Oferta pública 2016, interins i oposicions

El Consell de Govern ha aprovat l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016, que suposa un total de 174 places docents i 13 d’inspectors. Aquestes places s’acumulen “a aquelles que puguin correspondre a exercicis posteriors”.

Per altra banda, a la Mesa sectorial de 18 de desembre de 2015 la Conselleria es va comprometre a “crear 250 noves places per la plantilla fixa dels centres educatius de les Illes Balears” .

La incògnita continua essent el nombre de places que es trauran a oposicions el 2017, que segons diferents informacions aparegudes a la premsa varien entre les 400 i les 800.

Recordem que, tal com vam informar el passat setembre, aquest curs hi ha més de 3.600 interins que suposen el 33% de les places i cobreixen gairebé el 31% dels horaris, unes xifres insostenibles que afecten greument l’estabilitat laboral i dels centres educatius.

Acord del Consell de Govern

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10438/575317/acord-del-consell-de-govern-de-22-de-gener-de-2016