UOB s’oposa a la imposició de religió a Batxillerat

Davant la imposició de la religió com a assignatura específica a batxillerat, dictada per la judicatura espanyola en contra d’allò acordat pel Govern de les Illes Balears, UOB manifesta la seva oposició i recorda que ha acordat en assemblea: “Defensar l’escola pública, en català i laica.”

Vegeu AQUÍ: Modificació del currículum de batxillerat.

Palma, 21 de juny de 2019