Etiqueta: Fons social

Ajudes de Fons Social: urgeix una actualització

Fons social

Circular 262 (3)/2022

Ahir, dijous dia 15, es va reunir com cada mes la Comissió de Fons social, de la qual en formen part representants de la Conselleria i dels diferents sindicats.

Recordam que a aquestes sessions es presenta la documentació referida a:

 • Bestretes ordinàries i extraordinàries.
 • Llistat d’ajudes denegades (motiu de denegació).
 • Llistat d’ajudes concedides (tipus d’ajuda, data d’inici, import).

UOB Ensenyament va aprofitar el torn obert de paraula per demanar per enèsima vegada i fer constar en acta que es revisi el decret de Fons social, que no s’ha tocat des del 2002, tant pel que fa a quanties econòmiques com a conceptes d’altres ajuts no reconeguts actualment.

En concret, també vàrem recordar que dins la modalitat d’ajudes per estudis que té per objecte sufragar, en part (llibres i material), les despeses que el personal docent no universitari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears realitzi en matèria d’estudis oficials universitaris o d’estudis oficials de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc, s’hi haurien d’incloure els estudis de cicles formatius de grau superior, ja que el Ministeri també els considera Estudis Superiors.

La revisió del decret està reclamada des de desembre de 2016 i la proposta d’actualització es va aprovar per unanimitat a la Mesa sectorial del 13/02/18. Funció pública continua donant la callada per resposta.

A la petició d’UOB, Miquel Bujosa, cap de servei de Primària, en aquesta ocasió va respondre que Fons Social no pot modificar aquest decret i ens va convidar a plantejar-ho al torn obert de paraula d’una mesa sectorial.

Així ho farem.

UOB Ensenyament mobilitza la Comissió de Fons social cap a un horitzó de millora de prestacions

Avui, dijous dia 9, s’ha reunit, com cada mes, la Comissió de Fons social, de la qual en formen part representants de la Conselleria i dels diferents sindicats.

Recordam que a aquestes sessions es presenta la documentació referida a:

 • Bestretes ordinàries i extraordinàries.
 • Llistat d’ajudes denegades (motiu de denegació)
 • Llistat d’ajudes concedides (tipus d’ajuda, data d’inici, import)

UOB Ensenyament ha aprofitat el torn de paraula per demanar una vegada més i fer constar en acta que es revisi el decret de Fons social, que no s’ha tocat des del 2002, tant pel que fa a quanties econòmiques com a conceptes d’altres ajuts no reconeguts actualment.

La revisió del decret està reclamada des de desembre de 2016 i la proposta d’actualització es va aprovar per unanimitat a la Mesa sectorial del 13/02/18. Funció pública continua donant la callada per resposta.

A la petició d’UOB s’hi han afegit per unanimitat la resta de sindicats i Miquel Bujosa, cap de servei de Primària, tot i haver puntualitzat que es tractava d’una mesa tècnica, ha respost que es faria arribar l’acta a la directora general de Personal docent.

Reivindicacions fetes a la reunió de la Comissió d’Acció Social d’Educació

Ahir matí es va dur a terme la reunió telemàtica de la Comissió de Fons Social corresponent al mes de novembre on UOB va tornar a reivindicar que es revisi el decret, tant pel que fa a quanties econòmiques i a conceptes d’altres ajuts no reconeguts actualment, com perquè es reconeguin tant els cicles formatius de grau superior, com els estudis universitaris propis com a estudis en el marc dels ajuts en concepte de matrícula i llibres de text, que ja reben tant els estudis universitaris així com els estudis de règim especial. Recordem que la revisió del decret està reclamada des de desembre de 2016, que la proposta d’actualització es va aprovar per unanimitat a la mesa sectorial del 13/02/18, i que Funció Pública continua donant la callada per resposta.

Mesa desembre 2016

Mesa febrer 2018

Reunió de la Comissió d’Acció Social d’Educació

Avui matí,  s’ha duit a terme la reunió presencial de la Comissió de Fons Social corresponent al mes de juliol sobre les d’ajudes i bestretes en concepte de prestació d’acció social per al professorat. La propera es fixarà per al setembre.

Ajudes i bestretes

 • S’han resolt les 209 ajudes per estudis presentades fins al 15 de juny, de les quals se n’han  resolt positivament  192. De les 36  sol.licituds d’ajudes per fills menors se n’han estimat positivament 34. Les denegacions han estat motivades per no complir algun dels requisits exigits (no cursar estudis oficials, repetició de curs, ingressos propis del fill/a superior a l’establert, etc.)
 • D’altra banda s’han aprovat les bestretes demandades, 6 d’ordinàries i 5 d’extraordinàries.

Sol·licituds

 • Recordam que actualment les sol·licituds d’ajudes es poden tramitar telemàticament o de manera presencial, excepció feta de les per fills discapacitats que just es poden demanar al registre físic. 
 • Es preveu que més endavant aquestes darreres també es puguin sol·licitar de manera telemàtica.
 • Un cop aixecat l’estat d’alarma no s’admeten sol·licituds per correu electrònic.

Terminis

 • Cal tenir present que en el cas de les ajudes per estudis el termini acaba el 15 de juliol.

En aquest enllaç podeu veure tota la informació relacionada amb les ajudes  http://www.caib.es/sites/fonssocial/ca/ajuda_per_estudis-28175/?campa=yes#

Fons Social – Aviat, tràmit completament telemàtic

Circular 193/2020 – 3

Avui matí, després de tres mesos, s’ha reunit presencialment la Comissió de Fons Social, reunió que ha servit per aprovar les ajudes que s’havien anat demanant aquests darrers mesos (per estudis, per fills menors, per persones amb discapacitat, i bestretes tant ordinàries com extraordinàries). En total, s’han aprovat prop de 300 ajuts, i se n’han denegat 18 per no complir amb algun dels requisits exigits.

Per altra banda, el cap de servei Sr. Miquel Bujosa, ha informat la comissió que la propera setmana ja estarà operativa una aplicació informàtica que permetrà la tramitació de forma totalment telemàtica de, per ara, les ajudes per estudis. Aquesta aplicació s’anirà ampliant fins que permeti la tramitació de tots els ajuts que conformen el fons social. Ara per ara, tot el que no siguin ajuts per estudis es continuaran tramitant mitjançant enviament de la sol·licitud i documentació al correu electrònic fonssocial@dgpdocen.caib.es

Recordau que el termini per demanar ajuts per estudis acaba el proper dia 15 de juliol

En aquest enllaç podeu veure tota la informació relacionada amb les ajudes  http://www.caib.es/sites/fonssocial/ca/ajuda_per_estudis-28175/?campa=yes#

Tràmit telemàtic per a permisos i llicències i altres tràmits

Rebut de Personal Docent:

INFORMACIÓ DGPDOCEN: POSADA EN MARXA DEL NOU TRÀMIT TELEMÀTIC A TRAVÉS DEL GESTIB PER SOL·LICITAR “PERMISOS I LLICÈNCIES QUE ATORGA LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT” I ALTRES TRÀMITS

La Direcció General de Personal Docent, juntament amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, ha estat treballant en la digitalització del procediment dels “Permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent”. Finalment, aquesta tasca s’ha concretat en un nou tràmit telemàtic operatiu a través del Gestib.

A partir del dilluns dia 1 de JUNY de 2020 tots els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent s’hauran de sol·licitar i tramitar de la SEGÜENT MANERA:

1) Altes i baixes. S’han de continuar enviant als correus electrònics habilitats: Personal de Primària: primaria@dgpdocen.caib.es; Personal de Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es

 • Tots els originals s’han de custodiar en la secretaria del centre i no s’han de remetre per correu postal ordinari a la Direcció General (tampoc els corresponents als dies de l’Estat d’Alarma).
 • Aquesta part s’incorporarà també com un tràmit telemàtic al Gestib a finals d’any)

2) Els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent, s’han de sol·licitar a través del Gestib. Les instruccions del nou tràmit les teniu disponibles al següent enllaç: http://80.28.7.251/?p=517


3) Fons Social. S’han de tramitar mitjançant el correu electrònic: fonssocial@dgpdocen.caib.es

 • Les ajudes per estudis es poden sol·licitar fins al 15 de juliol de 2020.

4) Altres tràmits: sol·licituds de jubilació, sexennis, triennis, excedències, reingressos, sol·licitud de fulls de serveis, certificats, etc. S’han de continuar sol·licitant als correus electrònics habilitats en el punt (1).

Si heu de resoldre cap dubte, podeu contactar amb el Servei de Primària o amb el Servei de Secundària preferentment per correu electrònic, o bé, telefònicament. 

Direcció General de Personal Docent

Fons social: quatre anys de preses de pèl!

Circular 169/2020

A la comissió del Fons social d’avui dematí, Unió Obrera Balear ha fet constar en acta que el passat 13 de febrer es van complir dos anys de l’acord unànime de la mesa sectorial que insta l’Administració a modificar el decret d’ajudes, que no s’ha tocat des del 2002!

