Resum Mesa Sectorial: Pròrroga substituts exprés i Oferta pública d’Ocupació

Ahir, dimecres 2 de desembre va tenir lloc la Mesa Sectorial d’Educació on es tractaren la Pròrroga dels substituts “exprés” i l’Oferta pública d’ocupació corresponent a 2020.

1. Resolució de pròrroga del nomenament dels funcionaris interins que ocupen places de substitucions inajornables i de curta durada (substituts exprés)

  • Aquests substituts (55 a infantil i primària i 4 a secundària) han cobert unes 350 substitucions durant el primer trimestre, totes elles de curta durada i directament relaciones amb la COVID tal i com marca la resolució que creava aquestes places. 
  • Tot i que la convocatòria inicial preveia la seva contractació fins a final del primer trimestre, la Direcció General de Personal Docent ha proposat prorrogar els seus contractes fins a 31 de març. Sense desmerèixer la tasca realitzada per aquests substituts, des d’UOB pensem que la proposta de pròrroga podria perjudicar als interins amb més puntuació a les llistes que en el moment de l’adjudicació no varen poder accedir a aquestes places i, per tant, consideram més adequat tornar a treure les places en el primer tràmit setmanal del segon trimestre i que hi puguin optar tots els interins disponibles.
  • UOB també ha demanat que en el cas que es faci efectiva la pròrroga, aquests interins no siguin cessats a 22-12 i tornats a contractar el 8 de gener i que, per tant, tenguin dret a cobrar i puntuar durant les vacances de Nadal.

2.Oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2020

  • La taxa de reposició (corresponent a jubilacions, defuncions, etc) serà de 262 places i la corresponent al procés d’estabilització serà de 900 places. Aquí podeu veure el detall per especialitats.
  • Un cop publicada l’oferta pública, aquests places es podran treure a oposicions en un màxim de tres anys
  • UOB ha demanat una oferta escalonada d’aquestes places a oposicions i no fer una oferta massiva que provoca estrès a interins i opositors.
  • També ha recordat que és incongruent oferir places i no facilitar facilitar l’obtenció dels requisits per accedir-hi, en concret, amb l’extremada limitació de places per cursar el màster de Formació del Professorat. com ja vàrem denunciar en el seu dia. L’administració es va comprometre a tornar fer arribar a la UIB la nostra petició. 

3.Torn obert de paraula

  • Oposicions. S’ha demanat aclariment sobre el curs al quan s’han de referir les programacions didàctiques, la resposta de l’administració és que han de fer referència al curs previst a la convocatòria, o sigui el 19-20. No ens han pogut concretar quan sortiran les llistes definitives d’admesos perquè encara estan fent feina en les al·legacions.
  • Retallades salarials. Hem reclamat la negociació d’una calendarització per aconseguir el cobrament dels increments del 2% corresponent a l’any 2020 i del 0,9 de l’any 2021.