dades oficials de
matrícula que exhibeixen STEI i CCOO, que tant afavoreix la postura de
l’Administració, té res a veure amb l’obscurantisme que impera sobre la
quantitat d’alliberats que se’ls ha atorgat. Vam sol·licitar aquesta
informació l’octubre de 2015 i encara esperam resposta, tot i haver
insistit reiteradament.