Reunions de les Juntes de Personal Docent de Menorca i d’Eivissa i Formentera amb Conselleria

 

Aquesta setmana han tingut lloc les reunions de la Junta de Personal Docent de Menorca i d’Eivissa i Formentera amb Conselleria per parlar de la situació actual i fer un seguiment d’alguns temes d’interès general. Han assistit els delegats sindicals representats de les diferents Juntes, la directora general de Personal Docent, Rafaela  Sánchez, el cap de departament de personal docent Manel Garcias, la cap de Provisió Maria Antònia Alzamora, Miquel Bujosa com a Cap de Servei d’Educació de Primària, Alberto Flores com a Cap de Servei d’Educació a Secundària

Els temes tractats han estat: Oposicions, Interins, Ràtios, proves PCR, Dotació de material com les FFP2, escenari B-semipresencialitat, congelació salarial del 2’9%, hores lectives i suports educatius. A continuació podeu llegir les demandes específiques que vam fer des de les diferents illes:

  • UOB segueix demanant que al procés d’oposicions es prioritzi la capacitat didàctica per donar més oportunitats a aquells professors que tenen més experiència docent. També, s’ha fet referència a la convocatòria i s’ha esmentat que les programacions s’han de fer pel curs que marca aquesta.
  • Hem demanat si els interins que fan més de 5’5 mesos cobraran l’estiu però encara no hem obtingut resposta. Ens emplacen a les properes Meses i reunions per tractar aquests i altres punts com el de poder triar places les a l’estiu i no haver d’escollir-les totes. 
  • Pel que fa a la dotació de material, no ens han sabut contestar si tots els centres han rebut la partida econòmica pertinent.
  • Hem recordat que reclamam que el funcionaris de carrera també disposin de l’opció de realitzar mitja jornada, sense que aquesta opció hagi d’estar supeditada a cura d’un fill menor, entre d’altres. 
  • Les proves PCR i altres temes relacionats amb la COVID-19 n’informarem properament ja que seran tractats amb profunditat demà divendres dia 4 de desembre a la MESA específica per tractar aquest tema.
  • També hem explicat que ahir va tenir lloc el Consell Escolar de Menorca on alumnat i representants de les diferents APIMAS avaluaven l’escenari B, altrament dit la semipresencialitat. Des del sindicat posam de manifest que la baixada de ràtios és acollida molt positivament tant per l’alumnat com per les famílies, que s’han adonat de la millora de l’atenció individualitzada i que no desistirem d’aquesta reivindicació històrica avalada des de la pràctica que ha suposat la situació excepcional de la pandèmia, i que és valorada ara més que mai per tota la comunitat educativa.
  • UOB ha denunciat la manca de suport a les aules especificant que no només ve donada perquè gran quantitat d’especialistes fan la funció de tutors sinó també perquè des del curs passat, a causa de la pandèmia, s’han deixat de diagnosticar molts casos. A més, orientadors tenen instruccions de no fer més avaluacions en la mesura del possible. Tot això ve agreujat pel fet que la diagnosi dels retards maduratius (NEE) necessiten informes de discapacitat de serveis depenents de l’IBSALUT, cosa que endarrereix considerablement la designació de nous casos. Resultat: absència de diagnosi de nous casos d’alumnat amb necessitat educatives especials que implica tant la reducció de suport a aquests infants i adolescents com la reducció de suport a les aules.
  • UOB, com a membre de la Junta de Personal Docent, la qual reclama el 2’9% a Funció Pública, ha recordat a la directora general de Personal Docent que en cap cas es tracta d’una proposta sinó de l’exigència d’un dret salarial ja aprovat del qual ja gaudeixen la resta de CA i que a la nostra comunitat ha estat confiscat.