Etiqueta: LOMCE

Aprovat el programa de reforç de 4t d’ESO

Avui dematí s’ha aprovat en mesa sectorial el Programa de Reforç de l’Aprenentatge per a Quart d’ESO (PRAQ). Com ja vam informar, el programa està pensat per a l’alumnat procedent de PMAR però també hi tenen
cabuda els repetidors amb una o més pendents, els repetidors de 3r d’ESO
que no promocionarien a 4t i els alumnes de 4t que no titularien
(apartat 5.3). Els alumnes tindran un grup de referència i es
desdoblaran les matèries lingüístiques i matemàtiques. Els centres
disposaran de 12 hores addicionals de quota, més aquelles que puguin aportar els recursos del centre. El
mínim de 10 alumnes i màxim de 15 podran ser superats amb l’autorització d’Inspecció.

L’esborrany no experimentarà gaires canvis, llevat dels següents a sol·licitud d’Inspecció educativa, segons hem pres nota durant la mesa:

– S’afegirà al punt 4. Condicions d’accés de l’alumnat, apartat 3, una possibilitat més:

 • “e) Alumnat que va accedir per la via d’incorporació tardana al sistema educatiu i es va matricular al curs inferior al que li correspondria per edat.”

Al punt 5. Configuració i estructura del programa, apartat 1, s’hi afegirà la frase següent (la destacam en negreta):

 • El PRAQ es desenvoluparà, quant a criteris pedagògics, metodologia, programació didàctica, organització de recursos i criteris i procediments d’avaluació, de manera que contribueixi al desenvolupament de les competències clau i a la consecució dels objectius de l’etapa de forma activa, afavorint la integració de matèries en àmbits, el treball globalitzat, la resolució de problemes i el treball per projectes.

La Conselleria calcula que suposarà la dotació de 40 docents més. Tots els sindicats hem coincidit en assenyalar que l’assignació de 12 hores és insufucient.

Per part d’UOB hem fet constar que la implantació d’aquest programa és la demostració del fracàs anunciat del PMAR i la LOMCE. Hem reclamat una vegada més una major inversió per reduir ràtios i contractar més docents per combatre el fracàs escolar, i hem advertit que en el cas de les Balears les dificultats d’aprenentatge van lligades molt sovint a l’alumnat nouvingut, mentre la Conselleria continua sense adjudicar a la quota els docents del PALIC. Hem tornat a demanar que es doti els centres amb alumnat nouvingut amb un docent a mitja jornada com a mínim.

Segons ha dit el director general de Planificació a preguntes nostres, a finals de setembre s’havien matriculat 2.132 alumnes nous i ara la xifra davallaria amb una mitjana de 10 diaris. El balanç final del curs passat va ser d’uns 1.500 alumnes, 400 d’ells matriculats a FP.

Tipologia de centres i Programa de reforç de 4t d’ESO

 

Per al proper dimarts, 24 d’octubre, hi ha convocada una mesa sectorial per tractar dos esborranys:

El Programa de reforç per a 4t d’ESO està pensat per a l’alumnat procedent de PMAR, però també hi tenen cabuda els repetidors amb una o més pendents, els repetidors de 3r d’ESO que no promocionarien a 4t i els alumnes de 4t que no titularien (apartat 5.3). Els alumnes tindrien un grup de referència i es desdoblarien les matèries lingüístiques i matemàtiques. Els centres disposarien de 12 hores addicionals de quota. En principi serien un mínim de 10 alumnes i un màxim de 15, però Inspecció podria autoritzar la “flexibilització” d’aquestes xifres (5.2). S’hauria d’aprovar pel claustre.

Els Criteris per determinar la tipologia de centres i l’assignació d’equips directius s’aplicarien el proper curs i es tornarien a revisar, en general, cada quatre anys. S’hi introdueixen, entre altres novetats:

 • Centres d’educació especial
 • Centres integrats d’EI i EP i ensenyaments elementals de música
 • Centres integrats de formació professional
 • Centres integrats d’EI, EP i secundària (escola-IES).

