Etiqueta: PBAU

Davalla el percentatge d’exàmens de selectivitat contestats en català

De El diari de la UIB:

El 77,5 dels exàmens de selectivitat s’han contestat en llengua catalana

A les proves de selectivitat del mes de juny, el 77,5 dels exàmens s’han contestat en llengua catalana. Aquests resultats suposen un descens d’1,5 punts respecte dels resultats del curs passat. Del 2009 ençà els valors oscil·len al voltant del 80% (l’any 2014 va arribar al 82,6%, el valor més elevat).

En aquest còmput es tenen en compte els exàmens en què s’utilitza el castellà o el català per a respondre, amb l’excepció de les proves de llengua catalana, de llengua espanyola i de llengua estrangera. L’11,8% dels alumnes no han contestat cap examen en llengua catalana (excepte el d’aquesta matèria). El 38,5%, els hi han contestats tots (excepte el d’idioma estranger i el de llengua espanyola). La resta d’alumnes (49,7%) han contestat alguns exàmens en català i els altres en castellà.

Els alumnes de Menorca continuen essent els que usen més el català en els exàmens (96,0%); des del 2005 es mantenen en un ús que supera el 90%. A Mallorca aquest valor és del 76,8%, tot i que hi ha una diferència considerable entre els resultats dels centres de Palma (68,0%) i de la resta de Mallorca (89,2%). Els alumnes d’Eivissa i Formentera usen el català en el 67,5% dels exàmens; en aquesta àrea la reducció de l’ús del català arriba fins al 20 punts. La diferència en aquesta illa es produeix sobretot pel retrocés de l’ús del català en els centres privats i concertats: del 45,80% d’ús del català en els exàmens del 2018 s’ha passat al 22,88% d’enguany (en els IES, en canvi, els valors pràcticament són els mateixos: 87,40% el 2018 i 86,28% enguany).

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (2005-2016)

Valors globals i per illes

Illes Balears

Mallorca

Menorca

Eivissa-Formentera

2005

70,9

70,3

91,8

60,4

2006

73,4

72,5

92,5

66,1

2007

74,1

72,7

92,2

70,2

2008

76,8

75,5

93,5

72,5

2009

77,2

76,2

95,5

70,2

2010

77,8

76,2

93,8

75,9

2011

78,8

77,7

94,6

75,6

2012

81,1

79,7

96,6

80,2

2013

80,4

79,7

91,9

77,1

2014

82,6

81,6

95,5

79,2

2015

81,1

80,4

96,3

83,3

2016

78,7

77,9

94,3

72,6

2017

79,6

77,8

96,9

79,6

2018

79,0

77,8

89,8

87,9

2019

77,5

76,8

90,0

67,5

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (1992-2019)

Valors globals (*)

92

94

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

26,9

32,2

39,3

40,7

41,7

43,7

50,7

60,1

63,1

65,8

70,9

73,4

74,1

76,8

77,2

77,8

78,8

81,1

80,4

82,6

81,1

78,7

79,6

79,0

77,5

* Durant els anys 1993, 1995 i 1996 no es va recollir aquesta dada

A la pàgina web del Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB), http://cdsib.uib.cat/el-catala-a-la-selectivitat-2018/ , hi podeu trobar més informació.

Data de publicació: 18/09/2019

La inquietud pel canvi de les recuperacions de 2n de batxillerat de setembre a juny arriba al Parlament

Com recordareu, el novembre passat vam denunciar
que la Conselleria imposava l’avançament de les recuperacions
extraordinàries de 2n de Batxiller al mes de
juny, i les proves d’accés a la universitat (PBAU) al juliol. Això, poc
més de mig any després que la pràctica totalitat de la comunitat
educativa mostràs el seu rebuig durant el Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar de 6 d’abril de 2017, des dels pares i mares i els
sindicats de l’escola pública a les associacions d’Escola Catòlica o les
Cooperatives de l’Ensenyament, que va dur el director general de Planificació a retirar la proposta, tot i que el novembre va tornar a pressionar per avançar les proves.

