Adjudicacions: preguntes freqüents

CONVOCATÒRIA D’ADJUDICACIONS DEL CURS 2017-18

1) Quines places són les que surten a les llistes actualitzades de vacants publicades el 5/7/17?

Resposta. Totes les places vacants sense titular i les
substitucions previstes, a dia d’avui, per a tot el curs.

Les vacants (codi V) són places estructurals sense titular, és a dir, no
s’han adjudicat a cap funcionari de carrera com a destinació definitiva. 

2) Què significa el codi SV?

R. Substitució per motiu de vacant.

Són
places que es consideren vacants perquè, encara que tenguin titular, 
es preveu que aquest no l’ocupi en tot el curs escolar.

3) S’hi inclouen les places de pacte?

R. Sí. Si alguna plaça de pacte no apareix al llistat és perquè s’ha adjudicat a un funcionari de carrera en el concurs de trasllats. 

Podeu consultar les adjudicacions definitives del concurs de trasllats clicant AQUÍ.

4) El codi de cada plaça és el mateix que el de l’any passat?

R. No, es canvia cada
any. 

5) Per què enguany no apareixen les places de pacte identificades amb la lletra T?

R. L’any
passat era
l’any en què s’adjudicava el pacte i les places que s’havien definit de pacte es marcaren amb la lletra T. Ara ja és el darrer any del pacte i els
interins no poden optar a noves places de pacte, per això desapareix la T
i posen una V de vacant.

6) Només es publicarà aquesta llista de places a dia 5/7/17? Apareixeran noves places?

R. Es publicarà una altra llista de places després de les adjudicacions dels funcionaris de carrera (Vegeu preguntes 15 i 16).

De les places que apareguin en aquest segon llistat, les primeres que desapareixeran seran les que hagin seleccionat els opositors aprovats en pràctiques i, a continuació, les que s’adjudiquin als interins de pacte no desplaçats. Les que quedin seran les que estaran disponibles per a la resta d’interins. (Vegeu preguntes 15 i 16)

Pel que fa a la possibilitat de noves places, sí que pot haver-n’hi alguna de nova que els centres hagin detectat com a necessitat en el darrer moment i després de les adjudicacions als funcionaris de carrera. En tot cas, si s’hi afegissin noves places, seria en un nombre bastant reduït i es tractaria de Vacants sobrevingudes.

7) Què són les vacants sobrevingudes?

R.
Vacants que no són estructurals
i per tant no apareixen a les llistes. Es deuen a un augment de
quota del centre, per exemple perquè s’hi ha afegit un nou grup, o hi
ha hagut una jubilació després del més de juny, una defunció, etc. 

8) Un funcionari de carrera o en pràctiques pot seleccionar una plaça de pacte de les llistes?

R. Sí. Les places de pacte que no
s’adjudicaren a un funcionari de carrera en el concurs de trasllats, ara
podran ser seleccionades pels funcionaris de carrera titulars d’un lloc
de feina suprimit o desplaçats per manca d’horari, per un professor en
expectativa de destinació definitiva, per un professor que hagi demanat
el reingrés, per una comissió de serveis o per un opositor que hagi aprovat les oposicions.

9) Quins interins de pacte es consideren desplaçats?

R. Els
interins de pacte afectats per una de les causes de la resposta anterior, o pel
fet que el centre hagi modificat el perfil de la plaça afegint-hi
funcions que l’interí no pugui assumir per manca de titulació. (Vegeu el punt 16.1.2. de l’annex 1 de la convocatòria d’adjudicacions)

10) Com poden saber els interins de pacte si han estat desplaçats o no?

R. Abans de dia 21/7/17, la Conselleria publicarà un llistat especificant-ho, bastarà consultar-lo a la web de la D.G. de Personal Docent per saber la vostra situació. 

11) Qui i quan pot renunciar al pacte?

