Reunió de la Comissió d’Acció Social d’Educació

Avui matí,  s’ha duit a terme la reunió presencial de la Comissió de Fons Social corresponent al mes de juliol sobre les d’ajudes i bestretes en concepte de prestació d’acció social per al professorat. La propera es fixarà per al setembre.

Ajudes i bestretes

  • S’han resolt les 209 ajudes per estudis presentades fins al 15 de juny, de les quals se n’han  resolt positivament  192. De les 36  sol.licituds d’ajudes per fills menors se n’han estimat positivament 34. Les denegacions han estat motivades per no complir algun dels requisits exigits (no cursar estudis oficials, repetició de curs, ingressos propis del fill/a superior a l’establert, etc.)
  • D’altra banda s’han aprovat les bestretes demandades, 6 d’ordinàries i 5 d’extraordinàries.

Sol·licituds

  • Recordam que actualment les sol·licituds d’ajudes es poden tramitar telemàticament o de manera presencial, excepció feta de les per fills discapacitats que just es poden demanar al registre físic. 
  • Es preveu que més endavant aquestes darreres també es puguin sol·licitar de manera telemàtica.
  • Un cop aixecat l’estat d’alarma no s’admeten sol·licituds per correu electrònic.

Terminis

  • Cal tenir present que en el cas de les ajudes per estudis el termini acaba el 15 de juliol.

En aquest enllaç podeu veure tota la informació relacionada amb les ajudes  http://www.caib.es/sites/fonssocial/ca/ajuda_per_estudis-28175/?campa=yes#