Plantilles curs 2016-2017

La Conselleria presentà
a la Mesa Sectorial de divendres passat les plantilles per al pròxim curs, en l’elaboració de les quals han
participat els departaments de Planificació i de Personal Docent, Inspecció Educativa i els directors dels centres; col·laboració que, segons la Directora General Rafaela Sánchez, és la primera vegada que es produeix.

Segons la Conselleria, 250 places han passat de ser de quota a augmentar les noves plantilles,
cosa que suposa que Primària compti amb un 91,2% de plantilla
consolidada mentre que Secundària se situa al 80% del total de la quota.

D’aquestes places consolidades, 93 ho han estat a primària, 106 a secundària i 51 als altres cossos.

En els equips de suport s’han desbloquejat 53 places i, a Primària, 27 places de suport han deixat de ser itinerants per passar a ser de plantilla.

Pel que fa als altres cossos,
l’augment de plantilla s’ha repartit amb un 40% a Secundària i un 20% a
FP, EOI, Conservatori, Escoles d’Art i Mestres de taller.

Les funcions que més creació de places han experimentat
són Anglès, Informàtica, Orientació, Matemàtiques, Educació física, Català i Castellà a Secundària i PT i AL a Primària. Segons la Conselleria, amb aquesta generació de places es pot assegurar que pràcticament el 50% del professorat en expectativa obtendrà una destinació definitiva.

S’ha explicat, a més, que només s’han bloquejat places a centres que han perdut alumnat i que als centres diferents a CEIP i IES,
que tenen els criteris de plantilla encara pendents d’elaboració, s’han
consolidat les places que duen quatre anys habilitades.

Respecte a la vintena de places d’Informàtica
creades a Secundària, es comptabilitzen com a plantilla les que fa
quatre anys que són de quota, altres de centres que imparteixen Cicles
formatius d’Informàtica i altres a petició dels centres.

Sobre el model d’Orientació a Primària, la Directora General ha indicat que Innovació està treballant en el disseny d’un nou model de cara al curs 2016-17, que la Conselleria pretén consultar amb els orientadors durant el mes
de febrer. Aquest canvi de model aniria encaminat a aconseguir que tots
els membres de l’equip d’Orientació puguin realitzar totes les tasques de
suport necessàries sense la divisió de funcions que actualment es
produeix entre les diferents especialitats orientadores.

Les plantilles es publicaran al BOIB la primera quinzena de gener.

Nota de premsa del Govern:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2528694&coduo=7&lang=ca