La UIB rectifica i recupera les dates inicials de les proves de setembre de les PBAU, 6, 7 i 8

Després de les denúncies i protestes per gran part de la comunitat
educativa entre les quals hi ha UOB Ensenyament, la comissió
organitzadora de les proves d’accés (PBAU) s’ha desdit i ha restablit
les dates originàries, 6, 7 i 8 de setembre.

De: Proves d’Accés <salumnes.proves-acces@uib.es>
Data: 14 de juliol de 2017 a les 13:59
Assumpte: Dates PBAU setembre de 2017
Per a: “centres_secundaria@uib.es”

Benvolguts directors,

Us adjuntam escrit signat per la presidenta de la comissió
organitzadora de les proves d’accés en el qual es restableixen el dies
originalment planificats de la PBAU de la convocatòria de setembre de
2017.

No obstant això, per facilitar les gestions als alumnes, mantindrem el 8 de setembre com a data límit per pagar la matrícula.

Us demanam que ens confirmeu que heu rebut aquest missatge.

Atentament,

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

AQUÍ trobareu el comunicat que vàrem fer públic el 6 de juliol.