CALENDARI ESCOLAR 2024-25

El dia 18 d’abril de 2024 es reuní el Ple del Consell Assessor del calendari escolar per al curs escolar 2024-2025.

Un cop més, UOB Ensenyament considera que l’Inici de curs a és precipitat per dues raons:

  1. S’ha de facilitar i afavorir l’adaptació als nous centres d’un allau de docents nouvinguts.
  2. A un context de canvi climàtic, i tenint present que el pla de climatització de centres no s’haurà, ni molt manco, completat, és inacceptable sotmetre alumnes i docents a les temperatures d’inicis de setembre, com també a les de finals de juny. La conclusió és que hi ha massa dies lectius. Fa massa temps que advertim sobre aquesta qüestió, el problema empitjora any rere any, i l’Administració roman insensible davant un problema greu per a la salut tant del personal docent com de l’alumnat.

Per aquestes raons, molt especialment la segona, UOB Ensenyament s’ha vist obligat a votar negativament la proposta de calendari escolar. El calendari s’ha aprovat per votació nominal.