Etiqueta: Fons social

Fons social: rebem a tort i a dret!

Si no vols brou, dues tasses! A l’incompliment de Funció Pública de convocar una Mesa general per actualitzar el Decret de fons social docent, rematat pel menfotisme de Conselleria d’Educació i el silenci de la resta de sindicats, ara cal afegir un nou greuge: des del mes de setembre els ajuts concedits cotitzen a Hisenda, com tots els ingressos en nòmina. Aquesta mesura ha fet que alguns sol·licitants fins i tot decideixin renunciar als ajuts perquè els suposa passar a un tram d’IRPF superior i no els surt a compte. Idò!

Pel que fa a les peticions, els tècnics del Servei insisteixen que comprovem que aportam tota la documentació, perquè si en falta ho han de notificar a l’interessat per correu certificat i s’endarrereix molt tot el procés.

Fons social: UOB no callarà ni aturarà!

Protesta davant Funció Pública (14 de maig de 2018)

Circular 103/2018

A la comissió del Fons social d’avui dematí UOB ha fet constar en acta que instam la Conselleria d’Educació a exigir a la Direcció General de Funció Pública una mesa general per tractar l’actualització del decret del Fons social docent i l’equiparació amb sanitat i serveis generals.

Recordem que, com ja vam denunciar, a la mesa general del passat 12 de juliol no es va tractar aquesta qüestió, en contra del compromís verbal comunicat el 22 de juny a Personal Docent pel director general de Funció Pública, Pedro J. Jiménez Ramírez, i amb el silenci dels sindicats UGT, CCOO, i STEI, que tenen representants del sector docent a la mesa com es pot veure a la
foto següent:

FOTO (CAIB): Mesa general de Funció Pública de 12 de juliol de 2018

Vegeu AQUÍ, una vegada més, tot el que ens perdem per culpa de la inacció de l’administració i
l’aquiescència dels sindicats UGT, CCOO i STEI, juntament amb CSI-F,
SIMEBAL i FSES.

Segons s’ha informat a la comissió, Personal docent ha rebut escrits de protesta per la no inclusió dels cicles de grau superior de FP a les ajudes per estudis, un dels motius pels quals és imprescindible l’actualització del decret de 2002. Com ja hem denunciat, aquest Govern ha pres els docents per l’ase dels cops i UOB no pensa callar ni aturar.

Pel que fa a la comissió d’avui, s’han aprovat 14 bestretes ordinàries, 15 extraordinàries, a més d’ajudes per a l’atenció a la discapacitat, per als fills menors de 18 anys i d’estudis al personal i fills de la comunitat autònoma

Personal docent recomana que les sol·licituds no es registrin a les oficines dels centres educatius, perquè no són registres oficials i pel perill que no arribin a temps, i que es duguin als registres que podeu veure aquí:

També es poden dur a les oficines de correus i pel que fa als ajuntaments cal tenir present que n’hi ha que no tenen conveni amb la Conselleria per fer el tràmit.

Fons social: continua la presa de pèl!

A la mesa general del passat 12 de juliol no es va tractar l’actualització del decret de fons social del personal docent, en contra del compromís verbal comunicat el 22 de juny a Personal Docent pel director general de Funció Pública, Pedro J. Jiménez Ramírez (a la foto devora la consellera d’Hisenda, Catalina Cladera).

Com ens temíem, l’anunci de dur la proposta de modificació a la mesa general, en lloc de treure un esborrany de nou decret juntament amb Educació com estava previst, no ha estat més que una nova maniobra dilatòria per evitar l’equiparació dels drets dels docents amb el personal de sanitat i serveis generals.

Per curar-nos en salut, quan Personal docent anuncià en mesa sectorial la convocatòria de la mesa mesa general, el 10 de juliol, vam registrar una petició perquè s’incorporàs a l’ordre del dia el fons social docent. Per tant Funció Pública no pot al·legar “oblit”.

Crida l’atenció el silenci dels sindicats UGT, CCOO, i STEI, amb representats del sector docent a la mesa tal com es pot veure a la foto. Podeu estar segurs que si UOB tingués presència en aquest organisme les coses haurien anat d’una altra manera!

Recordam AQUÍ tot el que ens perdem per culpa de la inacció de l’administració i l’aquiescència dels sindicats UGT, CCOO i STEI, juntament amb CSI-F, SIMEBAL i FSES.

 UH, 15 de maig de 2018

Funció Pública ara diu que durà el Fons social docent a la Mesa general

Després de les entrevistes d’ahir d’UOB amb el director de Funció Pública, Pedro J. Jiménez Ramírez, i la directora general de Personal Docent, la Conselleria d’Educació ens va informar que Funció Pública traslladarà finalment a la Mesa general de negociació la modificació del Fons social docent.

