UOB reclama a la Conselleria que es defineixi sobre el nivell lingüístic dels docents

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, insta la Conselleria d’Educació a aclarir públicament les seves intencions sobre el nivell lingüístic a exigir als docents.

El passat 11 de setembre IB3 va anunciar que “Educació pretén exigir el nivell B2 d’anglès i el C2 de català a tots els docents el curs 2018-2019” ( http://ib3tv.com/educacio-exigir-nivell-b2angles-c2catala-docents.html ), i que “les previsions de la Conselleria són que el pla del model lingüístic s’aprovi aquest curs, i que les mesures que l’acompanyaran no s’implantaran fins l’any acadèmic 2018-2019”, una notícia que va causar preocupació entre els docents perquè que no deia res de com es duria a terme la formació necessària.

En resposta a una pregunta d’UOB en mesa sectorial, emperò, representants de la Conselleria van dir que no hi ha res decidit i que aquest tema serà tractat en una mesa que convocarà la Direcció General de Formació del Professorat. Reclamam, per tant, que l’Administració faci pública la seva postura oficial el més aviat possible.

Per part d’UOB, com ja vam manifestar amb motiu del model lingüístic elaborat per la comissió d’experts, no ens oposam a la millora de l’aptitud lingüística dels docents mentre la formació vagi a càrrec de l’Administració en horari laboral, tal com consideram que ha de ser sempre la formació permanent, atès que té com a finalitat millorar la qualitat de l’ensenyament, i més encara si es pretén exigir uns coneixements de forma obligatòria.

Palma, 29 de setembre de 2017