March no vol reconèixer que ens fan assumir responsabilitats pròpies de sanitaris als docents

 Dimecres, 23 de setembre es va dur a terme un Ple del CEIB per començar el seguiment de l’inici de curs 20-21. Hi participà el conseller d’Educació, Martí March, i els directors generals de les diferents àrees.Després d’una intervenció inicial de March en què no va anunciar noves mesures, ni va mostrar voluntat de més transparència, el representants de les distintes organitzacions vàrem tenir dos minuts per fer la nostra intervenció. Finalment els responsables polítics tingueren l’oportunitat, sense limitació estricta de temps, de contestar a les demandes, dubtes i propostes plantejats, que foren molts.


UOB Ensenyament a Martí March

1) Per què no escoltàreu el Col·legi de Metges de les Illes Balears, els representants dels treballadors de totes les Juntes de Personal Docent no Universitari i el Sindicato Médico quan vos varen aconsellar retardar l’inici de curs escolar tenint en compte que la transmissió comunitària anava desbocada per considerar que ni hi havia prou garanties sanitàries?
Per què no escoltau a qui sap i a qui coneix la situació de primera mà?

2) Per què heu decidit «no informar» de tots els casos positius de Covid-19 que es detectin als centres educatius. Tenim clar que la transparència de les dades oficials és imprescindible per evitar rumors, inseguretat i alarmes innecessàries»? Què està passant? Hi tenim dret. Heu difós les xifres globals, però cal saber centre per centre.

3) Com han quedat les ràtios i els grups havent començat en l’escenari B? S’ha aconseguit arreu de respectar la distància mínima d’1,50 m.?

4) Com pensau que es poden atendre les necessitats educatives especials sense un increment major de professorat?

5) Per què no se’ns fa o se’ns ha fet un cribatge massiu per començar el curs?

6) Per què no és obligatori
adoptar una mesura tan senzilla i poc costosa com prendre la temperatura diàriament als centres?

7) Estan homologades per protegir dels virus les màscares blaves que heu repartit als centres? Aquestes han provocat molts dubtes i malestar. Segons les informacions publicades actuen com a barrera bacteriana però no s’indica res sobre el percentatge de filtració del coronavirus. Reclamam que es repartesquin màscares FFP2 per a tots els docents.

8) Per què es pressiona els centres perquè confirmin que no hi ha hagut contactes estrets de positius? Per què quan dels centres diuen que no ho poden confirmar, ja que les condicions que viuen no són prou segures se’ls insinua que hauran de començar a denunciar centres?

9) Com pot un tutor garantir que uns alumnes no han estat a prop 15 minuts amb la mascareta mal posada? Al pati se la lleven per berenar, per exemple. És que voleu evitar quarantenes totalment necessàries mentre ens posau en perill?

10) Com pot ser que moltes Comissions de Salut dels centres no puguin constituir-se perquè no es designa el membre corresponent al Centre de Salut? En aquests moments és imprescindible que es completin.

11) Sabeu que Educovid moltes de vegades no pot o no sap donar resposta a les qüestions i problemes plantejats?


Resposta dels representants de L’Administració

  • Res no se’ns va concretar sobre les ràtios, les distàncies, el cribatge, la presa de temperatura, la transparència informativa ni Educovid.
  • Les màscares blaves estaven homologades, segons afirmen el conseller i el secretari general, Bartomeu Barceló.
  • Es reconeix que hi ha problemes amb la constitució de les Comissions de Salut.  March diu que s’hi farà feina.
  • No es preveu la reorganització per passar a l’escenari A.

Properes reunions de seguiment

  • El president del CEIB, Pere Carrió tancà la reunió molt avançat l’horabaixa explicant que la idea era repetir compareixences en un format similar o per sectors i temes concrets. La finalitat seria de continuar fent els seguiment de com es desenvolupa el curs mentre es mantengui la incidència de la malaltia COVID-19.