Ara el canvi
de calendari ha arribat al Parlament en forma de pregunta al conseller Martí March, que podeu veure AQUÍ. Des d’UOB feim arribar el nostre agraïment al diputat
de Més per Menorca, Josep Castells, per la seva intervenció.

PBAU: demanam que no es repetixi el desgavell de l’any passat, ara que s’han obert els terminis de presentació de sol·licituds

Tornen a posar-se en marxa un any més els procediments per a dur a terme les proves d’accés a la universitat per part dels alumnes de 2n de Batxiller, enguany amb la principal novetat que les proves de setembre s’han avançat al juliol, fet que ha provocat que la D.G. de Planificació i Centres hagi modificat el calendari escolar de Batxillerat, mitjançant les instruccions per a l’avaluació de Batxillerat, per tal de dur a terme les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller amb antelació suficient per tenir les actes tancades el 29 de juny de 2018 fet al qual ens hi oposàrem obertament (vegeu la nostra circular 73/2017 i l’entrada al nostre blog del 30/11/17)

Avui s’han obert dos terminis de presentació de sol·licituds:

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A FORMAR PART DELS TRIBUNALS DE PBAU

 • Poden demanar formar part dels tribunals de PBAU el personal docent universitari, els catedràtics i professors d’ensenyament secundari i de cicles formatius de grau superior. També poden sol·licitar-ho els professors dels departaments d’orientació per a realitzar tasques de suport als alumnes amb necessitats especials
 • Es poden presentar sol·licituds fins al dia 5/3/18 a les 9.00 hores.
 • Les llistes provisionals d’admesos i exclosos es publicaran entre el 12 i el 13 de març.
 • S’hi podran presentar al·legacions fins al 14/3/18
 • Si es vol renunciar a ser membre de tribunal un cop se n’hagi estat designat, les renúncies s’hauran de notificar abans del 4/5/18 
 • Més informació clicant AQUÍ

MATRÍCULA DELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLER A LES PBAU

 • Els alumnes poden formalitzar la prematrícula des d’avui 26/2/18 fins al 5/3/18
 • el pagament de la matrícula es podrà dur a terme fins al 4/6/18
 • Més informació AQUÍ 

DATES DE LES PROVES

 • Juny: dies 5, 6 i 7
 • Juliol: dies 10, 11 i 12

 

Davant un procediment en què tant s’hi juga el nostre alumnat, volem reiterar la denúncia dels problemes que envoltaren les PBAU de l’any passat i instam la Universitat de les IB a vetllar per a què no es repeteixin:

 • Que els criteris de selecció dels membres dels tribunals vagin acompanyats d’un barem
 • Que la UIb informi d’on, quan i com s’efectuarà el sorteig si hi ha més sol·licituds que places per a la participació dels tribunals
 • Que els aspirants a tribunals rebin justificació de la seva admissió o exclusió a les llistes
 • Que només s’ofereixi la versió de prova traduïda al castellà als alumnes declarats exempts de realitzar l’examen de llengua catalana
 • Que les proves no presentin errades ortogràfiques ni preguntes ambigües o incompletes tal com passà el 2017 a matèries com Anglès, Matemàtiques o física
 • Que els continguts dels textos a comentar respectin els principis democràtics. Recordau que en la prova d’Història d’Espanya, un dels textos a comentar era la proclama golpista signada per Franco el 17 de juliol del 1936

Morante imposa l’avançament de recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller al juny

Aquest dimecres 29/11/17 la D.G. de Planificació, Ordenació i Centres i la Vicerectora d’Estudiants de la UIB, Rosa Isabel Rodríguez, es reuniren amb els representants sindicals dels centres públics i concertats per tractar la proposta de la conselleria d’avançar les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxiller al mes de juny i, al juliol, les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Després que UOB fos l’únic sindicat que s’oposà obertament a la proposta, vegeu la circular que traguérem dilluns, la premsa ja publica avui que Conselleria i UIB han tancat l’acord, podeu llegir també la notícia de l’UH.

