Etiqueta: Illes per un pacte

UOB acusa el PSOE d’asfixiar l’ensenyament públic

Circular 163/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear considera que les retallades dels fons dels centres educatius, a través de la requisa de romanents de l’exercici anterior, són un botó de mostra sagnant de la manca de finançament de l’ensenyament públic a les Balears i del desinterès del PSOE per aconseguir un ensenyament de qualitat.

Si bé l’avantprojecte de llei educativa, que el conseller March ha presentat avui a la mesa sectorial, afirma tenir com a objectiu la qualitat de l’ensenyament i promet arribar a invertir un 5% del PIB en vuit anys, cal recordar que el programa electoral del PSOE de 2015 ja deia que s’arribaria progressivament a aquesta xifra durant la legislatura anterior, i en canvi continuam estancats en el 3%. Per pujar fins al 5% del PIB, és a dir uns 1.627 milions d’euros prenent com a referència el PIB de 2018, s’hauria d’augmentar el pressupost educatiu 76 milions més cada any, mentre que enguany l’increment ha estat només de 18 milions. I això a costa del pressupost per a infraestructures, que ha davallat de 35 a 31,5 milions mentre continuam amb més de cent barracons.

Som víctimes de l’espoli fiscal i de la manca de finançament estatal, i el propi conseller ha declarat que si la Conselleria funciona és gràcies a l’ecotaxa. Però també hi ha una responsabilitat política del Govern, perquè el Pacte de progrés de 2007 va acabar invertint el 22,42% del pressupost total autonòmic, mentre que els 1.018 milions d’euros d’enguany representen només el 17,34%.

Amb aquests pressuposts continuam condemnats a les ràtios il·legals, als barracons, a la manca de docents i als horaris lectius abusius. De la gratuïtat del transport escolar, que està garantida a autonomies com Extremadura, aquí ni se’n parla. Juntament amb l’increment poblacional, cada vegada ens situarem més enfora de la qualitat educativa. Tot plegat fa que l’avantprojecte de llei no tingui credibilitat en matèria d’inversió, i per aquest motiu, a més d’altres línies vermelles que també s’hi traspassen, com l’afebliment de l’escola en català o la possibilitat que els directors dissenyin places docents a mida, Unió Obrera Balear s’oposa frontalment al seu redactat.

Palma, 13 de gener de 2020

AraBalears:

Diario de Mallorca:

Avantprojecte de Llei educativa de les Illes Balears

Segons va explicar el conseller Martí March a la reunió de divendres passat, la futura Llei educativa de les Illes Balears ha rebut una dotzena d’aportacions dels partits polítics i properament el Govern farà arribar les seves. A finals de novembre es publicarà l’avantprojecte a la web i durant tres mesos es recolliran aportacions de entitats públiques, socials i sindicals. Es preveu traslladar-la al Parlament l’octubre de 2020, el Consell Escolar de les Illes Balears emetrà l’informe preceptiu i se sotmetrà a l’aprovació del Consell de Govern, previsiblement el maig o juny de 2021. No caldrà passar pel Consell Consultiu.

El redactat constarà d’uns 160 articles i inclou el model lingüístic. Segons van assegurar els representants de l’Administració, la Llei no atorgarà als directors la potestat de contractar interins a dit.

Informacions del Ple del CEIB

Avui dematí s’ha reunit el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) i s’han tractat, principalment, els següents temes:

PACTE EDUCATIU

 •  El Parlament de les I.B. continua amb les sessions parlamentàries en què hi assisteixen les diferents entitats convocades. Podeu veure la intervenció que hi feu UOB Ensenyament el dia 1/2/18 clicant AQUÍ.
 • A nivell estatal, la comissió del congrés que hi treballa està aturada i, en conseqüència, també s’ha aturat el treball de la comissió del Consell Escolar Estatal, a l’espera que es reprengui el tema al Congrés.

ORGANITZACIÓ DE LA XARXA DELS CEP

 •  El Ple ha aprovat l’esborrany de l’informe 1/2018 sobre l’esborrany que d’ordre que ha de regular l’organització i el funcionament de la xarxa de centres de professorat.
 • La principal novetat d’aquesta modificació de l’ordre és la creació d’un nou CEP a Calvià.
 • Podeu revisar la informació que publicàrem després de tractar l’esborrany de l’ordre a la Mesa de 3/2/18, on també hi trobareu l’esborrany d’ordre.

 INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU 2014-15

 • També s’ha aprovat l’esborrany de l’ISE 14-15 elaborat pel CEIB.
 • El president del CEIB ha afirmat que el més destacable són les dades relatives a l’abandonament escolar, que situen les I.B. just al final del rànquing, només per sobre de Ceuta i Melilla.
 • S’ha informat també que ja s’ha avançat bastant en l’elaboració de l’ISE del curs 15-16.

MEMÒRIA CEIB 2017

La Junta de Personal no demanarà la retirada de l’article 19 dels PGE

Ahir dimecres va tenir lloc un plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari.

Des d’UOB, i en compliment de l’acord assembleari de dia 2 de juny, hi vam presentar una  proposta de resolució on reclamàvem la retirada de l’article 19 del projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 2017 (Proposta 1), o bé la seva no aplicació als sectors d’Educació i Sanitat per la seva condició de serveis públics essencials (Proposta 2, en cas de no aprovar-se la Proposta 1).

Recordem que l’article 19 continua fixant en el seu primer apartat el límit de la taxa de reposició del 100%, cosa que impossibilitaria, de prorrogar-se en futurs pressuposts, la convocatòria d’oposicions massives per arribar al 8% de taxa d’interinitat en tres anys tal com s’ha compromès el Govern espanyol. El límit dels tres anys de contractació del segon apartat s’ha suprimit de l’esborrany arran d’una “correcció d’errades” publicada al butlletí del Senat, sens dubte fruit de la mobilització en contra de la mesura.

La votació de la nostra proposta de resolució va donar els següents resultats:

Proposta 1:

 • 4 SÍ (UOB)
 • 23 NO (resta de sindicats)
 • 1 abstenció.

Proposta 2:

 • 4 SÍ (UOB)
 • 20 NO
 • 4 abstencions.

Les dues propostes per tant van quedar desestimades. Ara queda per veure la redacció final dels pressuposts, que es preveu per a finals de juny o primers de juliol.

A la mateixa sessió del plenari s’aprovà una resolució de crítica al Pacte per l’Educació (vegeu esborrany), que s’aprovà amb el nostre vot en contra perquè vam considerar que cada sindicat ja havia tingut l’oportunitat de manifestar públicament la seva postura al respecte, i una altra de reclamació d’inversió en Educació (vegeu esborrany) que s’aprovà per unanimitat. Informarem dels textos definitius quan la Junta els faci públics.

També s’acordà demanar una mesa sectorial per tractar les reivindicacions dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica, que es veuen perjudicats pels criteris de quota, normativa d’itineràncies, etc. Des d’UOB vam fer arribar a la Junta els documents amb aquestes reivindicacions i vam fer constar en acta que compten amb el nostre suport.

Plenari del Consell Escolar de Mallorca

Foto: Plenari de 28 de setembre del CEM

Ahir va tenir lloc el plenari del Consell Escolar de Mallorca (CEM) amb aquest ordre del dia.

Entre altres coses es recordà l’incompliment de la Conselleria de remetre amb temps suficient el mapa escolar perquè el CEM el pogués informar, tal com és preceptiu. Des de la Conselleria han proposat la creació d’una comissió paritària Direcció General de Planificació – CEM per evitar que torni a passar.

Se sotmeté a votació quina haurà de ser la postura del president del CEM a la votació del Pacte per les Illes que es durà a terme al plenari del Consell Escolar de les Illes Balears, amb els següents resultats:

Vots a favor del SÍ: 22

Vots a favor del NO: 6 (STEI i representant del CIM per Podemos)

Vots en blanc: 1 (UOB).

Des d’UOB vam demanar l’adquisició del domini .cat per a la web del CEM. Es va aprovar per assentiment.

Pacte educatiu i Consell Escolar: reivindicam l’ensenyament 100% en català

Ahir va horabaixa va tenir lloc una nova reunió de la comissió del Consell Escolar de les Illes Balears per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació, on es va fer una revisió dels acords presos a la reunió anterior i es va continuar amb l’estudi del document del Pacte i les aportacions rebudes.

Es va arribar a pocs acords a partir de propostes que havien presentat els sindicats CCOO i STEI. En la majoria de punts que es van debatre (autonomia de
centres: diagnòstic i propostes; autonomia de gestió de personal i
projecte lingüístic de centre) no s’han concretat acords. Malgrat tot, a
partir de les idees que s’han plantejat es faran redactats alternatius dels apartats objecte d’esmena per veure si es poden
assumir conjuntament.

Pel que fa al Projecte Lingüístic de Centre hem defensat aquest redactat:

 • “la llengua catalana serà al 100% vehicular de l’ensenyament i de comunicació externa i interna del centre”

el qual substituiria el
redactat de partida:

 • “la llengua catalana, com a pròpia del territori ha de ser la llengua prioritària i majoritària”

De moment no hi ha hagut acord.

La propera reunió està prevista per al 10 de
novembre.

Català i finançament al document del Pacte que elabora el Consell Escolar

Dimecres 5 d’octubre es va reunir la comissió del Consell Escolar de les Illes Balears per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació, amb el següent ordre del dia:

 • Revisió i aprovació de l’acta de la sessió anterior (21/09/2016).
 • Revisió, si s’escau, dels acords presos a la reunió de dia 21/09/2016.
 • Continuació de l’estudi del document del Pacte per l’Educació i les aportacions rebudes.

Entre altres esmenes, s’aprovà fer referència al Decret de mínims dins l’apartat de Model lingüístic i afegir a l’apartat de Finançament que «mentre no hi hagi una millora substancial del finançament, les forces polítiques de les Illes Balears es comprometen a garantir al manco un increment del 10% del pressupost d’educació en cada exercici pressupostari».

Vegeu nota de premsa del blog del CEIB.

Informe: Comissió del Consell Escolar per al Pacte per l’Educació

Foto: http://ceibcaib.blogspot.com.es/

El 21 de setembre es va reunir la “Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació”. Aquí teniu un resum de com va anar:

PRIMER

– En primer lloc se’ns proposa un calendari provisional per a les properes reunions:

 • 5 d’octubre
 • 25 d’octubre
 • 10 de novembre
 • 24 de novembre

Totes estan previstes fer-se d’horabaixa al CEP de Palma. Si no s’acabàs la tasca, es farien més reunions. El termini màxim d ‘acabament serà el desembre de 2016.

SEGON

– En relació al sistema de funcionament:

 • S’accepta com a punt de partida el document enviat per la Conselleria
 • Es discuteixen les aportacions presentades per les diferents entitats, en cas de consens, s’accepta el text alternatiu.
 • Si de la discussió no en surt un acord, el tema queda damunt la taula I passa a la Comissió Permanent del CEIB,  que resol.

TERCER
– Es discuteixen les propostes de canvi als següents punts:

 • Introducció
 • Punt 1.2. Que es refereix a l’educació com a servei públic basat en l’equitat i la qualitat
 • Punt 1.3. Participació democràtica
 • Punt 2.3. Societat, entorn escolar i centre educatiu i, en concret, ajuntament i recursos comunitaris

No hi ha hagut temps per acabar i es continuarà en la propera reunió.

QUART

– Principals canvis consensuats:

La majoria són matisacions, propostes de millora en el redactat, etc. Per posar exemples aportats per dos sindicats:

 • S’accepta afegir que l’abandonament escolar és un problema greu en el camp de l’educació.
 • Es canvia que l’educació és un servei públic per un dret que s’ha de garantir com a servei públic.

En la majoria de propostes de canvi no hi ha consens.

Els dos sindicats que presentaren la majoria de propostes varen ser els mes bel·ligerants.

Fins ara no s’ha consensuat cap canvi substancial del text inicial.

La postura mantinguda per la representant d’UOB
Ensenyament va ser la d’assumir el text original, el qual va ser aprovat
per l’Assemblea de Docent de les Illes Balears.

Nota de premsa del blog del Consell Escolar:
http://ceibcaib.blogspot.com.es/2016/09/reunio-de-la-comissio-del-pacte.html