Les oposicions a inspector prioritzaran la resolució de problemes als centres

Inspecció Educativa vol potenciar un model d’inspecció més pràctic i dirigit a resoldre problemes als centres. Segons va explicar a la Mesa Sectorial de divendres passat el cap d’Inspecció Educativa, Antoni Arbós, la primera de les proves de la pròxima convocatòria d’oposicions consistirà en la resolució d’un cas pràctic d’aplicació directa a un centre. Això situaria el departament en la
línia de la majoria de comunitats autònomes, ja que les oposicions amb perfil teòric
només es mantenen a comunitats com Madrid o Galícia.

Cal recordar que el passat mes d’octubre, arran de la selecció d’inspectors accidentals, des d’UOB alertàrem que els nous inspectors eren seleccionats amb base a un perfil altament teòric, amb el conseqüent perill que aquest departament continuàs reclòs en un món endogàmic i allunyat dels problemes
quotidians dels centres.

Es preveu que la convocatòria d’oposicions aparegui al BOIB el febrer, un cop s’hagi publicat l’oferta pública
d’ocupació i el Govern n’aprovi les taxes. La Conselleria en penjarà l’esborrany a la web en dies pròxims per tal que els aspirants puguin començar
a preparar-se al més aviat possible. 

Els aspirants seleccionats seran nomenats funcionaris en pràctiques del Departament d’Inspecció Educativa, llevat d’aquells que ara exerceixen d’inspectors accidentals, que en queden exempts.

A la pregunta de UOB sobre per què només es trauran a concurs 23 places si la plantilla és de 29, el Cap d’Inspecció Educativa explicà que es volen deixar places vacants per poder convocar unes segones oposicions i que, mentrestant, seran cobertes per interins els quals, en principi, serien seleccionats mitjançant un concurs de mèrits sense entrevista.

Les
23 places s’adjudicaran per ordre de puntuació entre els aspirants que
hagin superat el procés, els quals opten a totes les places
independentment de l’illa ja que s’oposita a l’àmbit general de les Illes Balears.

Des d’UOB Ensenyament tornàrem a demanar la intervenció d’Inspecció Educativa en el seguiment dels projectes lingüístics i l’ensenyament del català, tal com ho disposa la llei.

Sobre les oposicions a altres cossos docents de 2017, la Directora General de Personal Docent indicà que abans del setembre
de 2016 tenen la intenció d’anunciar per a quines especialitats docents es
convocaran.