Així, doncs, els exàmens de recuperació de setembre de 2n de Batxiller s’hauran de fer dins el mes de juny i tenir-ne les actes tancades el dia 29/6/18 per tal que les proves d’accés a la UIB es duguin a terme dins la primera quinzena de juliol.

Segons afirmà la vicerectora Rodríguez, “si aquesta decisió no se pren enguany, s’hauria de prendre l’any que ve i sinó l’altre però és inevitable fer-ho i s’ha d’acceptar perquè no queda més remei” ja que l’avançament ve marcat pel Pla Bolonya i les polítiques europees d’educació universitària.

És a dir, els professors de secundària s’han de veure obligats a assumir en contra de la seva voluntat unes conseqüències laborals derivades d’una organització universitària sobre la qual en cap moment se’ns ha demanat el parer i ara resulta que no queda més remei… Així anam els docents, contra les cordes i saturats.

Morante torna a pressionar el professorat per fer les recuperacions de Batxiller dins el mes de juny

Circular 73/2017

El director general de Planificació, Antonio Morante, torna a insistir a avançar les recuperacions extraordinàries de 2n de Batxillerat a finals de juny per tal de fer les Proves d’Accés a la Universitat en la primera quinzena de juliol, i això que només ha passat poc més de mig any des que pràcticament la totalitat de la comunitat educativa hi mostràs el seu rebuig, des dels pares i mares o els sindicats de l’escola pública a les associacions d’Escola Catòlica o les Cooperatives de l’Ensenyament.

Es veu que al director general de Planificació i Centres no li bastà amb l’esculada de l’any passat en què es veié obligat a retirar la seva proposta davant la contundent negativa del món educatiu a aquests avançaments al Ple del Consell Assessor del Calendari Escolar del 6/4/17.

Segons la carta enviada pel Sr. Morante en què qualifica l’avançament de dates com una necessitat, aquest canvi no suposaria modificacions en el calendari escolar i, de fet, la convocatòria de reunió per a aquest dimecres 29 de novembre no es dirigeix ni als representants del Consell Assessor ni als de la Comissió Tècnica del Calendari Escolar com a tals, com ha estat habitual fins ara.

Que el senyor Morante consideri que canvis d’aquesta magnitud no formen part del calendari escolar ens sembla d’un cinisme inadmissible i consideram que, en lloc de defensar la comoditat organitzativa de la UIB el que hauria de fer el director general de Planificació és defensar el professorat de secundària que cada dia es veu més ofegat per tasques burocràtiques, estrès per ràtios excessives, etc, etc. Si la UIB necessita revisar el seu calendari, que ho faci, però no a costa dels professors dels instituts.

Per tant, a la reunió de dimecres i a les que puguin venir després, UOB continuarà oposant-se a tenir totes les actes de 2n de Batxiller tancades el 30 de juny. El que necessita el professorat de secundària és poder-se centrar en les classes i no haver de fer corregudes perquè la universitat, on té el seu lloc de feina el conseller, frisa per tenir les llistes d’alumnes.

Les proves d’accés a la UIB recuperen l’ús del català a pesar de les claudicacions de March i Huguet

Segons ha publicat el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), el percentatge de proves d’accés a la universitat contestades en català es recupera després de dos anys de davallada i passa del 78,9% (2016) al 79,6%. Després de dos anys de legislatura, emperò, encara som a tres punts de les xifres de 2014, un fet molt indicatiu de l’escàs interès de l’actual Govern per impulsar l’ús del català als centres educatius:

 • 2013: 80,4 %
 • 2014: 82,6 %
 • 2015: 81,1 %
 • 2016: 78,9 %
 • 2017: 79,6 %

Aquestes dades, per altra banda, positives però insuficients, es produeixen a pesar de la imposició d’oferir als alumnes exàmens en castellà, que fou denunciada per UOB i comportà la renúncia de quatre vocals. Recordem que al final només un 4% dels alumnes demanaren els enunciats en castellà.

