UOB demana que els nous inspectors vetllin per la qualitat educativa i l’ensenyament en català

Avui dematí també ha tingut lloc a la Conselleria la Mesa Sectorial d’Educació extraordinària per analitzar l’esborrany de convocatòria de concurs de mèrits per proveir places accidentals d’Inspecció Educativa. Ha estat presidida per la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i pel nou cap d’Inspecció Educativa, Antoni Arbós Grimalt.

L’esborrany planteja l’adjudicació de places mitjançant concurs de mèrits per al proper curs com una mesura excepcional i d’urgència, atès que actualment hi ha 9 inspectors disponibles (7 a Mallorca i 2 a Eivissa) d’una plantilla de 29 efectius, i preveu la convocatòria d’un concurs oposició per a l’any 2016. Les places del concurs de mèrits cessaran el 31 de juliol de 2016.

El cap d’Inspecció ha fet un repàs històric dels motius que han duit a la situació actual de desmantellament del servei d’Inspecció, així com de les sentències del TSJB que han invalidat el darrer procés d’adjudicació de places.

L’esborrany proposa l’oferta de places següent:

  • Mallorca: 11
  • Eivissa-Formentera: 1
  • Menorca: 2

Els representants d’UOB hem demanat per què només es cobriran aquestes 14 places, que sumades a les 9 que ja hi ha fan un total de 23, quan la plantilla és de 29. El cap d’Inspecció ha contestat que és per motius de pressupost i que considera que amb 23 inspectors es cobreixen les necessitats, amb 4 per demarcació a Mallorca, 3 a Menorca i 4 a les Pitiüses. Hem demanat que es cobreixi el total de la plantilla prevista i que en tot cas la xifra de 29 s’assoleixi quan es faci el concurs oposició, sigui amb càrrecs definitius o accidentals.

També hem demanat que la Comissió de Selecció, a l’hora de valorar els projectes presentats pels aspirants, tinguin en compte el compromís d’implicar-se amb els centres i de vetllar per la qualitat educativa, mitjançant la inspecció i avaluació d’espais, mitjans materials i plantilla docent, i la comprovació que es compleix la normativa de condicions de feina, per exemple pel que fa al màxim d’alumnes per aula o les temperatures màximes i mínimes.

Igualment ens hem referit a les paraules del director general de Planificació, Antoni Morante, a la reunió d’ahir del conseller amb els representants d’UOB, que es va comprometre a traslladar al servei d’Inspecció la funció d’assessorar i aportar recursos als centres per a la millora i ampliació de l’ensenyament en català. Hem demanat que això també sigui tingut en compte en el procés de Selecció.

La directora general ha explicat que les vacants docents
sobrevingudes, resultants de l’adjudicació de places d’inspector a
través d’aquest concurs, així com altres procedents del nomenament
d’assessors del CEP o de camps d’aprenentatge, es publicaran entre el 15
i el 20 de setembre degudament justificades.

Pel que fa a la baremació, s’ha produït un debat que ha tingut com a resultat la decisió d’eliminar el requisit d’una puntuació mínima de 2,5 punts per superar la fase de Projecte i Entrevista.