 Continuarem informant.

UOB dóna suport als pares que es neguen que els seus fills facin les revàlides

Unió Obrera Balear comparteix el rebuig de Fapa a les revàlides de 6è de primària i 4t d’ESO i dóna suport als pares que no volen que els fills les facin.

Des d’UOB volem recordar que la vaga de 19 de maig de 2015 contra les proves LOMCE, que volia imposar aleshores el Govern Bauzá, va aconseguir paralitzar els centres i impedir dur-les a terme.

L’any següent, la mobilització de la comunitat educativa i el boicot de l’Assemblea de Docents va obligar la Conselleria de Martí March el maig de 2016 a fer anques enrere amb les proves LOMCE de
3r i 6è de Primària.

I finalment, les mobilitzacions de principi de curs han aconseguit que el PP deixi sense valor acadèmic les revàlides d’ESO i Batxillerat. Tot i així ens trobam que la Conselleria del PSOE pretén aplicar un cop més la LOMCE, sense tenir en compte el parer dels docents i la comunitat educativa, a remolc d’un ministeri inoperant i nefast que no ha tret les instruccions fins fa poc i carregant de feina inútil els centres educatius, en lloc d’encarar els problemes més greus: manca de pressupost, de centres escolars, de docents, etc.

A UOB érem, som i serem al costat de les entitats que rebutgin les revàlides, que exigim siguin retirades.

March retira del Consell Escolar l’ordre de selecció de directors després de l’esmena d’UOB

El conseller d’Educació, Martí March, ha retirat del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) la sol·licitud d’informe sobre l’esborrany d’Ordre de selecció de directors, amb la qual cosa en queda suspesa la tramitació, segons ens ha comunicat el CEIB.

La decisió de la Conselleria arriba després que el 23 de gener la comissió de planificació del CEIB va aprovar l’esmena a la totalitat d’UOB a l’Ordre de selecció de directors, que en demanava la retirada.

L’esmena es va traslladar a la Comissió Permanent del CEIB, que es va reunir dilluns passat i, segons informa el blog, “entre altres aspectes, es va decidir continuar amb la seva elaboració”.

Recordem que a la comissió de Planificació les votacions anaren com segueix:

 • Votaren a favor de l’esmena els representants de UOB, COAPA, FERE, personalitats de reconegut prestigi, consell Escolar de Mallorca i consell Escolar d’Eivissa.
 • Votaren en blanc el ponent de l’informe (Pere Carrió, president del CEIB) i els dos representants de la Conselleria d’Educació.
 • El representant de STEI va dir que no havia volgut votar i, juntament amb la representant de CCOO, manifestaren que no podien assumir l’argument de l’esmena d’UOB referent al document d’Illes per un Pacte.

Des d’UOB ens congratulam per la suspensió del tràmit de la nova Ordre. Continuarem exigint la derogació de la LOMCE, i mentre aquesta no arribi, exigirem més valentia per part de la Conselleria a l’hora de trobar fórmules que permetin el retorn a l’elecció dels directors a través del claustre i el consell escolar.

Concurs de mèrits “LOMCE”

Pel que fa al concurs de mèrits per cobrir vacants de director, que la Conselleria publica cada any per aquestes dates, continua establint que a la comissió de selecció hi ha d’haver un sol representant del claustre, en lloc dels dos d’abans, per imposició de la LOMCE i d’ençà de la convocatòria de 2014, signada per Juana María Camps. El conseller Martí March i el director general de Planificació, Antonio Morante, apliquen la normativa que ja feia servir el PP.

Si la supressió de l’elecció del director per part del consell escolar ja va suposar una involució democràtica als centres educatius, la reducció de la representativitat del claustre a la comissió de selecció no ha fet més que agreujar la situació.

