S’han de tenir en compte els escenaris Covid19 a les PD de la convocatòria d’oposicions? Seguim sense tenir-ho clar… I els tribunals?

Avui, dijous 18 de març, ens hem reunit amb la Conselleria per tractar el tema d’Oposicions.

Hi ha un poc més de 5.000 opositores i opositors inscrits i s’han format 130 tribunals dels quals n’hi haurà 95 a Mallorca, 16 a Menorca i 19 a Eivissa. Tots els tribunals dels cossos d’FP i Règim Especial estaran ubicats a Mallorca. A cada tribunal s’hi assignarà un màxim de 60 aspirants, quedant amb una mitjana de 35 i respectant les mesures sanitàries.

Algunes característiques importants a destacar són:

  • No es modifica la lletra de l’ordre de presentació d’aspirants (lletra G) i de la formació del tribunal (Ramon Alejandro, Jaume).
  • L’examen teòric començarà els dies 19 i 20 de juny. Tant els tribunals com el personal docent en actiu que oposita han de tornar al centre fins que l’alumnat finalitzi les classes, dia 22 de juny i, en el cas d’FP, dia 28 de juny.
  • Les proves es realitzaran a la Universitat de les Illes Balears i a diferents instituts.
  • La programació s’ha de basar en la resolució del 3 de febrer, per al curs 2019/20. No s’ha de tenir en compte la COVID però sí que el tribunal, si vol, podrà fer alguna pregunta sobre la COVID.
  • La programació s’enviarà a través d’un tràmit telemàtic habilitat, entrant amb el DNI electrònic, cl@ve o usuari i contrasenya.

UOB Ensenyament ha demanat la unificació de criteris dels tribunals, els mateixos per a les tres illes. Aquestes directrius han de sortir de Conselleria, és absolutament necessari un nivell de concreció més acurat i que no depengui de la interpretació que cada tribunal faci de la resolució. Estem a una convocatòria i any excepcionals.

La Conselleria d’Educació només s’ha compromès a transmetre criteris clars a les persones coordinadores de cada illa però NO rúbriques específiques per a cada tribunal.

No hem d’oblidar que totes les persones aspirants tenen els mateixos drets i, per tant, el presentar-se a una illa o una altra no hauria d’influir en l’avaluació… tothom hauria de partir de la mateixa rúbrica d’avaluació, sigui quina sigui l’illa on s’examini.