Concurs de trasllats: novetats del tràmit telemàtic

NOTA: El procés que s’explica a continuació es preveu que es pengi a la web dilluns o dimarts. Prèviament miraran de penjar un accés al tràmit dins la web de la Direcció General de Personal perquè es pugui consultar. Ara mateix només podem traslladar-vos les explicacions que ens han donat avui dematí els tècnics informàtics de la Conselleria. Recordam que el tràmit és del 30 d’octubre al 20 de novembre.

 

La principal novetat del procés és que es podrà veure el barem abans, dins el Portal del Personal, i també dins el tràmit.

Dins el Portal del Personal apareixerà un Accés al full de barem on hi constarà la formació permanent amb els cursos i la puntuació. Si heu superat el màxim de 6 punts
de formació no cal que aporteu més cursos perquè tanmateix no computen.
Als funcionaris en pràctiques només se’ls compta la nota d’oposicions.

PANTALLES DEL TRÀMIT TELEMÀTIC:

S’hi ha d’entrar des del Portal del Personal amb usuari i contrasenya.

 1. Dades personals.
 2. Dades de destinació.
 3. Modalitat
  de concurs. Superada aquesta pantalla queden registrades les dades per a
  una posterior recuperació i finalització, si cal.
 4. Assistent del tràmit, on torna a aparèixer el barem.
 5. Compromís, on haureu de dir si estau d’acord amb la baremació o no. Si clicau que no, quedarà com un pre-registre.
 6. Preferències de destí: especialitat, centre i localitat. Hi haurà una opció “mapa” per seleccionar localitat, barriades, etc.
 7. Política de privacitat.
 8. Resum.
 9. Obtenció de PDF.

Places de PT a aules UEECO:

 • Es poden demanar places de primària i secundària, amb codis diferents.
 • Els funcionaris en pràctiques no estan obligats a seleccionar-les.
 • Les places actualment ocupades per tutors no surten a l’oferta.