UOB proposarà a la Conselleria la seva incorporació immediata al Consell Escolar

La Junta de Personal Docent no Universitari, reunida el passat dimecres 30 de setembre al Centre de Professors de Palma, acordà per unanimitat demanar la recuperació de les places del Consell Escolar de les Illes Balears retallades arran del decret 5/2012. Entre aquestes places hi ha les dels vocals del grup a, de representants del professorat proposats pels sindicats, que han passat de set a quatre en el cas de la pública, i del grup f, de representants de les centrals sindicals, que han passat de dues a una.

Des d’UOB proposarem a la Conselleria la nostra incorporació immediata dins el grup a, tal com ens correspon arran del resultat de les eleccions sindicals i amb la finalitat de participar en el procés de remodelació d’estructura i funcions del Consell Escolar que ha anunciat el conseller Martí March.

Al mateix plenari de la Junta, els representants d’UOB votàrem en contra de la valoració de principi de curs proposada per la presidència. Ens mostràrem disconformes amb l’afirmació que el curs ha començat amb una ‘normalitat “relativa”‘, quan hi ha una vaga convocada, l’oferta de la Conselleria ha estat rebutjada unànimement per l’Assemblea General de Docents reunida a Sineu el 29 de setembre, i serà sotmesa a votació als centres; amb la valoració “positiva” de la “voluntat de diàleg i d’entesa del nou equip de la Conselleria”, quan els representants de l’Administració han ignorat les propostes del comitè de vaga de l’Assemblea i ni tan sols no es coneix el percentatge del pressupost que es dedicara a Educació; i amb la valoració també “positiva” dels 375 docents nous, oblidant que molts d’ells no ho són per respondre a les necessitats dels centres sinó a conseqüència de la LOMCE.

Per altra banda votàrem a favor de la proposta del col·lectiu d’interins que defensa una llista i baremació úniques des de l’ingrés a la llista, en consonància amb el que decidí l’Assemblea de Docents interins de 10 de març.

La Junta també acordà tornar a reclamar a l’Administració la cessió d’un local i una pàgina web i la recuperació del pagament dels passatges dels representants que es desplacen des d’altres illes.