R. Pot renunciar-hi qualsevol interí de pacte tant si ha estat desplaçat com si no.

Entre els dies 21 i 23 romandrà obert un tràmit específic per a poder renunciar al pacte aquells qui ho desitgin. (Vegeu punt 16.3.1. de l’annex 1 de la convocatòria d’adjudicacions)

12) Els interins de pacte no desplaçats i que tampoc hi renunciïn, han de fer el tràmit de selecció de places?

R. No. Després que es tanqui el tràmit de renúncia al pacte i abans de publicar les llistes provisionals d’interins adjudicats, la Conselleria adjudicarà d’ofici els interins de pacte no desplaçats ni renunciants i publicarà una llista provisional d’aquestes adjudicacions per a la qual hi haurà un dia de reclamacions. (Vegeu punt 7.5. de l’annex 1 de la convocatòria d’adjudicacions)

13) Els interins de pacte desplaçats que no renunciïn al pacte, què han de tenir en compte a l’hora de seleccionar les places?

R. Aquests interins han de respectar unes instruccions concretes a l’hora de fer la selecció de places les quals hauran d’ordenar d’una manera concreta (Vegeu punt 16.2. de l’annex 1 de la convocatòria d’adjudicacions):

1r- totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa

2n- totes les places d’altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa

3r- totes les places d’altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa

4t- totes les places d’altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa

5è- les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries)

6è- totes les places a altres illes a jornada completa

7è- les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries)

14) Si un interí de pacte desplaçat decideix renunciar al pacte, haurà de respectar les condicions anterior?

R. No, simplement haurà de seguir les instruccions del punt 12. de l’annex 1 de la convocatòria d’adjudicacions com la resta d’interins.

15) En quin ordre s’adjudiquen les places als diferents col·lectius?

R. L’ordre d’adjudicació s’indica al punt 6 de l’annex 1 de la convocatòria d’adjudicacions i és el següent:

 1. comissions de serveis per formar d’equips directius.
 2. titulars d’un lloc de feina suprimit.
 3. titulars desplaçats per manca d’horari.
 4. professors en expectativa de destinació definitiva.
 5. professors que han sol·licitat l’ingrés.
 6. comissions de serveis per plans d’innovació.
 7. comissions de serveis per raons de servei en els centres.
 8. comissions de serveis per motius personals.
 9. comissions de serveis per motius personals de professors amb destinació a una altra comunitat autònoma.
 10. opositors aprovats que passen a ser funcionaris docents en pràctiques.
 11. interins de pacte no desplaçats.
 12. resta d’interins.

16) De totes aquestes adjudicacions, quines s’han fet i quan es faran les que manquin?

R. Els funcionaris de carrera fan la seva selecció de places els dies 6 i 7/7/17 (Vegeu punt 4.1. de l’annex 1 de la convocatòria d’adjudicacions). A continuació, es publicaran les seves llistes provisionals d’adjudicacions i, l’endemà, tendran 1 dia per a reclamacions (Vegeu punts 7.1. i 7.2. id.). Després de les reclamacions, es publicaran les seves llistes definitives (Vegeu punt 8. id.).

Els funcionaris en pràctiques després d’haver aprovat les oposicions, seleccionaran places els dies 23 i 24/7/17 (Vegeu punt 4.2. de l’annex 1 de la convocatòria d’adjudicacions). A continuació, llistes provisionals, reclamacions i adjudicacions (Vegeu punts 7.3., 7.4. i 8. id.).

Sobre els interins de pacte no desplaçats, vegeu la pregunta 11 i el punt 8. de l’annex 1 de la convocatòria d’adjudicacions.

La resta d’interins, seleccionaran plaça entre el 28 i el 31/7/17 (Vegeu punt 4.3. de l’annex 1 de la convocatòria d’adjudicacions), a continuació es publicaran les llistes provisionals (vegeu punt 7.7. id.), hi haurà 1 dia per a reclamacions (punt 7.8.) i, finalment, les llistes definitives d’adjudicacions (punt 8.)