Enguany la UIB encara no ha publicat la nota de premsa sobre aquestes dades, que solia treure a finals de juny o principis de juliol, com va fer l’any passat.

La UIB rectifica i recupera les dates inicials de les proves de setembre de les PBAU, 6, 7 i 8

Després de les denúncies i protestes per gran part de la comunitat
educativa entre les quals hi ha UOB Ensenyament, la comissió
organitzadora de les proves d’accés (PBAU) s’ha desdit i ha restablit
les dates originàries, 6, 7 i 8 de setembre.

De: Proves d’Accés <salumnes.proves-acces@uib.es>
Data: 14 de juliol de 2017 a les 13:59
Assumpte: Dates PBAU setembre de 2017
Per a: “centres_secundaria@uib.es”

Benvolguts directors,

Us adjuntam escrit signat per la presidenta de la comissió
organitzadora de les proves d’accés en el qual es restableixen el dies
originalment planificats de la PBAU de la convocatòria de setembre de
2017.

No obstant això, per facilitar les gestions als alumnes, mantindrem el 8 de setembre com a data límit per pagar la matrícula.

Us demanam que ens confirmeu que heu rebut aquest missatge.

Atentament,

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

AQUÍ trobareu el comunicat que vàrem fer públic el 6 de juliol.

UOB denuncia que continua el desgavell a la UIB amb les PBAU: ara amb el canvi de dates de la convocatòria de setembre

COMUNICAT DE PREMSA

Les
proves d’accés a la universitat celebrades els dies 6, 7 i 8 juny de
2017 s’han caracteritzat pel desgavell, la improvisació i els mals
resultats. Per començar, a finals de desembre de 2016 i amb el curs ja
començat, es va decidir des de Madrid suspendre les revàlides previstes
en la LOMCE i fer unes proves semblants a l’antiga selectivitat però amb
petits canvis que han estat determinants perquè al final hi hagi hagut
unes notes globals més baixes respecte a anys anteriors. A aquesta
davallada de resultats, que ha estat general a tot l’estat, en el cas de
Balears cal afegir els disbarats següents:

1.- El
conseller d’Educació, Martí March, es va passar el folre la resolució
que va signar i publicar al BOIB de 15 de febrer de 2017 segons la qual,
com sempre s’havia fet fins a enguany, l’enunciat de les proves serien
en català i només hi hauria una versió en espanyol «per a les persones
declarades exemptes de realitzar l’examen de llengua catalana i
literatura II o l’examen de llengua catalana». Pel seu cap de vent i
conxorxat amb el rector de la UIB, Llorenç Huguet, March va fer la
cacicada d’imposar els postulats de Ciudadanos, fet que va provocar les
renúncies de cinc membres del tribunal i les protestes d’organitzacions
com OCB, ASM, UOB, Assemblea de Docents, STEI, ERC, Més, el Departament
de Filologia Catalana i de Lingüística General de la UIB, etc.

2.-
Com ja s’ha convertit en un fet crònic i vergonyós bastants de les
proves d’accés van presentar errades ortogràfiques, preguntes ambigües o
incompletes que van provocar el desconcert i el nerviosisme entre els
examinands com va ésser el cas d’Anglès, Matemàtiques, Física…

3.-
En la prova d’Història d’Espanya i a iniciativa de l’ex-director
general del govern Bauzá, Miguel Deyá, un dels textos a comentar era la
proclama colpista signada pel general Franco el 17 de juliol de 1936.

