UOB reclama la recuperació de les llicències per estudi

Circular 78/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, reclama a la Conselleria d’Educació que recuperi les llicències per estudi, que es van deixar de concedir l’any 2012 amb l’arribada de les retallades pressupostàries.

Les llicències s’adjudiquen per concurs públic i propicien la formació del professorat “com un objectiu prioritari de la política educativa, com a factor de millora de la qualitat educativa i com un element indispensable per al desenvolupament personal i professional del professorat“, segons s’indica a les convocatòries.

A títol d’exemple el 2011es convocaren 28 llicències retribuïdes per a estudis universitaris, estudis d’anglès de l’EOI i treballs de recerca o projectes de cooperació educativa a l’estranger relacionats amb el lloc de treball, i 12 no retribuïdes per a estudis universitaris i treballs de recerca no necessàriament relacionats amb el lloc de treball.

Actualment la Conselleria només concedeix dos tipus de llicències als docents que ens volem formar en horari laboral: per assistir a cursos de formació, “sempre que el centre pugui assumir amb els recursos propis l’absència del funcionari docent”, i per a assumptes propis, sense retribució i de tres mesos com a màxim cada dos anys. Si volem cursar estudis universitaris no ens queda més remei que demanar una excedència.

Des d’UOB demanam la recuperació de la convocatòria de llicències per estudi a partir d’enguany i amb un nombre suficient per als possibles sol·licitants.

Palma, 31 de gener de 2018