Interins S i nota d’expedient: estat de la qüestió

Davant el fet que la nota d’expedient acadèmic d’un grau és superior a la d’una titulació anterior al Pla Bolonya, tal com reflecteix l’estudi que el 2012 publicà l’actual director general de Política Universitària
(pàg. 214), el col·lectiu d’interins amb titulació antiga que encara no han fet
feina mai com a docents a la pública (interins “S”) ha vist els darrers anys com
la possibilitat de fer feina i començar amb les substitucions se’ls
allunya cada vegada més, tot i dur més de quatre i cinc anys apuntats a
borses, perquè els nous titulats sempre van quedant per davant.

Membres d’aquest col·lectiu han duit a
terme reunions amb la Direcció General de Personal Docent, la Direcció General de Política Universitària i la Junta de Personal Docent no Universitari, que a hores d’ara han servit
per acordar que existeix la diferència de nota i s’hauria de trobar una manera de compensar-ho.

El sistema de compensació encara no està decidit ni definit, ni se sap quan i com es posarà en marxa, i tampoc si
s’ha d’aplicar de manera transitòria o ha de tenir una
durada més llarga o indefinida. Continua pendent de fer-se una nova reunió de treball, prevista entre
Personal Docent, Política Universitària, el Degà de la UIB, els
sindicats educatius i el col·lectiu d’interins S afectats.

Ahir
mateix es tractà el tema al plenari de la junta de
Personal. Podeu veure el resum que en publicàrem AQUÍ.