Facem un repàs d’aquesta estafa en tota regla:

 • El 19 de juny de 2015 la comissió del Fons social va constatar la necessitat d’actualitzar el decret.
 • La mesa sectorial del 20 d’abril de 2016 va acordar la constitució d’un grup de treball per redactar el nou decret i dur-ho a mesa sectorial.
 •  El 2 de desembre de 2016 UOB va haver de reclamar la mesa sectorial acordada.
 • El 13 de gener de 2017, Personal docent va dir en mesa sectorial que havia traslladat a Funció Pública les propostes de modificació presentades pels sindicats.
 • L’abril de 2017 vam saber per casualitat que s’havia constituït un grup de treball dins Funció pública, enmig d’un obscurantisme total, i que s’havia de reunir cada quinze dies.
 • El maig de 2017, el grup de treball de Funció pública encara no havia dit ni ase ni bèstia.
 • El juny de 2017 UOB va haver de requerir a Funció pública que activàs d’una vegada el grup de treball, que només s’havia reunit per constituir-se.
 • El 5 d’octubre de 2017, a proposta d’UOB, la Junta de personal també va reclamar l’activació del grup de treball.
 • El 4 de desembre de 2017 vam saber que Hisenda vetava la modificació del decret, Funció pública suspenia el grup de treball i el nou redactat havia d’anar directament a mesa sectorial.
 • L’abril de 2018 UOB va instar la Conselleria a requerir a Funció Pública una previsió de calendari d’elaboració del nou decret.
 • El juny de 2018, després d’entrevistar-nos amb el director de Funció Pública
  i la directora general de Personal Docent, Educació
  ens va informar que Funció Pública traslladaria a la Mesa
  general
  de negociació la modificació del decret.
 • A la mesa general de Funció Pública de 12 de juliol de 2018 no es va tractar el decret, amb
  l’aquiescència dels sindicats UGT, CCOO i STEI, juntament amb CSI-F,
  SIMEBAL i FSES
  , ni se n’ha tornat a parlar. El 17 de setembre de 2018 UOB ho va denunciar públicament.

Recordam AQUÍ
(i ho ampliam AQUÍ) tot el que ens perdem per culpa de la inacció de l’administració i
l’aquiescència dels sindicats UGT, CCOO, STEI, CSI-F,
SIMEBAL i FSES.

NOTA: Recordau que està obert el termini per sol·licitar les ajudes per a estudis oficials, dels docents i dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc, FINS AL 30 D’ABRIL.

Trobareu la informació necessària a Fons Social.

Ajuts Fons social i Muface 2019

A partir d’avui podeu consultar a la nostra pàgina, a la columna esquerra de la versió web, un recull dels ajuts que ofereix l’Administració a través del Fons social i les prestacions de Muface. Esperam que vos sigui d’utilitat, si se vos presenta cap dubte escriviu-nos a ensenyament@uob.cat.

Recordau que les ajudes per a estudis del personal al servei de la CAIB i fills majors de 18 i menors de 25 anys, s’han de sol·licitar fins el 30 d’abril.

Novetats del Fons Social

Avui matí ha tingut lloc la reunió mensual de la Comissió d’Acció social d’Educació, on s’ha informat de les següents qüestions:

Ajuts concedits. En total han estat:

 • 52 ajudes per als fills menors de 18 anys
 • 23 ajudes d’estudis al personal i fills (7 rebutjades per incomplir requisits)
 • 15 bestretes ordinàries
 • 5 bestretes extraordinàries

Ajuts universitats privades

 • S’ha rebut informe dels serveis jurídics sobre el concepte de matrícula en l’ajuda per estudis i sobre el requisit que s’hi hagi satisfet totalment l’import, del qual se’n deriva que es pot sol·licitar l’ajut quan s’hagi satisfet en concepte de matrícula una quantitat igual o superior a l’import total de l’ajut, independentment del fraccionament dels pagaments, per tant no importa haver fet l’ingrés de l’import total de la matrícula a l’hora de demanar l’ajuda.

Regularització d’expedients

 •  S’han iniciat procediments de reintegrament corresponents a ajuts cobrats indegudament per no concórrer, actualment, les circumstàncies que els motivaren.
 •  Es requerirà de l’entitat corresponent (IMAS) informació per saber si en l’actualitat tenen dret als ajuts per acolliment, els funcionaris que ho sol·licitaren i ho venen cobrant des del 2009.

Recordem que la revisió del decret està reclamada des de desembre de 2016, que la proposta d’actualització es va aprovar per unanimitat a la mesa sectorial del 13/02/18 i que Funció Pública continua donant la callada per resposta.

Recordau que està obert el termini per sol·licitar les ajudes per a estudis oficials, dels docents i dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc, FINS AL 30 D’ABRIL.

Trobareu la informació necessària a Fons Social.

Fons social: rebem a tort i a dret!

Si no vols brou, dues tasses! A l’incompliment de Funció Pública de convocar una Mesa general per actualitzar el Decret de fons social docent, rematat pel menfotisme de Conselleria d’Educació i el silenci de la resta de sindicats, ara cal afegir un nou greuge: des del mes de setembre els ajuts concedits cotitzen a Hisenda, com tots els ingressos en nòmina. Aquesta mesura ha fet que alguns sol·licitants fins i tot decideixin renunciar als ajuts perquè els suposa passar a un tram d’IRPF superior i no els surt a compte. Idò!

Pel que fa a les peticions, els tècnics del Servei insisteixen que comprovem que aportam tota la documentació, perquè si en falta ho han de notificar a l’interessat per correu certificat i s’endarrereix molt tot el procés.