UOB assumirà la decisió de l’Assemblea de Docents sobre la vaga estatal de 9 de març

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’ensenyament, vol fer constar el següent davant la vaga d’educació anunciada per a 9 de març, convocada des de Madrid per la “Plataforma Estatal por la Escuela Pública” i secundada a les Balears pels sindicats STEI-i, CCOO i UGT:

Primer: UOB no pren decisions d’aquest calat en petit comitè ni segueix a toc de xiulet les consignes dictades des de Madrid. Segons la nostra opinió, les convocatòries de vaga han d’anar de baix cap a dalt i no a la inversa.

I segon: assumirem la decisió que prenguin al respecte les assemblees de centre, l’àmbit on els treballadors expressam lliurement i sense intermediaris el nostre parer, i que després vehicula l’Assemblea de Docents.

Palma, 27 de gener de 2017

Plantilles: 18 hores a secundària i majors de 55 anys, a criteris de quota

A la mesa sectorial d’Educació d’avui dematí la Conselleria ha presentat les plantilles orgàniques per al curs 2017-2018 (vegeu enllaços al final d’aquest text), els criteris de les quals, com ja vam dir en el seu moment, no van comptar amb la nostra aprovació perquè no responen a les necessitats dels centres sinó a les imposicions de la LOMCE.

Els representants de l’Administració han explicat que es va traslladar una proposta de plantilles als equips directius via Gestib, aquests van presentar al·legacions i finalment se sotmeté al vist-i-plau d’Inspecció i les direccions generals de Planificació i Personal docent. Segons han dit, “el 95% correspon al que han demanat els centres”.

Ens han passat la fotocòpia que podeu veure a continuació amb les noves places creades:

Es crearan 111 noves places en total, 33 de les quals de suport. Tal com van anunciar, s’han reconvertit gairebé totes les places d’orientació itinerants a no itinerants.

Segons han dit el curs actual s’han creat 240 noves places i el proper curs no seran tantes degut a l’aplicació dels criteris i perquè s’ha duit a terme una “correcció de vacants creades” i “un reajustament de les hores curriculars” obligats per la LOMCE. A primària hi haurà 54 places més i a secundària un total de 57 places més un cop fet el balanç de creades i suprimides.

El cap de servei de Secundària ha afirmat que es perden tres places de música i una de tecnologia i que dins les 550 noves places creades d’ençà de la LOMCE se n’han eliminat vuit en total de música, plàstica i tecnologia.

Els representants d’UOB hem recordat la nostra oposició als criteris de plantilla, i hem demanat si les plantilles presentades respecten les 18 hores lectives per a secundària i si donen marge per a negociar les hores de reducció dels majors de 55 anys, tal com el conseller es va comprometre a fer. Ens han contestat que les 18 hores i la reducció dels majors de 55 es negociarà dins els criteris de quotes, que es discutiran en una propera mesa de treball. Les 18 hores van quedar garantides als criteris de plantilla pel que fa a la consolidació de noves places.

Hem demanat quina és la xifra de vacants de plantilla ocupades per interins, que la Conselleria va dir que aportaria el mes de gener, i han dit que són unes 1.350. En tres anys calculen que n’hi haurà unes 2.000 degut a les jubilacions, etc. El 2016 hi ha hagut 215 jubilacions. No han confirmat ni desmentit que la xifra total d’interins sigui de 4.000, un 36%, com s’ha publicat fa poc a la premsa.

Hem reclamat també que es recuperin places d’Atenció a la diversitat per a la integració d’alumnat nouvingut a infantil i primària, que ha quedat desatès d’ençà que el PP suprimí el Servei d’ensenyament de català i l’equip d’immersió que assessorava i donava suport dins l’aula. Han dit que les places d’AD es poden donar en decidir la quota segons la necessitats de cada centre.

Demanaran a Madrid la creació d’un codi per concurs de trasllats específic d’aules UEECO perquè les places quedin cobertes amb garanties. Les places d’EOEP amb horari assignat es mantenen dins els centres però les no ocupades se suprimeixen. No hi toca haver desplaçats.

