La Conselleria continua sense informar sobre els centres amb amiant

Miquel Coll Cañellas, gerent de l’IBISEC

La Memòria d’activitats preventives del curs 2014-2015,
que es presentà ahir dijous, no aclareix cap de les preguntes que UOB té adreçades a la Conselleria des de juliol i octubre sobre els centres amb amiant. El darrer apartat de la Memòria, “Retirada d’amiant als centres docents”, es limita a dir:

  • Es va passar als delegats de prevenció un llistat actualitzat dels centres en els quals ja s’ha retirat l’amiant i els centres que resten pendents.

En realitat l’únic llistat de què disposam és el de 9 de juliol, que aconseguirem l’octubre passat després de sol·licitar-lo, i continuam sense saber:

  1. El llistat actualitzat de centres on s’ha iniciat o completat la retirada d’amiant des del 9 de juliol de 2015.
  2. La resposta a l’informe de l’Ajuntament de Palma segons el qual hi ha trenta-sis CEIPs afectats per l’amiant.
  3. El resultat de la inspecció de l’IBISEC al CEPA Son Canals. 

Davant les preguntes d’UOB, ahir la representant de l’IBISEC va respondre que van rebent peticions de revisió de centres, i que de vegades es troben amb elements amb amiant que no representen perill i no cal que siguin retirats.

Davant aquesta darrera afirmació, reclamam que l’IBISEC informi clarament dels riscos que comporta la presència d’amiant als centres educatius, en compliment de l’article 18.1 la Llei 31/1995 de prevenció de Riscos laborals, sobre informació als treballadors. Exigim saber amb quins criteris l’IBISEC decideix actuar o no en cas de presència d’elements amb
fibrocement.

Lamentam constatar que de moment, pel que fa a l’amiant, la gestió del nou gerent de l’IBISEC, Miquel Coll Cañellas, continua marcada pel mateix obscurantisme que el del seu predecessor, Mateu Suñer Servera.