Madrid congela el Fons social i Funció Pública no n’actualitza el decret

Les prestacions del Fons social no pujaran un 1%, en contra del que estava previst. Segons s’ha informat avui a la comissió, els pressuposts generals de l’estat així ho especifiquen (article 18, apartat quatre):

Aquesta nova retallada s’afegeix a la paralització de la reforma del decret 128/2002. En resposta a la consulta que vam presentar el 22 de maig, el director general de Funció Pública (Conselleria d’Hisenda), Pedro J. Jiménez Ramírez, ens ha contestat que ni la Mesa General ni la comissió de treball per actualitzar el decret, constituïda per acord de la Mesa General de 20 de juliol de 2016, “no han pres cap acord, en relació amb la modificació del decret objecte de la consulta“, i que a la Mesa General de 16 de març l’Administració va anunciar que “els diferents sectors que integren els empleats públics” treballaven sobre el tema.

Que nosaltres sapiguem, el grup de treball no s’ha tornat a reunir des de la primera trobada del mes d’abril. Cada vegada pitjor, idò: ni pujada de les quanties, ni actualització del decret ni equiparació amb les ajudes d’altres sectors, ni recuperació de les ajudes per a orfandat i viduïtat.

A la comissió d’avui dematí l’Administració ha informat que s’han tramitat les sol·licituds presentades fins al 18 d’abril i ara es gestionen les de la segona quinzena. S’han aprovat:

  • set bestretes ordinàries i sis extraordinàries
  • una ajuda per atenció a a la discapacitat
  • 26 per a fills menors de 18 anys (dues denegades)
  • 187 ajudes d’estudis al personal i fills (23 denegades per motius diversos)