Oposicions: reclamam convocatòries amb temps i insistim en la descentralització

Arran de les queixes que ens arriben, hem reclamat a la Conselleria que indiqui als tribunals que tinguin en
compte els aspirants que es desplacen des d’altres illes quan convoquin
per a la prova següent. Amb només vint-i-quatre hores d’antelació no hi
ha garanties de trobar bitllet d’avió.

Igualment
insistim en la descentralització de les proves. A més del problema exposat, els aspirants
d’especialitats que fan la prova pràctica durant més d’un dia o han
d’aportar mitjans voluminosos o persones col·laboradores es veuen
perjudicats respecte als residents a Mallorca.