Etiqueta: JPDnU de Menorca

Concentració a la Conselleria d’Educació de la JPDnU

Avui, dijous 16 de juny, UOB Ensenyament ha participat a la concentració convocada per la Junta de Personal Docent no Universitari (JPDnU) de Mallorca davant la seu de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, en protesta per l’actitud poc negociadora del conseller, el retrocés en drets laborals i, en general, la manca d’empatia cap a les necessitats i voluntat de la comunitat docent. La concentració s’ha fet sota una pancarta comuna i un manifest compartit en forma de decàleg per tots els sindicats representats a la JPDnU.

Han intervengut davant els mitjans de comunicació el president de la JPDnU i un representant de cada un dels sindicats que hi són representats. Per part d’UOB Ensenyament ha intervengut na Magdalena Salom, que ha posat de relleu que durant aquesta legislatura no s’ha avançat gens, fins a l’extrem de no arribar a recuperar tots els drets perduts arran de la crisi i les retallades del 2010-12, un procés que s’havia iniciat a inicis del 2016 i que en teoria era el punt de partida de la passada legislatura o, com a mínim, de la present.

De forma paral·lela a l’acte, els representants de les JPDnU de Menorca i d’Eivissa i Formentera, que han decidit adherir-se a la mobilització, han fet entrega del manifest amb el decàleg compartit a les respectives Delegacions Territorials d’Educació a la mateixa hora de la concentració a Mallorca.

Companys, companyes, és arribada l’hora de les mobilitzacions! Per a la unitat d’acció sindical! Per als nostres drets! Per a una educació pública, de qualitat i en català!

Reunions de les Juntes de Personal Docent de Menorca i d’Eivissa i Formentera amb Conselleria

 

Aquesta setmana han tingut lloc les reunions de la Junta de Personal Docent de Menorca i d’Eivissa i Formentera amb Conselleria per parlar de la situació actual i fer un seguiment d’alguns temes d’interès general. Han assistit els delegats sindicals representats de les diferents Juntes, la directora general de Personal Docent, Rafaela  Sánchez, el cap de departament de personal docent Manel Garcias, la cap de Provisió Maria Antònia Alzamora, Miquel Bujosa com a Cap de Servei d’Educació de Primària, Alberto Flores com a Cap de Servei d’Educació a Secundària

Els temes tractats han estat: Oposicions, Interins, Ràtios, proves PCR, Dotació de material com les FFP2, escenari B-semipresencialitat, congelació salarial del 2’9%, hores lectives i suports educatius. A continuació podeu llegir les demandes específiques que vam fer des de les diferents illes:

 • UOB segueix demanant que al procés d’oposicions es prioritzi la capacitat didàctica per donar més oportunitats a aquells professors que tenen més experiència docent. També, s’ha fet referència a la convocatòria i s’ha esmentat que les programacions s’han de fer pel curs que marca aquesta.
 • Hem demanat si els interins que fan més de 5’5 mesos cobraran l’estiu però encara no hem obtingut resposta. Ens emplacen a les properes Meses i reunions per tractar aquests i altres punts com el de poder triar places les a l’estiu i no haver d’escollir-les totes. 
 • Pel que fa a la dotació de material, no ens han sabut contestar si tots els centres han rebut la partida econòmica pertinent.
 • Hem recordat que reclamam que el funcionaris de carrera també disposin de l’opció de realitzar mitja jornada, sense que aquesta opció hagi d’estar supeditada a cura d’un fill menor, entre d’altres. 
 • Les proves PCR i altres temes relacionats amb la COVID-19 n’informarem properament ja que seran tractats amb profunditat demà divendres dia 4 de desembre a la MESA específica per tractar aquest tema.
 • També hem explicat que ahir va tenir lloc el Consell Escolar de Menorca on alumnat i representants de les diferents APIMAS avaluaven l’escenari B, altrament dit la semipresencialitat. Des del sindicat posam de manifest que la baixada de ràtios és acollida molt positivament tant per l’alumnat com per les famílies, que s’han adonat de la millora de l’atenció individualitzada i que no desistirem d’aquesta reivindicació històrica avalada des de la pràctica que ha suposat la situació excepcional de la pandèmia, i que és valorada ara més que mai per tota la comunitat educativa.
 • UOB ha denunciat la manca de suport a les aules especificant que no només ve donada perquè gran quantitat d’especialistes fan la funció de tutors sinó també perquè des del curs passat, a causa de la pandèmia, s’han deixat de diagnosticar molts casos. A més, orientadors tenen instruccions de no fer més avaluacions en la mesura del possible. Tot això ve agreujat pel fet que la diagnosi dels retards maduratius (NEE) necessiten informes de discapacitat de serveis depenents de l’IBSALUT, cosa que endarrereix considerablement la designació de nous casos. Resultat: absència de diagnosi de nous casos d’alumnat amb necessitat educatives especials que implica tant la reducció de suport a aquests infants i adolescents com la reducció de suport a les aules.
 • UOB, com a membre de la Junta de Personal Docent, la qual reclama el 2’9% a Funció Pública, ha recordat a la directora general de Personal Docent que en cap cas es tracta d’una proposta sinó de l’exigència d’un dret salarial ja aprovat del qual ja gaudeixen la resta de CA i que a la nostra comunitat ha estat confiscat.