Segons ens va dir el sr. Jiménez, no li constava haver rebut cap petició oficial d’Educació i tal vegada “s’havia perdut”. Des d’Educació, en canvi, ens diuen que després de la mesa sectorial de febrer es va comunicar oficialment la proposta de modificació, tal com havien acordat amb Funció Pública. La qüestió és que UOB ha hagut d’intervenir per desencallar mínimament el procés.

El pas per la Mesa general no entrava dins el pla, atès que Educació havia dit que Funció Pública elaboraria l’esborrany del nou Decret a partir de les propostes aprovades a la Mesa sectorial. El sr. Jiménez, en canvi, sosté que la redacció del text no correspon al seu departament sinó a Educació. Des d’UOB exigim que s’acabi aquest vodevil i que el Govern compleixi allò acordat a la mesa de negociació.

Caldrà vigilar que la convocatòria d’aquesta Mesa no es converteixi en una nova maniobra dilatòria i ja hem demanat a Funció Pública que ens informin de la data prevista. Quan tingui lloc, per altra banda, veurem si els sindicats majoritaris que hi participen mantenen l’acord unànime de la Mesa sectorial d’Educació o s’avenen a rebaixes i retallades.

Continua el menyspreu de Funció Pública als docents. Demanam entrevista al director general

 

Quatre mesos després continua el silenci total i absolut de Funció Pública davant la petició d’un nou decret de Fons social, petició que la Conselleria d’Educació va presentar el mes de febrer i va repetir l’abril arran del nostre requeriment. Continuam també sense resposta de Funció Pública a la  reclamació que vam fer de l’esborrany de nou decret, registrada l’11 de maig.

Si el 14 de maig ja vam denunciar el tracte infame dispensat als docents per part dels responsables de Funció Pública, a la reunió mensual de la comissió del Fons social d’avui dematí Personal Docent ha contestat, a preguntes nostres, que no hi ha cap novetat al respecte i que no poden fer cap interpretació del silenci per part de Funció Pública. O sigui que callada per resposta per una banda, i passivitat i menfotisme per l’altra!

Davant aquest tracte del tot inadmissible, hem sol·licitat una entrevista al director general de Funció Pública, D. Pedro Jiménez Ramírez perquè com a mínim ens informi de les intencions del seu departament sobre aquest assumpte.

Pel que fa als ajuts del decret vigent i retallat, avui s’han aprovat diverses bestretes ordinàries i extraordinàries, ajudes per als fills menors de 18 anys i ajudes d’estudis al personal i fills de la comunitat autònoma.

Fons social: continua la presa de pèl!

 Diari Última Hora, 15.5.2018

Si ahir vam denunciar que Funció Pública no dóna senyals de vida d’ençà que fa tres mesos la mesa sectorial va acordar les modificacions a fer al decret d’ajudes de 2002, l’Administració no ha aportat cap novetat al respecte a la reunió de maig de la comissió del Fons social. Recordem que a la comissió d’abril la Conselleria va recollir la nostra petició de requerir a Funció Pública l’esborrany del nou decret, que va comptar amb el suport de la resta de sindicats.

Pel que fa als ajuts del decret vigent i retallat s’han aprovat:

 • Deu bestretes ordinàries.
 • Cinc bestretes extraordinàries (una denegada).
 • Una ajuda per a l’atenció de la discapacitat (una denegada). 
 • 43 ajudes per als fills menors de 18 anys.
 • 107 ajudes d’estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (7 denegades)

UOB denuncia que Funció Pública pren el pèl als docents

Circular 91/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que la Direcció
General de Funció Pública, encapçalada pel sr. Pedro J. Jiménez
Ramírez ignora, discrimina i
pren el pèl als docents amb les ajudes del
fons social.

El juliol de 2016 Funció Pública va crear un grup
de treball amb els sindicats majoritaris per actualitzar i unificar els
drets dels diferents sectors de l’Administració, però el
va suprimir al cap d’un any i mig sense que hagués fet res. Segons va informar Educació, la Conselleria d’Hisenda només autoritza una revisió independent a cada sector per evitar les comparacions.
El febrer passat la mesa sectorial d’Educació va acordar remetre a
Funció Pública els apartats a modificar del decret docent i de llavors ençà només ha
rebut el silenci per resposta.

La voluntat demostrada pel
Govern d’igualar els drets dels docents amb la resta de treballadors
públics, actualitzar la normativa i recuperar retallades, per tant, és
nul·la. Davant això, UOB ha reclamat a Funció Publica que remeti
l’esborrany del nou decret el més aviat possible per tractar-lo a la
mesa sectorial d’Educació
.

