Proves lliures de l’Escola Oficial d’Idiomes

El BOIB d’avui publica la convocatòria de les proves lliures de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2016 per obtenir els certificats bàsic, intermedi, avançat i nivells C1 i C2 del Consell d’Europa d’aquests ensenyaments.

Inscripció

La inscripció a les proves s’ha de tramitar telemàticament des de les 08:00 hores del dia 9 de febrer a les 22:00 hores del dia 19 de febrer.

La persona interessada s’ha d’inscriure per fer la prova al centre que
li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia. Si al centre que li correspon segons el municipi balear on viu,
treballa o estudia no convoquen proves de l’idioma o del nivell del qual
es vol examinar, es pot inscriure a una altra escola oficial d’idiomes.

Proves orals
Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 17 de maig i el 27 de juny de 2016 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 3 de maig de 2016.

Tota la informació al BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10439/575311/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord