UOB ofereix assistència jurídica als interins contractats en frau de llei

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear posa els serveis jurídics del sindicat a disposició dels interins que han anat acumulant contractes temporals en frau de llei. El 22 de maig de 2017, en compliment de l’acord sorgit per unanimitat a l’assemblea d’UOB de dia 12 de maig de 2017, es procedí a reclamar públicament que els docents interins els quals havien acumulat tres anys consecutius de serveis passessin a ser considerats indefinits no fixos. Vuit mesos després, la Conselleria d’Educació continua fent orelles sordes.

Defensem un dret, no un privilegi, que pertoca a administratius, sanitaris, bombers, docents i altres treballadors de l’Administració que han anat encadenant contractes temporals de manera fraudulenta. Dins l’ensenyament públic no universitari de les illes hi ha docents de diverses matèries que ja són indefinits no fixos; ergo impedir aquest dret a una part de la plantilla fomenta la idea que a l’escola pública de les Balears hi coexisteixen treballadors de primera i treballadors de segona. Considerem la Conselleria principal responsable de la incertesa i inestabilitat generades en els interins, col·lectiu que no ha deixat d’augmentar com a resultat d’anys sense convocatòries d’oposicions i d’una pèssima gestió política.

Per tot això, UOB Ensenyament obre el servei d’assessorament i de demandes judicials als treballadors que vulguin reclamar el dret a ser indefinits no fixos. Els docents interessats a conèixer els tràmits a fer i les condicions econòmiques es poden posar en contacte amb nosaltres a l’adreça ensenyament@uob.cat o a través dels telèfons 971271823 o 693745906.

Palma, a 27 de gener de 2018