Comptat
i debatut, tot plegat va donar, com ja hem dit de bon principi, tant a
Balears com a tot l’estat, uns resultats tan negatius com no s’havien
donat en anys anteriors. Bé idò, la suma de desgavells i de despropòsits
no s’ha aturat perquè ahir mateix, dimecres 5 de juliol, tots els
centres d’ensenyament secundari de Balears que imparteixen 2n de
Batxillerat van rebre la següent carta:

De: Proves d’accés a la Universitat<salumnes.proves-acces@uib.es>

Data: 5 de juliol de 2017 a les 13.32

Assumpte: PBAU. Canvi de dates

Per a: centres_secundaria@uib.es

Bon dia,

Us
comunicam que la comissió organitzadora de les proves d’accés a la
Universitat, amb motiu de la festivitat del dia 8 de setembre, que
afecta diversos municipis de la nostra comunitat, ha acordat de
modificar les dates de la PBAU de la convocatòria de setembre de 2017,
per no perjudicar els estudiants afectats.

Les noves dates de la convocatòria extraordinària de 2017 són els dies 5, 6 i 7 de setembre.

Inicialment
aquest canvi podria suposar menys temps per tenir a punt les
qualificacions dels alumnes. Per resoldre aquesta situació, s’ha
decidit:

·
Distribuir per examinar-se tots els estudiants que han fet la
prematrícula, encara que no se sàpiga la qualificació final del
batxillerat. Amb aquesta mesura, evitam que els centres hagin de lliurar
les actes tancades abans de l’inici dels exàmens.

·
Donar més temps als estudiants per fer el pagament de la matrícula, que
es podrà fer fins al dia 8 de setembre, inclòs. Els alumnes que no
hagin pagat en termini no tindran les qualificacions.

Us pregam que feu la màxima difusió possible d’aquest canvi.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració i restam a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

Finalment, us demanam que ens confirmeu que heu rebut aquest missatge.

Atentament,

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

Com podem veure, la irresponsabilitat, la lleugeresa i la improvisació amb què actua la UIB tomba d’esquena. Anem a pams:

1.
On s’ha vist mai que professionals de la docència a l’hora de posar
dates a uns exàmens tan importants per al futur dels examinands com les
PBAU no consultin abans el calendari i les canviïn un cop l’alumnat ja
és de vacacions?

2. Si hom es molesta a consultar el
“Calendari Mallorquí 2017” editat per la revista Sa Plaça, resulta que
dia 8 de setembre, la Mare de Déu dels missatges, fan festa a
Banyalbufar, Costitx, Maria, Fornalutx, Galilea, Lloseta, Sant Llorenç i
Alaró; nosaltres ens preguntam, és que el 2017 és el primer any que
aquests nuclis de població, pobles i llogarets, fan festa el 8 de
setembre?

Sense mirar molt enrere, l’any 2016 les
proves de selectivitat de la convocatòria extraordinària de setembre a
Balears foren els dies 7, 8 i 9. És que l’any passat les poblacions
esmentades no feren festa dia 8? Però, on arribarem?

http://www.levante-emv.com/especiales/educacion/calendario-selectividad-2016.html

3.
Per què comunitats autònomes com Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella
La Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Madrid i Múrcia fan les proves
enguany la setmana del 10 al 14 de setembre mentre la UIB pretén que els
centres de Balears entre divendres 1 i dilluns 4 facin les proves de
pendents de 2n de BT, les juntes d’avaluació i a més compleixin els
terminis de reclamació? Això és literalment impossible i Martí March,
Antonio Morante, Jaume March, Llorenç Huguet i companyia ho saben.

