Suprimeix la Conselleria català i normalització lingüística?

El 8 d’agost advertírem que Català i normalització lingüística passaven a dependre de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sota direcció de Maria Francisca Alorda Villarrubias, i que el Servei encara no tenia responsable. El 4 de setembre denunciàvem que la Conselleria relegava la normalització del català dins el nou organigrama a un despatx sense titular.

Doncs bé, a dia d’avui la situació és encara pitjor. Aquest despatx (Cap de Serveis de Projectes Educatius), ha desaparegut. Hi trobam un nou “Servei de projectes lingüístics” que s’ocupa de llengües estrangeres, sense cap enllaç a l’ensenyament del català i amb les funcions en blanc. Estam ben arreglats si aquest és l’impuls que la Conselleria vol donar a la nostra llengua a l’escola. Queda per veure si el compromís anunciat pel director general de Planificació, Antoni Morante, d’implicar Inspecció Educativa en la promoció i suport a la normalització lingüística als centres, tirarà endavant, ara que el departament dirigit per Antoni Arbós ha passat a dependre directament del conseller March, o també acabarà com la processó de na Moixeta.