Mes: març de 2021

8M 2021: continuem amb les reivindicacions!

Circular 225/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Torna a ser 8 de març i aquest dia ens serveix per a recordar que la lluita feminista per a assolir la igualtat de tots els gèneres, en termes reals, no s’atura ni en temps de pandèmia.

En molts centres educatius, i seguint la proposta consensuada dins del col·lectiu Feminisme a l’escola, que aglutina a gran part de les comissions de coeducació dels centres públics de totes les Illes Balears, aquest any estem rememorant amb el lema #FentHistòriaSomFutur les fites assolides pels drets de les dones al llarg de la història, en diferents àmbits i indrets. Volem fer esment a tot allò aconseguit gràcies a la feina feta per moltes dones, que en moments molt més difícils, amb menys llibertats i amb més obstacles, ho van tindre clar: allò personal és polític. I no van dubtar a posar el seu cos i introduir-se en espais fins a aquell moment reservats als homes, al món masculí. Espais dissenyats pel patriarcat on les dones no eren benvingudes, espais d’ensenyament com les universitats, espais de poder i de decisió com el parlament o espais d’investigació i ciència.

Cal trencar el mite que ens vol paralitzar fent-nos creure que ja està tot aconseguit i obrir una reflexió social sobre tot el que encara ens queda per fer, tant aquí com a molts altres països del món. La igualtat real encara queda lluny, i encara que anem fent petites passes, no anem tan ràpid com seria desitjable.

Som la meitat de la població mundial i estem clarament subrepresentades en els cercles de decisió, de poder polític i econòmic dels grans organismes que decideixen el dia a dia del planeta. Mentre les dones avancem en els espais públics, a base de quotes paritàries i altres mecanismes especialment dissenyats per intentar subsanar aquesta desigualtat insostenible, l’entrada dels homes als espais privats i no remunerats de cures i treballs reproductius encara no es palesa, no és ni de lluny visible, i no és d’estranyar, ja que no té cap incentiu ni social, ni molt menys, econòmic. Perquè les dones avancem en privilegis, abans reservats tan sols a la població masculina, s’han d’intercanviar i compartir rols i funcions. No podem continuar amb el repartiment de treballs assignat en funció de gènere. Per què no tenim rectores a les universitats? Per què les mestres d’educació infantil són majoritàriament dones? I no caiguem en altre mite: el de la lliure elecció. La resposta és clara, es diu desigualtat de gènere, discriminació. I té grans repercussions en les nostres vides.

Amb la nova llei d’educació sobre la taula, la qual promou la coeducació com a base d’una educació en igualtat, tenim l’oportunitat d’incorporar la perspectiva de gènere per a revisar els nostres currículums, els nostres materials didàctics, el nostre llenguatge, i deixar entrar a les dones que històricament han estat invisibilitzades als llibres de text, biblioteques escolars, imatges i representacions visuals, noms de centres i un llarg etcètera. I apropiar-nos del llenguatge inclusiu i no sexista, fer-lo nostre, perquè el que no s’anomena no existeix i el que no es veu tampoc, perquè resta amagat, formant part del currículum ocult. I no ho oblidem, allò que no ensenyem també educa. No sols tenim l’oportunitat de fer-ho, sinó també la obligació. Som docents, som educadores i educadors.

Per aquestes i altres moltes coses que encara ens queden per fer, el dilluns 8 de març, dia internacional de les dones, continuem endavant perquè #FentHistòriaSomFutur

Ple del CEIB: aprovació de l’Informe sobre la LEIB

 

Entre dimecres i ahir dijous es varen dur a terme les dues sessions del ple del CEIB per a la discussió i elaboració de l’informe que s’enviarà a la Conselleria d’Educació sobre l’Avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears (LEIB). Cal recordar que aquest informe, tot i no ser vinculant de cara al redactat definitiu de la llei sí que és prou important ja que reflecteix la posició de la comunitat educativa sobre aquest avantprojecte de llei.

A banda de l’informe elaborat pel CEIB, l’IBdona també n’elaborarà un altre que remetrà a la Conselleria d’Educació. Després d’haver rebut aquests dos informes, des de la conselleria realitzaran les modificacions que estimin adients sobre l’esborrany de l’avantprojecte de la LEIB i a continuació el text ja entrarà dins el Parlament per al seu debat i votació. Les intencions de Martí March són poder aprovar la LEIB abans de l’estiu per així poder començar a implementar-la a partir del proper curs.

Les esmenes a l’avantprojecte de la LEIB que des d’UOB hem defensat i que finalment han estat incloses en l’informe que rebrà Martí March han inclòs aspectes com:

 • Assegurar per llei unes ràtios màximes que en cap cas es puguin sobrepassar. Finalment després d’arribar a una entesa amb els altres representants de la comunitat educativa s’ha inclòs a l’informe una proposta de 18 alumnes a Infantil, 22 alumnes a Primària i 26 alumnes a Secundària i Batxillerat. És important fer notar que en la primera versió del text de la LEIB no s’hi incloïa cap referència explícita a ràtios màximes.
 • Garantir una educació laica on les religions siguin objecte d’estudi com a fenomen històric i sociològic dins les Ciències Socials.
 • La gratuïtat de tota l’etapa d’Educació Infantil, tan el primer com el segon cicle.
 • Assegurar l’ensenyament en català a tots els nivells educatius i el domini de la llengua catalana per part dels alumnes de primària i secundària com a objectiu d’etapa.
 • No proveir de dotació de recursos públics aquells centres que segreguin l’alumnat per raó de sexe.
 • Consideració d’alumnat amb necessitats educatives de suport educatiu aquells alumnes nouvinguts amb desconeixement del català o de les dues llengües oficials. Cal fer notar que la llei només considerava alumnat NESE aquells alumnes nouvinguts amb desconeixement de les dues llengües oficials.
 • Garantir un acolliment lingüístic en llengua catalana amb una dotació horària i docent que en garanteixi l’aprenentatge.
 • L’autonomia pedagògica dels centres per a l’elaboració d’un projecte lingüístic que avanci cap un ensenyament íntegrament en català.
 • Un pla de formació específic del professorat sobre la crisi ambiental.
 • Assegurar una inversió educativa entorn del 7% del PIB en els propers vuit anys.
 • Que inspecció educativa vetlli per les condicions de treball dels docents, pel que fa a ràtios, espais, mitjans i salut laboral.