Entre les peticions aprovades en
mesa sectorial hi ha ajudes sanitàries per als interins, assegurances de
vida, invalidesa i responsabilitat civil i patrimonial, ajudes per
jubilació i guarderia, bestretes per a interins que cobreixen vacants,
ajudes per a fills menors equivalents a les de Salut incloent
adopcions, acolliment i fills menors que cobrin el salari mínim, i
ajudes de residència i transport per als estudiants. Així mateix es
demana que s’actualitzin les ajudes per atendre persones discapacitades i
per a llibres i materials didàctics, modificacions referents a
bestretes, ajudes per a estudis i altres de caràcter tècnic i la
recuperació de les ajudes per orfandat i viduïtat.

Palma, 14 de maig de 2017

dBalears.cat:

Última Hora 15.5.2018:

Funció Pública se’n riu dels docents

Funció Pública continua sense donar senyals de vida d’ençà que va rebre la proposta de modificació del Decret de Fons social, aprovada fa dos mesos
en mesa sectorial. Això és el que ens han dit els representants de la Conselleria quan UOB ho ha demanat a la reunió de la comissió de fons social d’avui dematí. Aquest silenci i menyspreu ja passa de mida, més tenint en compte que Funció Pública va paralitzar
durant un any i mig el grup de treball que havia d’unificar les
normatives dels diferents sectors per acabar dissolent-lo.

La voluntat demostrada pel Govern d’actualitzar el decret, recuperar retallades i equiparar els nostres drets amb serveis generals i sanitat, per tant, és ZERO.

Hem instat la Conselleria a requerir a Funció Pública una previsió de calendari d’elaboració del nou decret, que haurà de passar per mesa sectorial. La resta de sindicats ens ha donat suport i Personal docent n’ha pres nota.

Avui s’han aprovat:

 • Sis bestretes ordinàries.
 • Tres bestretes extraordinàries.
 • 35 ajudes per als fills menors de 18 anys.
 • 93 ajudes d’estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (15 rebutjades)

Recordau que el termini per sol·licitar ajudes d’estudis acaba el 30 d’abril.

Interins. Fons social. Oposicions

 

Informacions aportades per la Conselleria a la mesa sectorial d’ahir:

FORMACIÓ NOUS TUTORITZATS

 • Es preveu que pugueu registrar la formació de dilluns 26 al dimecres 28 de març.
  Avui estava previst publicar llista dels tutoritzats d’enguany.

 ESTIU INTERINS

 • Encara és en mans de Pressuposts. Segons l’Administració es resoldrà aviat perquè s’haurà d’aplicar el curs actual.

FONS SOCIAL

 • Continua el silenci sepulcral de Funció Pública davant la proposta de modificació del decret acordada en mesa sectorial el 13 de febrer. Personal Docent va dir que els insistirien.

OPOSICIONS

 • Personal Docent va dir que hi ha 4.800 inscrits.
  Quan es confirmin els preregistres calculen que poden ser uns 5.200-5.500.
  Per especialitat se sabrà en tenir el total, en principi la setmana
  vinent. Les ràtios dels tribunals també depenen d’aquestes dades.
 • Pel que fa a les impugnacions que s’han fet a les comunitats autònomes, Conselleria diu que els jutjats no els han requerit l’expedient administratiu i per tant no en tenen constància oficial.

Nou de decret de Fons social: silenci a Funció Pública

Durant la comissió de Fons social d’avui dematí, Personal Docent ens ha comunicat que Funció Pública no ha dit res per ara respecte a la modificació del Decret de Fons social, que es va aprovar fa un mes en mesa sectorial. Tenint en compte que Funció Pública va paralitzar durant un any i mig el grup de treball que havia d’unificar les normatives dels diferents sectors, per acabar dissolent-lo, haurem d’estar vigilants perquè el nou Decret no acabi tancat dins un calaix.

De Fons social informen que el 50% dels sol·licitants d’ajudes per estudis no aporten tota la documentació. En aquest cas se’ls requereix els documents que falten per carta certificada, cosa que endarrereix tot el procés. Es prega que els interessats comprovin que ho presenten tot correctament en el moment de fer la petició.

Per altra banda s’han aprovat:

 • 4 bestretes ordinàries i 4 extraordinàries.
 • 4 ajudes per a la atenció de la discapacitat.
 • 30 ajudes per als fills menors de 18 anys (1 rebutjada).
 • 39 ajudes d’estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (8 rebutjades)

Recordau que el termini per sol·licitar ajudes d’estudis acaba el 30 d’abril.