A
on treu cap tot aquest desgavell? Per a UOB Ensenyament, el joc brut de
la Conselleria controlada pel catedràtic de Pedagogia (sic), Martí
March, i del seu confrare de la UIB, Llorenç Huguet, és clar, ja que ens
trobam davant d’un xantatge via fets consumats per forçar la comunitat
educativa de Balears a haver d’acceptar l’avançament de les proves PBAU
de setembre al mes de juliol. Cal recordar que a la reunió del Consell
Assessor sobre el Calendari Escolar celebrat dia 6 d’abril, el director
general, Antonio Morante, va haver de retirar la proposta davant el fet
que tota la comunitat educativa (sindicats de docents, famílies, CEIB,
escola pública, privada, concertada i cooperatives) s va oposar per
unanimitat al trasllat de les proves de setembre al juliol. La resposta
de March & Huguet, doncs, no s’ha fet esperar.

Palma, 6 de juliol de 2017

L’Assemblea de Docents exigeix al Govern transparència en les xifres de matriculació del curs vinent i una resposta a la creació del Col·legi Professional

Reproduït del blog de l’Assemblea de Docents:

L’Assemblea de docents exigeix transparència en les xifres de
matrícula pel curs vinent i reivindica  que l’accés a la informació del
nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada centre sostingut amb
fons públics ha de ser pública.

L’Assemblea exigeix una resposta a la sol·licitud de creació del
Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i avalada
per quasi 1500 proponents.

L’Assemblea  de Docents, reunida ahir 28 juny a les 18h a l’IES
 Binissalem, exigeix al Govern transparència en el coneixement de les
xifres de matrícula per al curs vinent, ja  que considera que l’accés a
la informació del nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada
centre sostingut amb fons públics ha de ser pública.

Demana als responsables de la Conselleria d’Educació que no ocultin la
realitat dels centres que tenen grups que superen els 25 alumnes a
infantil i primària i els 30 a secundària infravalorant aquesta situació
ocultant-la sota les xifres mitjanes.

Sol·licita al «Govern del Canvi» que no es limitin a  fer propaganda
institucional i donin a conèixer a la societat illenca i als
responsables d’educació estatals quines són les mancances reals quant a
infraestructures i professionals que patim al sistema educatiu de les
Illes, una situació que es cronifica dins d’un context social
d’increment de la població a Balears i amb l’experiència d’un augment de
més de 3600 alumnes durant el curs escolar 2016-17.

És per això que exigeix al Govern que treballi amb competència per
aconseguir la millora de finançament de la Comunitat Autònoma per
arribar a un  pressupost educatiu que doni resposta a les mancances en
l’àmbit de l’educació de les Illes Balears. A més a més reclama del
Govern que s’afanyi per complir amb els compromisos electorals quant a
percentatge del PIB que es dedica a educació. Afirma que no es pot
esperar a final de legislatura.

L’Assemblea exigeix una resposta ràpida i positiva a la sol·licitud de
creació del Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i
avalada per quasi 1500 proponents. Insta la Conselleria de Presidència
per tal que atengui la sol·licitud de creació i el requeriment
presentats escrupolosament en els tempos administratius adients i
demana que la petició passi al Parlament de les Illes Balears.

L’Assemblea reivindica un increment en la retribució del complement
d’insularitat dels docents de les Illes Balears per pal·liar les
conseqüències derivades de la doble i triple insularitat. D’aquesta
manera es contribuiria eficaçment a fer front a la problemàtica generada
amb l’increment dels costos en els preus dels lloguers dels habitatges,
situació especialment greu a Eivissa, Formentera i Menorca.

L’Assemblea recorda  que a finals del mes de juliol és previst que pugui
disposar de l’informe del Servei de Prevenció del Riscos Laborals,
basat en les inspeccions duites a termes a 13 centres de primària com a
conseqüència de les denúncies interposades per l’Assemblea a través
dels sindicats UOB i Alternativa. Les visites dels tècnics posen en
evidència, afirmen els observadors sindicals, que les xifres màximes se
superen amb escreix. Els docents  sol·licitaran un informe jurídic sobre
la legalitat dels criteris d’elaboració de quotes per al curs 2017-18 i
si escau, prendran les mesures legals pertinents.

