La Conselleria prepara un Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a Educació

Pedro Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública. Foto: CAIB

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va informar durant la reunió d’ahir del Comitè Intercentres de Seguretat i Salut que s’està elaborant l’esborrany de Decret de creació d’un servei propi de Prevenció de Riscos Laborals per a Educació, que des d’UOB vam reclamar el passat 23 de març.

Per altra banda UOB s’incorporarà a la Comissió Paritària de Riscos Laborals, que es reunirà el proper divendres a la seu de Funció Pública. Aquesta Comissió està formada per representants dels sindicats i de l’Administració (un representant de la Direcció General de Funció Pública, un de la Conselleria d’Educació, un de la Conselleria de Salut, dos de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral –un per cada departament-), a
més del director general, Pedro Jiménez Ramírez, que n’és el President.