La Junta de Personal Docent de Menorca continua amb la reclamació del 2%

Dimarts va tenir lloc el Plenari de la Junta de Personal Docent de Menorca, que està formada per tots els sindicats de l’ensenyament públic amb representació a la mesa sectorial on, finalment, es va aprovar una resolució de valoració de l’inici de curs  marcada per la pandèmia. A més a més, es van acordar una sèrie de propostes que es transmetran tant als centres educatius, com als mitjans i partits polítics. D’entre les propostes de millora, que podeu visualitzar en aquest enllaç de manera completa i que resumim tot seguit, destacam la reivindicació del cobrament de la pujada salarial del 2% que UOB ja va reclamar el mes d’agost (ho podeu veure aquí ) ja que, a hores d’ara, som l’única comunitat autònoma que no cobra aquest increment. És previst que a l’altra Comunitat Autònoma que faltava, Extremadura, els empleats públics percebran l’augment del 2% en les retribucions bàsiques i el complement de destinació a la nòmina del mes de desembre. Recordam que la gran majoria de propostes que podeu llegir resumides a continuació UOB ja les ha reivindicades en diversos moments:

 • Consolidar la baixada de ràtios als grups on s’hagi aconseguit de forma definitiva, a un màxim de 20 alumnes per aula a tots els nivells, per millorar la qualitat educativa.
 • Retorn a les funcions pròpies tant dels membres de l’equip de suport com del professorat especialista.
 • Dotació i posterior reposició suficient d’equips de protecció individual.
 • Habilitació d’espais suficients a tots els centres sense haver de renunciar a espais específics(laboratoris, gimnasos, menjadors…).
 • Promoure la gestió de cessió d’espais amb els Ajuntaments de cada municipi i informar dels espais cedits, tenint en compte la necessitat urgent de noves infraestructures educatives.
 • Reducció efectiva a 18h lectives a secundària i 23h lectives a primària com a màxim.
 • Reducció de jornada voluntària sense cap motiu justificat i llicència per interès personal també per interins i interines.
 • Mesures reals de conciliació de vida laboral i familiar cent per cent retribuïdes 
 • La no obligatorietat de posar totes les places al tràmit d’adjudicacions d’interins de l’estiu
 • Reducció i/o simplificació de les tasques burocràtiques del professorat.
 • Major inversió educativa per arribar al 5% del PIB a curt termini, per llavors anar consolidant la inversió fins arribar al 7% a llarg termini.
 • Compromís en la presa de decisions sobre educació: que siguin objecte de negociació i consens.
 • Pagament amb caràcter retroactiu del 2% de l’increment salarial pendent de tots els conceptes de la nòmina, aprovat el gener de 2020 a nivell estatal i que s’ha fet efectiu a tot l’Estat a excepció de les Illes Balears.
 • Revisió del concepte “contacte estret” que empra l’Administració.
 • Aplicació del “codi per confinament” per resoldre baixes per confinament remunerades al 100%.
 • Dotació al professorat dels mitjans tecnològics necessaris o d’un suplement econòmic per poder fer la feina que requereix un escenari B (semipresencial) o C (telemàtic).
 • Dotació de micròfons als docents que tinguin problemes de disfonies agreujades per l’ús de la mascareta.
 • Eliminar el sistema de marcatge.
 • Incloure als docents dins la normativa estatal vigent de teletreball, perquè no quedin sense protecció jurídica.
 • Que la Conselleria informi de quina manera farà front a l’increment de la demanda de places que s’ha produït a la Formació Professional.
 • Incrementar el nombre de places ofertes en el Màster de Formació de Professorat de la UIB.