Finalment, L’Assemblea de Docents demana que es canviï la normativa per
la qual es regeix el tribunal de les PBAU amb la finalitat que en la
convocatòria de setembre de 2017 els enunciats dels exàmens es doni
exclusivament en llengua catalana. L´única excepció hauria de ser per
als alumnes que estan exempts de l’assignatura de Llengua Catalana i
Literatura. Recorda que per poder presentar-se a les proves d’accés tots
els alumnes han d’haver aprovat el 2n de Batxillerat, evidentment amb
l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura inclosa. L’Assemblea
considera que la normativa que s’aplicà en la convocatòria de juny té
efectes molt negatius en el procés de prestigiar i normalitzar la
llengua pròpia de les Illes Balears.

L’obligació d’oferir les proves en castellà imposada pel rector Huguet incompleix la resolució del conseller March

COMUNICAT DE PREMSA

L’obligació
d’oferir les proves en castellà imposada pel rector Huguet
incompleix la resolució del conseller March de 15 de febrer (BOIB de 18
de febrer), on consten les instruccions d’enguany per a dur a terme les
proves d’accés a la Universitat.

Segons l’apartat 12.2 d’aquesta resolució, “Pel que fa als enunciats i protocols de la resta dels exàmens,
aquests es poden presentar exclusivament en llengua catalana, tot i que
s’ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones
declarades exemptes de realitzar l’examen de llengua catalana i
literatura II o l’examen de llengua catalana
” (vegeu al final d’aquesta nota l’apartat complet “12. Llengües per a la realització dels exàmens”).

Des
d’UOB exigim el compliment d’aquesta resolució i la rectificació
immediata de les instruccions que s’han donat als correctors
, i acusam el rector Huguet de posar-se a les ordres de l’extrema dreta espanyola i crear un problema on abans no n’hi havia.

Per altra banda volem cridar l’atenció sobre el fet que durant
la present legislatura s’ha passat d’un 81,1% d’exàmens de selectivitat
presentats en català l’any 2015 a un 78,9% el 2016
(1) una
davallada que constata el poc interès de l’actual Govern per promoure la
llengua pròpia de les Balears als centres educatius. Més sagnant encara
és que durant el mandat de Bauzà, en canvi, l’ús del català va pujar
del 78,8% de 2011 al 82,6% de 2014. Cal recordar que el curs 2013-14 va
ser el de la vaga indefinida, la manifestació més multitudinària de la
història de les Balears o la vaga de fam contra les agressions a la
nostra llengua per part del PP de Bauzà.

És
evident que la
imposició del rector Huguet, producte de les pressions del partit
franquista Ciudadanos, i contrària tant a les disposicions de la
Conselleria com als criteris més elementals de promoció i dignificació
de la nostra llengua, no ajudarà en res en rectificar aquesta davallada
sinó tot el contrari, motiu de més per reclamar la seva retirada.

Palma, 7 de juny de 2017


(1) http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib//selectivitat/selectivitat16/index.html

NOTA ADJUNTA:


http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10617/591071/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d


12. Llengües per a la realització dels exàmens

12.1.Els
enunciats i protocols dels exàmens corresponents a les matèries de
llengua castellana i literatura II, llengua catalana i literatura II i
primera llengua estrangera II de la PBAU, així com llengua castellana,
llengua catalana i llengua estrangera de les proves per als més grans de
25 i 45 anys es redactaran exclusivament en la llengua corresponent, i
s’han de respondre necessàriament en la llengua objecte de l’examen.

12.2.Pel
que fa als enunciats i protocols de la resta dels exàmens, aquests es
poden presentar exclusivament en llengua catalana, tot i que s’ha de
preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades
exemptes de realitzar l’examen de llengua catalana i literatura II o
l’examen de llengua catalana.

12.3.Per respondre els exàmens es
pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues
llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret
dels casos a què fa referència l’apartat primer d’aquest article.