No són 2,25 m2 per persona com diu Educació, són 3,15!

Tal com ens fa saber el company Toni Borràs, no són 2,25m2 per persona els necessaris per garantir la distància de seguretat, com diu Educació, sinó 3,15: 

1’5m2: és l’àrea mínima d’espai útil  (RD 132/2020) de que ha de disposar cada alumne dins l’aula. Exemple: dins d’una dependència de 30m2 d’espai útil no hi podem posar més de 20 alumnes per molt que la ràtio marqui 25.


2’25m2: És l’àrea calculada erròniament per la Conselleria. Aquesta
àrea no garanteix la distància interpersonal. Està mal calculada ja
que senzillament s’han imaginat un quadrat de 1’5m de costat i no han
tengut present el volum que ocupen les persones, considerat que aquestes
només són punts a l’espai: 1’5mx1’5m=2,25m2  (vegeu gràfic annex “Espai 2’25m2”):

Espai 2’25m2

3’15m2: La normativa COVID-19 parla d’espai interpersonal, és a dir l‘espai lliure que hi ha d’haver d’una persona a l’altre.
Llavors, l’única forma correcta de calcular aquesta àrea és la que es
mostra al gràfic annex que sí contempla les dimensions del cos d’una
persona mitjana (vegeu gràfic annex “Espai 3’15m2”).


Espai 3’15m2


Espai útil:
Superfície total de la dependència menys el recorregut de la porta,
estanteries, espai del mestre (taula, cadira i calaixos, … aprox. 7m2)

Cosa que hem comunicat a la Conselleria perquè en prenguin nota, atès que UOB continua exigint que es prioritzi la distància de seguretat, tal com ha anunciat que farà la UIB per exemple, amb la inversió en espais i docents que faci falta.