També s’ha parlat una bona estona d’oposicions i interins, us ho explicam en altres entrades del blog.

Vegeu plantilles 2017-18:

UOB reclama plenes competències en Educació

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d’Ensenyament, insta el Govern de les Illes Balears a reclamar plenes competències en Educació per evitar dependre contínuament dels canvis del color polític del Govern espanyol i el consegüent caos legislatiu.

Les competències educatives transferides el gener de 1998 van suposar el traspàs de les funcions administratives de l’antiga Direcció Provincial i poca cosa més, mentre Madrid es reservava els ensenyaments mínims dels currículums, els requisits bàsics d’avaluació i l’ordenació del sistema educatiu, entre molts altres.

La potestat del Ministerio sobre l’avaluació és la que ha estat a punt d’imposar les revàlides, ara pendents d’un hipotètic pacte educatiu entre PP, PSOE i Ciudadanos que si s’arriba a assolir, cosa que està per veure, penjarà d’un fil fins que algun partit recuperi la majoria absoluta al congrés de diputats i torni a fer i desfer al seu gust.

Pel que fa a l’eufòria d’alguns davant la notícia de la supressió de les revàlides, cal no oblidar que la LOMCE continua aplicant-se a tota màquina i impedeix, per exemple, la formació integral dels alumnes amb la reducció d’hores de matèries artístiques i filosofia, elimina l’assignatura d’Història i Cultura de les Illes Balears a Batxillerat, obliga a estudiar la Corona de Castella, de la qual mai no n’hem format part, o fa possible acabar l’ESO sense haver vist la Guerra de Successió i Felipe V de Borbón, origen de l’actual configuració del l’Estat espanyol.

Per tot plegat des de la Sectorial d’Ensenyament d’Unió Obrera Balear reclamam competències plenes en Educació i un pacte educatiu a les Illes que permeti planificar amb tranquil·litat, sense haver d’estar pendents de la inestabilitat política d’Espanya i els interessos espuris dels partits polítics de torn.

Palma, 1 de desembre de 2016

Diari de Balears:

Diario de Mallorca:

AraBalears:

Les revàlides un “cadàver”, la LOMCE tira endavant

Ahir horabaixa va tenir lloc una taula rodona sobre les revalides, organitzada pel sindicat CCOO, durant la qual el director general de Planificació, Antoni Morante, va afirmar que les revàlides són “un cadàver” i que queda descartada la possibilitat que les universitats facin proves pròpies.

Es van mostrar esborranys de proves de revàlides d’ESO fets pel Ministerio, que destacaven per l’excés de continguts a avaluar, i es va informar que avui hi havia Consejo Escolar del Estado per tractar-ne el desplegament. En principi s’havia de demanar que s’ajornàs després de la notícia d’ahir. Divendres es discutirà el Real Decreto Ley per suspendre-les. Segons declaracions de Rajoy, continuaran suspeses fins que hi hagi un “pacte educatiu”.

La representant d’UOB va intervenir dient que tenim unes competències poc més que administratives, que les revàlides han estat un caos degut a la situació política d’Espanya, i que si disposàssim de sobirania educativa ho hauríem solucionat fa estona. Recordà el boicot de l’Assemblea de Docents a les revàlides de primària i constatà que ha contribuït a l’anul·lació de tot el conjunt.

