Avantprojecte de Llei per recuperar la composició inicial del Consell Escolar de les Illes Balears

Segons una nota de premsa de la Conselleria, “La Conselleria d’Educació i Universitat ha obert la fase d’al·legacions de l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears per tal de recuperar el nombre inicial de persones.” L’Avantprojecte especifica que el nou Consell Insular “s’ha de constituir en el termini d’un mes comptador a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei”.

Des d’UOB demanam que s’agilitzin al màxim els tràmits per a l’aprovació de la Llei, no només a fi de recuperar la composició inicial del Consell Escolar, sinó també per reflectir la correlació de forces sindicals que hi ha fa més d’un any.

Nota de premsa de la Conselleria:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2543471&coduo=7&lang=ca