Mesa sectorial: instruccions i mesures per al curs 2021-2022

Ahir dematí els diferents sindicats d’educació estàvem convocats a una Mesa Sectorial per videoconferència, amb l’assistència del conseller, per parlar de les instruccions per a l’organització del curs 2021-2022.

Martí March, després d’alabar la feina feta durant aquest curs, va advertir que el virus encara el tenim aquí i no podem baixar la guàrdia: s’estima més pecar de prudència.

Antoni Morante va explicar que s’han intentat millorar algunes qüestions pedagògiques sobretot pel que fa a l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials i va anunciar algunes de les novetats més significatives com són la intenció d’avançar en la màxima presencialitat o el fet de no haver de mantenir una distància estricta dins el grup estable, a infantil, primària i educació especial.

En relació a la ventilació dels espais va anunciar que està previst dotar els centres d’una quantitat d’aparells de control d’aire interior, filtres HEPA, que permeti tenir-ne un cada dues aules.

Va informar que faran una modificació a aquesta resolució que permetrà, a través d’una instrucció dirigida als centres educatius, adequar aquests protocols en qualsevol moment al que diguin les autoritats sanitàries. Antoni Morante, a mode d’exemple, va dir que si les autoritats permetien no dur mascaretes als exteriors, els protocols a l’escola s’adaptarien a aquesta circumstància, especialment a partir de 1r de primària fins a 6è. 

Aquesta mesura permetria canviar els protocols en funció de la situació sanitària tal i com UOB va demanar en les seves intervencions. De totes maneres, per tal que no hi hagués confusions, el director general va aclarir que l’ús de la mascareta seguia igual

Consideram que tot i tenir present un grau d’incertesa, és obvi que la situació no és la mateixa del curs passat i està previst que vagi millorant, per tant, les mesures, i entre elles l’ús de les mascaretes, també han d’anar canviant.

En aquestes instruccions es plantegen dos escenaris en funció del nivell d’alerta de cada territori:

  • Nova normalitat (nivells d’alerta entre 0 i 2): ventilació creuada, ús de la masquereta, higiene de mans d’acord amb els protocols plicats fins ara, i distància entre persones d’1,2 metres.
  • Nivells d’alerta 3 i 4: el mateix que amb els nivells d’alerta 0-2 amb la diferència de què s’incrementa la distància a 1,5 metres a partir de 3r d’ESO, on, previ informe favorable, es podria passar a un escenari de semipresencialitat.

Pel que fa a les ràtios dels grups seran les establertes a cada etapa, anteriors a la pandèmia, fet que UOB lamenta i així ho va manifestar. En primer lloc perquè s’ha posat de manifest que les ràtios són un factor primordial per a la millora de la qualitat educativa i en segon lloc perquè haver de seguir els mateixos protocols sanitaris del present curs amb molts més alumnes serà molt complicat.

El director general Antoni Morante va dir que és impossible mantenir les ràtios del curs actual en una situació de normalitat (presencialitat, especialistes desenvolupant les seves funcions sense exercir de tutors, etc.). Des d’UOB Ensenyament vàrem assenyalar que si una cosa ha demostrat aquest curs, és que res no és impossible. Per ventura no es podrà arribar a l’objectiu de les ràtios d’aquest curs, però s’ha de treballar perquè així sigui.

En l’organització dels centres es podrà establir un sistema de cotutories, de manera que cada un dels docents del centre, siguin o no tutors/es, pugui assumir la tutoria d’un grup reduït d’alumnes. Si s’opta per aquest model, el seguiment personal d’alguns grups recaurà en especialistes o professors/es de suport, no s’augmentarà la quota de professorat per aquest fi.

El conseller va dir, amb matisos, que l’objectiu és mantenir la quota d’aquest darrer curs. Des d’UOB Ensenyament vàrem contestar que quedam a l’espera de veure com es plantejarà aquesta circumstància d’importància capital en la propera MSE de criteris de quota.

Trobam també que aquesta mesa s’hauria d’haver celebrat abans que la MSE per planificar aquest curs. 

Enllaçant amb la quota de professorat UOB ha fet palesa la seva preocupació perquè no es tornin a repetir les condicions d’aquest curs que tancam, amb mestres fent funcions que no els pertoquen, altres doblant la tasca per atendre la semipresencialitat, amb alumnes amb necessitats sense la dedicació que requereixen i en moltes ocasions amb jornades de docència carregades sense tenir temps per alenar. 

Si un dels objectius per al proper curs és crear entorns saludables i segurs, física i emocionalment, ho hem de fer pensant en l’alumnat però també en el professorat.