Els criteris de plantilles 2016-2017, marcats per la LOMCE

Avui dematí ha tingut lloc una mesa tècnica per tractar l’esborrany de criteris de consolidació i amortització de places de plantilla orgànica per al proper curs, que podeu veure AQUÍ. En general els criteris són semblants a les del curs passat, llevat de les novetats següents:

 • Els CEIP de dues línies amb aula UEECO i els de tres línies tindran una plaça d’orientador.
 • Les places d’AL i PT es consolidaran als centres on s’hi hagin habilitat els darrers quatre cursos i s’hi mantinguin les previsions d’escolarització d’alumnes NESE
 • Als IES s’especifica que la plaça d’Informàtica es consolidarà amb quatre grups de 4t d’ESO (les del curs actual posaven “quatre grups d’ESO” per error) i quatre de Batxillerat
 • Es fixen criteris de plantilla per a Cicles Formatius de FP i dels CEPA (apartats 3 i 4 de l’esborrany).
 • A FP es consolida un professor de secundària o tècnic als centres que tenen entre 2 i 5 grups de la mateixa família professional. A partir de 4 grups de la mateixa família professional, amb 2 grups més es consoliden dues places més. Per exemple, per a 6 grups grups se’n consoliden tres en total (apartat 3b).
 • Es consolidarà una plaça de FOL per cada sis grups.
 • La consolidació de places tant als CEPA com als centres de Règim Especial (EOI, Conservatoris, etc.) es regiran pels criteris aplicables als IES (apartat 2).
 • S’estableixen criteris d’amortització i conversió de places (apartat 7). Parlaran amb els centres afectats per analitzar cada cas.
 • Dins aquest apartat, l’amortització de places als CEIP dependrà de la disminució dels nombre de grups.
 • Els AD s’aniran reconvertint en AL o PT segons necessitats dels centres. S’estudiarà cada cas en particular.
 • Les places d’EOEP i EAP s’amortitzaran o consolidaran en funció de la disminució d’unitats educatives ateses.
 • Als IES, CEPA i Règim especial com a norma general es continuaran amortitzant places quan tinguin menys de 10 hores (la plaça queda com a zero en plantilla, però ocupada una).
 • Les places vacants d’AD als IES passaran a ser places de funcions i especialitats de l’equip de suport del departament d’orientació, segons necessitats del centre, que serà consultat. S’han compromès a respectar la plantilla global.

Els representants de l’Administració han explicat que els criteris haurien d’estar publicats abans de Nadal a fi de poder treure les plantilles orgàniques pel gener. Pel que fa als EOEP, EAP i CEE estan preparant una ordre específica.

Han dit també que la plantilla orgànica representa aproximadament el 75% de la quota total a Secundària i el 90% a Primària.

Les places de PQPI quedaran bloquejades (plantilla zero, ocupada una). El proper curs serà el darrer per a les comissions de serveis de PQPI de a quatre anys.

La Conselleria manté l’objectiu de reconvertir places d’EOEP en places d’orientació als CEIP, a fi d’aconseguir més hores de permanència i evitar itineràncies. Els EOEP continuaran com a servei d’orientació especialitzada (Alteració de comportament, Altes capacitats, etc).

Per part nostra, hem tornat a reclamar que es computin hores de desdoblament no només per a les matèries que estableix la LOMCE (2 hores per a anglès, una per a biologia i geologia, física i química, etc.), sinó també per a llengua catalana, davant l’allau de nouvinguts, o de matemàtiques i ciències socials i per a coordinar preparació d’ACIs amb el D.O. Les nostres peticions no han estat admeses i pel que fa a català ens han dit que el PALIC es dota a través de quota, a la qual cosa hem replicat que els criteris de quota per a aquesta funció són poc més que simbòlics i tot queda en funció dels recursos del centre.

Hem demanat també que a la propera mesa sectorial on s’han de ratificar els criteris ens informin de les vacants de plantilla orgànica que hi ha acumulades, a fi de poder comparar la xifra amb les places que finalment s’oferiran a les oposicions.

Sobre les oposicions no hi ha notícies pel que fa a la possibilitat d’oferir més places de les 425 corresponents a la darrera taxa de reposició.

Per part de la Conselleria hi han estat presents la cap de Servei de Planificació, Antònia Serra; el cap de Servei de Primària, Rafel Bujosa, i el cap de Servei de Secundària, Albert Flores.