Oposicions: queden sense adjudicar el 30% de les places

Des d’UOB consideram molt baix el nombre de places adjudicades a les oposicions, encara que 17 de les 76 places que han quedat sense cobrir siguin de reserva per a persones amb discapacitat. Tenint en compte que feia sis anys que no es convocaven oposicions, més de quinze en algunes especialitats, i que durant tots aquests anys els docents interins han cobert aquestes places a satisfacció de la Conselleria, és sorprenent que els tribunals només hagin aprovat al voltant d’un 70% dels aspirants.

Si a això hi afegim totes les reclamacions i queixes que hi ha hagut per disconformitat amb les qualificacions, irregularitats durant el procés, indefensió davant la manca de criteris d’avaluació, etc., és evident que la Conselleria ha de posar fil a l’agulla perquè tot això no es repeteixi a les properes convocatòries. Els tribunals poden ser sobirans però de cap manera arbitraris.

Per part nostra recordam que vam demanar una mesa sectorial urgent, que la Conselleria no va voler convocar, per tractar les incidències que es van produir durant el procés, garantir els drets dels aspirants i evitar que les irregularitats es repeteixin en el futur. La continuarem reclamant.

Avui es publiquen al BOIB la llista d’aspirants que ha superat el procés selectiu:

Nota de premsa de la Conselleria: