L’IES Joan Ramis i Ramis denuncia la manca de seguretat sanitària per la Covid-19

Publicam íntegra la carta del claustre de l’IES Joan Ramis que es va enviar a la premsa (vegeu al final):

El professorat del claustre de l’IES Joan Ramis ens veim en la necessitat d’expressar la nostra disconformitat i preocupació amb la situació actual que està patint el nostre centre. Sabem que no som l’únic, n’hi ha molts més en una situació similar. Per això, feim públiques aquestes paraules.


Dia 14 de març es decretà l’estat d’alarma i s’inicià un període de classes a distància que, a poc a poc, es va anar allargant fins a arribar al mes de juny.


Es preveia, clarament, un inici molt diferent del curs següent (2020-2021). El mes de maig la Conselleria d’Educació creà 14 comissions per estudiar i planificar la millor manera de començar el nou curs. Aquestes comissions van preparar les instruccions que serien la base per elaborar els plans de contingència de cada centre.


En la compareixença pública de principis de juliol, el conseller Martí March va fer unes declaracions que consideram que no es corresponen amb les mesures preses finalment: “increment significatiu del nombre de docents” , “una disminució de ràtios” i “normes clares de neteja i protecció”.


Per aquest motiu denunciam que:

Les ràtios són molt elevades (fins a 30 alumnes per grup en ESO i 35 alumnes per grup a batxillerat, que hauran d’encabir-se en aules de poca capacitat). Per això, es fa impossible mantenir la distància mínima exigida entre l’alumnat i implicarà haver de dur posada la màscara durant tot el matí, tant alumnes com professorat. La calor durant els mesos de setembre i octubre és asfixiant i serà molt difícil poder fer classes de manera adient, tenint en compte que la majoria d’aules no tenen aire condicionat.

El Pla de contingència amb protocols sanitaris que la Conselleria ha exigit als centres escolars ha estat elaborat per persones no expertes en salut (mestres i professorat); per tant, hem assumit responsabilitats sanitàries (no pedagògiques) que no ens corresponen i hem hagut de tenir en compte les indicacions publicades en el BOIB, per part de la Conselleria, les quals consideram insuficients i poc elaborades.


El personal docent és insuficient. En un principi es va contractar menys personal a secundària (les anomenades quotes de centre) que altres cursos anteriors, quan les ràtios han continuat sent altes i, a més, aquest curs, s’ha incrementat un grup d’alumnes més. Després de les queixes formulades per l’Equip Directiu a la Conselleria, es va igualar el nombre de professorat que es tenia l’any passat. Finalment, una setmana abans de l’agost, ens van adjudicar dos docents més, insuficient encara per poder reduir ràtios, evitar l’ús continuat de màscares i assegurar la distància de seguretat entre alumnes.

El centre no disposa del personal de neteja suficient. L’Equip Directiu ha sol·licitat més efectius en diverses ocasions, però encara esperam contestació per part de la Conselleria d’Educació. Aquesta falta de personal de neteja farà que no es puguin desinfectar adequadament els espais, materials… tal com es recomana per al curs 2020-2021.


Hi ha manca de material informàtic per al professorat, el qual ha de compartir un nombre molt limitat d’ordinadors i amb el qual no podrem comptar per poder treballar des de casa en cas de ser necessari, fet que ens obligarà a utilitzar material personal: ordinadors, telèfon… Volem recordar que molts de nosaltres també som pares i no podem disposar d’aquest material informàtic a totes hores, ja que hem de compartir-los amb els nostres fills i filles.

El nostre centre té al voltant de 900 alumnes (adolescents) i 100 professors, fet que implica un volum important de gent en constant moviment, que comparteixen uns mateixos espais. Donades aquestes circumstàncies es fa difícil, per no dir pràcticament impossible, prendre les mesures pertinents per evitar contagis.


Per tot això, DEMANAM :

  • Ratios més baixes.

  • Precisió en les instruccions del nou curs.

  • Més personal docent.

  • Més personal de neteja.
  • La incorporació al centre d’un membre del personal sanitari expert que gestioni els possibles casos COVID-19. Aquesta funció no la pot assumir el professorat, com estableix la Conselleria d’Educació. 
  • La conveniència de fer test COVID-19 al professorat i l’alumnat abans de començar les classes presencials per garantir un mínim de seguretat sanitària.


Per acabar, volem expressar el nostre sentiment d’abandonament per part de la Conselleria, i la nostra preocupació en creure que les mesures previstes són totalment insuficients per garantir un inici de curs 2020/21 segur. Tota la comunitat educativa és conscient de la necessitat de mantenir les escoles obertes pel bé de la societat i aquest és el nostre desig. Demanam a la Conselleria una major implicació i responsabilitat en l’organització del pròxim curs acadèmic.


També volem manifestar la nostra esperança i il·lusió de començar un nou curs escolar on poder compartir amb els nostres alumnes moments tan enyorats d’aprenentatge, rialles i bons moments.


Professorat del claustre de l’IES JOAN RAMIS I RAMIS. Maó

Diari Menorca: