Es publica al BOIB l’eliminació de la preferència de titulació lingüística

El BOIB d’avui publica la modificació de les bases generals i de la convocatòria d’interins, per la qual s’elimina la preferència de la titulació de llengües estrangeres a l’adjudicació de places.

Bases generals:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10348/568498/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Convocatòria

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10348/568490/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce