Reconeixement de competències professionals i curs de formació específica per avaluar-les

El BOIB núm. 182 de 15/12/15, publica l’anunci del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) convocant el Curs de formació específica per obtenir l’habilitació d’assessors i avaluadors en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i aprenentatges no formals.

Aquest anunci suposa, a més, que l’IQPIB es prepara per a futures convocatòries d’acreditació de competències professionals, fet que interessa especialment a aquells professionals que, havent desenvolupat una activitat laboral, careixen d’una titulació que acrediti aquests coneixements adquirits de manera pràctica en el seu àmbit laboral. Trobareu tota la informació que aquests professionals necessiten a la web sobre experiència professional.

Pel que fa al curs de FORMACIÓ ESPECÍFICA per a assessors i avaluadors, aquest s’adreça als següents col·lectius:

 • Professorat del sistema educatiu de cicles formatius de FP
 • Formadors especialitzats en unitats de competències que no pertanyin al sistema educatiu
 • Professionals experts del món productiu (no formadors)

Termini de presentació de sol·licituds i calendari:

 • 14-19/12/15 -presentació de les sol·licituds
 • 7/01/16 -publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos
 • 8 a 12/01/16 -termini per esmenar les causes d’exclusió
 • 14/01/16 -publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos
 • 18/01/16 a 18/3/16 -desenvolupament del curs, que tendrà una durada de 50 hores de formació a distància, incloses dues sessions presencials.

Podreu consultar les llistes a la web que teniu més avall i des d’on es realitza la sol·licitud.

La inscripció consta de dues parts:

 1. Procés telemàtic a la web http://experienciaprofessional-ib.caib.es/cursos.html 
 2. Lliurament a l’IQPIB, en el termini establert, de la documentació justificativa dels requisits.

Els requisits per participar al curs són:

 • Tenir una experiència d’almenys quatre anys relacionada amb les unitats de competència objecte d’aquesta convocatòria, reconeguda i demostrable en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Tenir una acreditació (títol oficial) com a mínim del mateix nivell de la qualificació professional de referència
 • Disposar dels coneixemnts bàsics com a usuari de l’entorn de foramció a distància Moodle i d’una adreça de correu electrònic vàlida

El curs compta amb 100 places per a participants, distribuïdes entre diferents famílies professionals com ara:

 • Administració, gestió i direcció
 • Activitats fisicoesportives i socorrisme
 • Comerç
 • Informàtica i comunicacions
 • Imatge personal
 • Instal·lacions i manteniment diversos
 • Hoteleria i restauració
 • Educació Infantil
 • Formació per a l’ocupació
 • Sanitat
 • Embarcacions esportives
 • Vehicles

Podeu consultar les bases completes del curs AQUÍ