Etiqueta: Pressuposts

UOB insisteix que el pressupost per Educació és insuficient

 

Ahir horabaixa va tenir lloc la sessió telemàtica del Ple del Consell Escolar de les Illes Balears, amb la intervenció del conseller Martí March per informar el CEIB de l’execució del pressupost de l’exercici anterior (2020).

El conseller va començar la seva intervenció explicant que aquest pressupost estava condicionat per la Covid-19, passant a detallar seguidament els diferents capítols i anunciant que la Conselleria d’Educació havia executat tot el pressupost. En alguns capítols s’ha incrementat el pressupost per despeses relacionades amb la Covid (personal, ensenyament concertat, aules prefabricades, neteja…) i en altres s’ha gastat menys del que hi havia pressupostat degut a la pandèmia (transport, menjador, oposicions, edificis, formació…).

Sense tenir en compte aquest pressupost, que s’ha vist incrementat pel fons Covid i per fons propis, UOB ha insistit al conseller que el pressupost per Educació és insuficient perquè seguim estant per davall de la mitjana de l’Estat espanyol. Aquest curs, malgrat les dificultats viscudes als centres, els desdoblaments dels grups han permès treballar amb unes ràtios ideals en molts casos, fet que el professorat valora de forma molt positiva, per la qual cosa UOB reclama a Martí March que es prengui seriosament en consideració la importància de les ràtios.

Aprofitant l’assistència del Secretari general, Tomeu Barceló, férem la consulta sobre la vaccinació del docents que no han estat citats a dia d’avui. Des de la Secretaria general s’ha enviat un missatge a través del Gestib en el qual s’informa que les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a secretarigeneral@sgtedu.caib.es on han d’incloure les dades següents: nom i llinatges, centre, data de naixement, categoria professional o cos, telèfon de contacte i el número del DNI o NIE. Es comprovarà si a la Conselleria de Salut tenen les seves dades. En cas afirmatiu no rebran resposta i tothom serà citat quan es reprengui la vaccinació.

Així mateix, UOB va demanar al conseller si ens podia avançar informació sobre l’escenari previst per al curs 21-22. Va deixar clar que no seria un curs totalment normal: seguirem amb les mascaretes, la ventilació dels espais i els protocols de neteja. El tema de les distàncies s’ha de posar damunt la taula i, sobretot, es vol aconseguir la presencialitat completa a secundària. La idea és tenir-ho tot enllestit el mes de juliol.

El president del CEIB, Pere Carrió, va convidar el conseller a una altra reunió el proper mes de maig, per explicar amb més detall les previsions de cara a l’organització del proper curs.

Ple del CEIB: presentació pressupost 2021

 

Ahir al capvespre, va tenir lloc la primera reunió del CEIB d’aquest curs de forma telemàtica, amb una durada aproximada de tres hores, de les quals, més d’una hora es va dedicar a la presentació del pressupost de la Conselleria d’Educació per a l’exercici del 2021 per part del conseller Martí March. Si en voleu conèixer els detalls entrau a aquest enllaç: https://bit.ly/37jxMJb

Martí March va manifestar -com estava cantat- que estava satisfet d’aquest pressupost i va insistir que era un pressupost marcat per la COVID-19 per donar una resposta socialdemòcrata a la situació (era la millor forma de preparar-se pel que li vendria després) i seguir apostant per les polítiques de qualitat i equitat. En línies generals aquests són els àmbits als quals es destinaran les diferents partides pressupostàries:

– Necessitats derivades de la COVID

– Major inclusió de tot l’alumnat

– Més professors i places d’oposicions

– Increment per a l’educació de 0-3 anys

– Ajuts de menjador i increment del nombre de monitors

– Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)

– Professionals tècnics sociocomunitaris (PTSC)

– Especialistes en pedagogia terapèutica i audició i llenguatge 

– Reforç de la digitalització

– Finançament de llibres de text i material didàctic

– Millora de les infraestructures educatives

– L’organització de les PBAU

– Millora de l’oferta d’FP

– L’aportació econòmica a la UIB: estudis oficials, personal docent i investigador, matrícules, infraestructures i inversió en R+D 

– Defensa dels drets lingüístics i dinamització de l’ús del català

– Consolidació dels ensenyaments artístics superiors

Després de la intervenció del conseller i en el torn obert de paraules, on també participaren els diferents directors generals, UOB va manifestar la seva sorpresa davant la insistència del conseller que hi havia hagut un increment en totes les partides, comparant aquest pressupost amb els d’altres legislatures governades per l’oposició: «una política educativa mai vista a l’estat espanyol» (paraules textuals de la seva intervenció a la comissió del Parlament). En el seu torn, la portaveu de UOB va recalcar que a l’hora que es parla d’increment, s’ha de recordar l’allau migratòria que hem tengut a les illes aquests darrers anys, que fa que aquest augment no sigui tan significatiu com volen suposar. Per altra banda, va explicar que allò que interessa és avançar, no tornar al passat, per tant, un increment en el pressupost és la normalitat.

UOB no va voler deixar passar l’oportunitat per expressar en veu alta i amb rotunditat el seu malestar per la congelació salarial dels funcionaris públics del govern, una autèntica contradicció amb les paraules de Martí March apuntant a l’esforç impressionant de docents i equips directius.

Vàrem insistir també en que no poden justificar aquest despropòsit amb la frase repetida pel conseller a la reunió «no és una situació normal» perquè, com ja és sabut, les intencions venien d’abans de la crisi sanitària. Ni tampoc cobrir-se les espatlles al.ludint a la pressuposada «solidaritat» del nostre col.lectiu, recordant als presents que si hi ha persones solidàries en la seva tasca del dia a dia, aquestes són els docents i els sanitaris, sense desmerèixer ningú.

Per acabar, es va instar el conseller a comunicar a la presidenta el nostre malestar i a posar aviat fil a l’agulla negociant amb els sindicats la calendarització del cobrament de l’increment corresponent.

Davant aquestes intervencions, ja esperades segons el mateix conseller, aquest només va respondre que era un acord de govern i que no hi volia entrar per acabar admetent que «no tenim el finançament adequat».

– Detallam aquí les principals línies d’actuació previstes en el Pla d’Infraestructures per si són del vostre interès:

  • Ampliacions: CEIP Escola Nova de Porreres, CEIP Punta de n’Amer, CEIP Sa Torre, CEIP Montaura, CEIP Sant Miquel, CEIP Simó Ballester, CEIP Ses Comes, CEIP Rosa dels Vents,  CIFP Pau Casesnoves, IES Porto Cristo i IES Isidor Macabich.
  • Nous centres: CEIP Caimari, CEIP Campos, CEIP Can Picafort, CEIP Inca, CEIP Palma B i CIFP Ciutadella.
  • Construcció dels gimnasos dels CEIP Puig d’en Valls, Pere Cerdà, Joan Mas i Verd, Xaloc i Na Penyal.