UOB denuncia que la Conselleria continua sense aportar un diagnòstic real del català a les aules

COMUNICAT DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que la Conselleria
d’Educació i Universitat encara no ha aportat el diagnòstic real del
català a les aules que se li ve reclamant des del principi de
legislatura. A la mesa tècnica de dilluns no es va passar cap
estadística de les assignatures que es fan oficialment en català segons
el GESTIB, ni molt manco un estudi de camp per comprovar si s’hi
fan realment.

Volem recordar que el 30 de març els representants de l’Administració van dir que l’informe d’Inspecció
sobre matèries impartides en català seria un estudi real i no un simple
buidatge del GESTIB, en resposta a una pregunta d’UOB.

L’informe que es va presentar tampoc no fa cap referència a temes cabdals com
les zones amb necessitat d’intervenció urgent per l’incompliment
sistemàtic i notori del Decret de Mínims, o a la manca de coordinació
amb la UIB per preparar els futurs mestres a l’hora de treballar
lingüísticament amb grups d’alumnes castellanoparlants.


que recull, en canvi, que encara hi ha un 5% de centres amb projectes
lingüístics que no respecten el Decret de mínims, fet absolutament
intolerable quan s’acaben de complir vint anys de la seva entrada en
vigor i molt simptomàtic de la deixadesa dels diferents governs
autonòmics.

Per altra
banda continuam també sense saber quins centres han sol·licitat permís
per impartir en anglès les matèries Coneixement del medi a primària i
Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a
secundària, que segons el Decret de mínims s’han de fer en català, ni
quants de grups d’alumnes estan afectats per aquesta mesura.

Des d’UOB continuam reclamant
transparència sobre l’ensenyament en català a les aules, així com un pla
de xoc que doti els programes d’acolliment lingüístic amb una plaça
docent de mitja jornada com a mínim, i el desdoblament de l’assignatura
de català, tal com es fa ara amb l’anglès a un 69% dels centres
educatius.

Palma, a 13 de juliol de 2017

dBaleares:

Última hora:

Diario de Mallorca: