UOB en desacord amb la resolució del CEMe sobre la FP i nous centres integrats a Menorca

Dia 15 de juliol es va celebrar el darrer Plenari del curs 19-20. Es va celebrar per tal de ratificar la resolució sobre la FP a Menorca i els nous centres integrats que ja s’havia publicat a la web del Consell Escolar després del darrer Plenari. Com que va rebre diverses esmenes per part d’alguns consellers, va ser necessari convocar un darrer Plenari per tal de consensuar el redactat definitiu.

Des de UOB volem destacar la importància de dotar dels mitjans necessaris els Plenaris perquè l’acta i les diferents resolucions que es van prenent estiguin a l’abast de tothom i siguin realment consensuades, ja que aquesta resolució es va publicar sense que hagués rebut el vist i plau del Plenari. Va quedar clar que és important que existeixi un marge de revisió i rectificació abans que es publiqui una resolució.

UOB vam estar d’acord amb la majoria de les esmenes rectificades però ens vam oposar a matisar el paper de Conselleria a la següent qüestió: 

“Des del CEME valoram les diferents propostes plantejades en base a la seva ubicació. Malgrat tot, el debat s’ha fet tard i malament, i condiciona la mirada del CEME a una decisió ja presa”

Per això ens vam oposar a que no sortís a la resolució definitiva (la podeu veure aquí http://www.cemenorca.org/contingut.aspx?idpub=10014) en la qual s’omet aquest paràgraf. De la mateixa manera vam votar en contra  que es tragués de la resolució el text final:

“Finalment, des del CEME apel·lam a la importància que hauria d’haver tingut la participació de la comunitat educativa en la decisió de la Conselleria. El CEME creu que el debat s’hauria d’haver fet abans i condiciona tot el que s’està parlant actualment. Hauria agradat més la participació a temps, que pogués tenir incidència enla presa de decisions, i no participar únicament en la possibilitat d’ajudar a organitzar el mapa escolar de l’FP de Menorca. ”

Per això no podem estar d’acord amb les matisacions d’aquesta resolució definitiva perquè ha fet desaparèixer de manera radical la crítica a com ha actuat Conselleria, consideram que es vol fer un rentat de cara a l’opinió pública de tot el procés. Trobam a faltar l’autonomia en la decisió del municipi des Castell, l’estudi dels usos dels quarters com a centre de primària o secundària. Si bé s’ha aconseguit que, en quant a la planificació de la FP es rectifiqui de manera parcial reconsiderant l’espai de Bintaufa, seguirem lluitant perquè la comunitat educativa tengui el paper que li correspon!

Per altra banda, seguint amb les passes cap a la necessària planificació de la FP, es va esmentar que el seguiment de l’informe d’educació a Menorca es centrarà sobretot en l’estudi de les necessitats i mancances dels joves i adults que volen estudiar FP a Menorca.

També es va presentar el programa del Consell Insular “Jocs Esportius Escolars”. Es tracta d’unes trobades organitzades per l’entitat on els fiets i fietes de 8 a 12 anys podran fer trobades no competitives i heterogènies, una passa cap a l’educació en valors dels esports de lleure, on es troba a faltar el futbol, que ha estat l’únic esport que ha rebutjat la seva participació.

Finalment, va intervenir Magda Humbert, representant de les escoles d’adults per parlar de la controvèrsia que ha suscitat la implantació de l’ESPA semipresencial el nou curs, del qual UOB ja s’ha fet ressò mostrant el seu rebuig. Es va acordar que el mes de febrer, davant els primers resultats, el delegat d’educació retria comptes del funcionament d’aquests estudis que perden moltes hores de presencialitat i que. També es va mencionar un nou cicle de FP, d’Integració Social, que s’implantarà el proper curs al Cap de Llevant.

Vegeu també:

Menorca, 24.7.2020