Procés d’adjudicació de destinacions provisionals

Tota la informació a:

Terminis per presentar sol·licituds:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:

  • Del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.

b) Els funcionaris docents en pràctiques:

  • Del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a
les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs
2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de
pacte:

  • Del 28 al 31 de juliol, ambdós inclosos