El Govern atribueix l’ajornament de la carrera professional a les imposicions de l’estat espanyol

El Govern afirma que l’ajornament de la carrera professional, i de rebot els sexennis, és conseqüència de les retallades i limitacions del dèficit imposades des de Madrid. Així ho diu la resolució que s’ha publicat al BOIB:

  • “La situació de la Hisenda autonòmica, tanmateix, no permet ara com ara atendre totes les despeses públiques en els termes exigits per la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i pels objectius d’estabilitat i de deute imposats, recentment, pel Govern de la Nació.”

Les mesures econòmiques draconianes dictades pel govern espanyol s’afeixen a la manca de finançament estatal, que acaba repercutint a les inversions en ensenyament, sanitat, infraestructures i qualitat de vida en general. Davant això només es pot actuar de dues maneres: amb valentia o amb covardia. Esperam que aquest Govern, com qualsevol altre que pugui sorgir de les urnes, planti cara i exigeixi el que és nostre. El que no podem consentir de cap manera és que es resigni a gestionar submisament les quatre engrunes que ens deixa l’estat espanyol després de quedar-se amb el 48% dels nostres imposts.