Creació de la comissió de seguiment del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022

 

El passat divendres 30 d’octubre una representant de coeducació de UOB va assisitir a la reunió de la creació de la Comissió de Seguiment del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, presidida per la Sra. Amanda Fernández Rubí.

La Comissió es va constituir sense cap membre de la Xarxa de centres coeducatius, encara que el mateix Pla de Coeducació contemplava que hi formaria part una docent en representació d’aquesta Xarxa. El fet s’ha produït perquè la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, no reconeix al col·lectiu de coeducadores Feminisme a l’Escola com a Xarxa de coeducació formal, i per altra banda, tampoc han impulsat la creació de cap altra xarxa des de Convivèxit. Així que, malauradament, a la nova comissió falten les Coordinadores de Coeducació dels centres educatius, és a dir, les  docents que estan formades en coeducació i que porten a terme el disseny i la implementació de les accions coeducatives als centres, que evidentment que són les que coneixen de primera mà quina és la situació actual de la implantació del Pla de Coeducació i quines són les seves mancances.

En la segona part de la reunió s’ha fet un repàs als objectius del Pla i a les accionsprogramades, amb responsables i terminis concrets. Hem pogut comprovar com moltes de les accions fonamentals encara estan per fer, amb terminis ja passats, i sense que els responsables assignats hagin fet res per posar solució. Està clar que al Pla li falta, per una banda, difusió i coneixement per part de tots els equips directius dels centres i de totes les persones i organismes implicats com a responsables d’accions concretes programades dins del Pla. De fet la seva presentació a Menorca i a Eivissa es va suspendre pel confinament i no s’ha tornat a programar, de manera que sols es va presentar a Mallorca. D’altra banda, també li falta força normativa, ja que no hi cap instrucció legal que obligui al seu seguiment i implementació.

UOB ha sol·licitat que se solucionin el més prest possible una sèrie de coses:

  • A la Comissió ha d’haver una docent en representació de la Xarxa de centres coeducatius, segons estableix el Pla.
  • A tots els centres ha d’existir una Agent de Coeducació, com estableix la Llei 11/2016 d’Igualtat de dones i homes a les Balears. La directora general s’ha compromés a mantenir una reunió amb Inspecció Educativa per aquest tema.
  • S’ha de garantir una assignació horària suficient per a poder assumir  les tasques assignades a les Comissions de Coeducació.
  • S’ha d’ampliar el número de places i de cursos per a formar a Agents de Coeducació, ja que tenim constància que moltes coeducadores s’han quedat en llista d’espera.
  • S’ha de posar a disposició dels centres el protocol de prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista als centres educatius de les Illes Balears, acompanyat de formació i difusió del mateix, el qual continua en fase de redacció i tenia com a termini març de 2020. Els responsables de la seva redacció són l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, IBDona i una Comissió de persones expertes, segons determina el mateix Pla.

En conclusió, el Pla de Coeducació és un document molt ampli i complet, ja que costa de nombroses accions a realitzar, amb responsables i terminis concrets, encara que la realitat de la seva implementació i posada en marxa presenta moltes dificultats. Primer perquè s’estan incomplint moltes de les accions programades, com la creació de Comissions de Coeducació a tots els centres o la formació dels equips directius. Segon perquè la realitat és que les persones que porten endavant aquest tema als centres són escasses, en alguns centres fins i tot són inexistents, i malauradament encara hi ha una poca implicació dels equips directius i de la comunitat educativa en general. Tot açò sumat a una dotació horària arbitrària per part de molts centres i manifestament insuficient, fa que en la majoria de casos, les Agents de Coeducació, i amb sort, les demés membres de les Comissions de Coeducació, que moltes vegades participen de manera voluntària, sense assignació horària real, no puguin assolir tot el volum de treball que implica la planificació, organització i implementació de la coeducació com a part del projecte educatiu dels centres.

En aquests enllaços es pot accedir al document complet del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, així com a la Resolució de creació de la comissió de seguiment Pla Coeducació publicats dins la web de Convivèxit.