El proper dimarts dia 10 es reunirà la Comissió Permanent de la JPD de Menorca per fer propostes sobre les accions a realitzar per aconseguir aquests objectius.

El plenari de la JPDnU de Menorca carrega contra la manca de voluntat negociadora de Martí March

Dimarts passat, 10 de març es va celebrar el Plenari de a Junta de Personal Docent de Menorca, en la qual es varen aprovar una sèrie de resolucions:Resolució sobre la falta de voluntat negociadora de la Conselleria d’Educació, Universitat i recerca

– Es decideix manifestar el malestar sobre aquesta presa de decisions unilateral. Un cas especialment rellevant va ser la Convocatòria de la borsa d’interins, que es va tirar endavant amb l’oposició de tots els sindicats representatius
donat que cap de les propostes  i demandes sindicals no s’acceptaren.

Rebuig a l’Avantprojecte de Llei d’educació a les Illes Balears

– S’acorda la resolució de rebuig 

UOB ha presentat dues esmenes, :

 • Incloure la consciència sobre la necessitat d’actuacions davant l’emergència climàtica, que no s’ha acceptat.
 • Afegir, en referència als principis generals, pedagògics i organitzatius (dins el respecte a la laïcitat de l’ensenyament) defensar una educació laica on les religions s’estudiïn com un fenomen històric i sociològic dins les Ciències Socials, que s’ha desestimat.

Resolució sobre augment salarial

– S’exigeix unànimement l’aplicació immediata de la pujada del 2% de les retribucions a tots els empleats públicsAQUÍ podeu trobar la posició pública d’UOB Ensenyament sobre la qüestió.Retirada del sistema de marcatge

– S’acorda tornar a reclamar unànimement retirar la imposició del sistema de marcatge i la tornada al sistema anterior a les instruccions de dia 2 de juliol.

Resolució sobre els romanents dels centres

 • L’aturada del projecte del nou CIFP al quarters d’Es Castell fins que no es faci un vertader estudi del mapa escolar de l’illa
 • El diàleg amb la comunitat educativa pel que fa a la ubicació del nou CIFP

Resolució d’adhesió al manifest en suport de la llengua catalana– Es decideix per majoria aprovar la resolució de suport al català com a llengua vehicular i d’aprenentatge al sistema educatiu de les Illes Balears

Podreu trobar AQUÍ els esborranys de les diferents resolucions.

UOB insta les Juntes de Personal a rebutjar la liquidació de les competències educatives

Des d’Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, hem reclamat a les Juntes de Personal Docent Universitari de Mallorca, Menorca i Pitiüses que es dugui a votació una moció de rebuig a la pretensió de PP i Vox d’eliminar les competències en Educació i tornar-les a Madrid, com en temps d’en Franco, cosa que suposaria desplaçaments d’interins de les Balears a la península i viceversa, oposicions úniques a Madrid, la liquidació de l’escola en català i els currículums propis, la potestat de crear (o no) places docents i fer noves escoles (o no) en mans del Ministerio, etc. etc.

Com ja vam anunciar en el seu moment, també hem proposat al Consell Escolar de les Illes Balears que dugui a votació del plenari una moció en el mateix sentit, i a la Conselleria que condemni les intencions de l’extrema dreta.