Des d’UOB seguirem informant del camí de la LEIB i estarem atents a veure què fa Conselleria amb les esmenes presentades per UOB i que el CEIB ha decidit incloure en el seu informe.

Avaluació dels assessors i directors de centres de professorat

Avui matí s’ha reunida la Comissió del procés d’avaluació dels assessors i directors de centres de professorat amb els membres de l’Administració pertinents i amb un representant de cada sindicat.

Com a primer punt, s’ha constituït la Comissió avaluadora i, posteriorment, s’ha informat de les sol·licituds rebudes. Aquest curs escolar s’han presentat 20 assessors i 5 directors.

Cal fer menció que aquest any el procés d’avaluació és diferent a la resta ja que han incorporat l’Informe de 360º, instrument que permet que un grup de persones avaluï les competències en l’acompliment habitual del treball d’un altre company a través d’un qüestionari. Amb l’anàlisi dels resultats s’elaborarà l’informe amb l’objectiu de millorar en el lloc de feina i preparar l’entrevista amb la Comissió.

Finalment ha quedat aprovat el calendari d’entrevistes que tindran lloc per videoconferència els següents dies:

 • Dijous 11 de març de 9h a 12:20h (assessors)
 • Dimecres 17 de març de 9h a 12:20h (assessors)
 • Divendres 19 de març de 9h a 10:20h (directors)

Es preveu que les entrevistes tinguin una durada de vint minuts i Carme Jaume, presidenta de la Comissió, ha dit que avui mateix informaran als participants de la calendarització aprovada.

Campanya de vaccinació

Avui matí s’ha reunit la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals amb l’únic punt a l’ordre del dia d’informar sobre la campanya de vaccinació contra la Covid19 al personal docent i no docent dels centres educatius no universitaris de les Illes Balears.

S’ha informat que després de la reunió mantinguda la setmana passada entre la consellera de Salut i Consum, el conseller d’Educació i Formació Professional  i les diferents direccions generals, es varen establir els criteris d’etapa i edat de la campanya de vaccinació.

Des d’UOB s’ha demanat com es gestionarà en general la gent que no es vulgui vaccinar en primera instància i sí ho vulgui fer més endavant. També s’ha demanat com es farà en el cas particular del personal alliberat sindical que es vulgui vaccinar després dels companys que estan a les aules. La resposta per part de Conselleria ha estat que s’està fent un registre de vaccinació de les persones citades i que en els casos que no es vaccinin en primera instància, se’ls tornarà a citar més endavant, sense concretar si serà després del grup 6 i abans del grup 7, o després d’aquest darrer grup i, en tal cas, no han especificat quan. Igualment UOB ha remarcat que la reunió hagués estat més útil si s’hagués produït abans de l’inici de la campanya de vaccinació.

Altres punts tractats:

 • Els docents que són majors de 55 anys seran citats a mesura que es disposi de vaccins ARN missatger.
 • A les persones que ja tinguin anticossos només se’ls hi administrarà una dosi.
 • Els docents que estan de baixa per incapacitat temporal seran igualment vaccinats.
 • En el moment de donar la cita, s’acordarà el lloc de vaccinació, independentment de la destinació del docent.
 • La segona dosi s’administrarà amb 10/12 setmanes de diferència respecte a de la primera.
 • La cita per la segona dosi es dona el mateix dia que s’administra la primera.
 • Recomanació de Sanitat: prendre 1g de paracetamol 6 hores abans i després de la vaccinació com a mesura profilàctica contra possibles efectes secundaris.
 • A l’illa de Mallorca, 7.000 docents han estat citats per la vaccinació.

Per altra banda, dia 10 de febrer UOB va denunciar que Conselleria tornava a arribar tard en el repartiment d’EPI als centres educatius (AQUÍ). Aquest repartiment, inicialment previst per a finals del mes de gener, es va ajornar a finals del mes passat. A la reunió d’avui s’ha tornat a demanar per la situació d’aquest tema i s’ha informat del següent:

 • A partir de divendres 5 de març es repartirà una partida econòmica als centres educatius per la compra de mascaretes FFP2.
 • Hi ha la previsió de que el repartiment directe de la resta d’EPI es produeixi al voltant de dia 15 de març, sense poder-ho assegurar.

Des d’UOB:

 • Ens congratulam que, tot i que tard, es materialitzi la reivindicació que hem fet des de principi de curs de subministrament de mascaretes FFP2.
 • En cas que es produeixi el repartiment de la resta d’EPI dins el nou termini indicat, el material pel segon trimestre arribarà a 15 dies de la finalització d’aquest.

Tornam a lamentar que Conselleria segueixi arribant tard i malament amb els subministrament. A dia d’avui, el personal treballador segueix havent-se de pagar de la seva pròpia butxaca les mascaretes i la resta d’EPI. Com ha fet des de l’inici de curs, UOB seguirà denunciant aquesta situació.